Matura język polski

Matura maj 2021

Matura próbna marzec 2021

Matura czerwiec 2020

Matura maj 2019

Matura maj 2018

Matura maj 2017

Matura maj 2016

Matura maj 2015

Matura maj 2014

Matura maj 2013

Matura maj 2012

Matura maj 2011

Jak wygląda matura z języka polskiego?

Egzamin na poziomie podstawowym z języka polskiego odbędzie się 4 maja, a na poziomie rozszerzonym - 10 maja. Na poziomie podstawowym, prócz zadań zamkniętych i otwartych, można spotkać zadania dotyczące lektur obowiązkowych oraz część pisemną. Są trzy tematy wypracowań do wyboru — dwie rozprawki oraz interpretacja tekstu poetyckiego. Jeden temat rozprawki jest ze wskazaną lekturą obowiązkową, drugi temat z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych. Matura na poziomie rozszerzonym polega na napisaniu wypracowania (najczęściej rozprawki) lub analizie tekstu poetyckiego, arkusz nie posiada innych zadań.

Do tekstów, których nie można pominąć podczas przygotowań do matury, należą między innymi „Bogurodzica”, a także wybrane pieśni, treny i psalm Jana Kochanowskiego. Zaliczają się do nich również część III „Dziadów” oraz „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, a także „Lalka” Bolesława Prusa i „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Każdy uczeń w ciągu swojego czasu nauczania w liceum lub technikum powinien przerobić trzynaście lektur, a także wybrane teksty o mniejszej objętości. Na poziomie rozszerzonym, prócz lektur z poziomu podstawowego, obowiązują również wiele innych lektur, które należy opanować. Nauczyciel może wybrać z listy literatury „Mistrza i Małgorzatę” Michaiła Bułhakowa i „Nie-Boską Komedię” Zygmunta Krasińskiego.

W celu jak najlepszego przygotowania się do matury z języka polskiego należy znać bardzo dobrze co najmniej po jednej lekturze z każdej epoki literackiej. Najwięcej kontekstów kulturowych, które są niezbędne podczas pisania rozprawki, znajduje się w lekturach autorstwa Adama Mickiewicza, „Lalce” i „Weselu”. Należy również wskazać charakterystyczne cechy stylu danego tekstu oraz rozpoznawanie zastosowanych w nim środków językowych. Jednym z maturalnych zadań jest również przedstawienie streszczenia tekstu, które często przysparza uczniom porównywalnych problemów, co stworzenie wypracowania. Należy w tekście znaleźć kluczowe pojęcia, na których opierana będzie cała wypowiedź i w sposób logiczny przedstawić tekst w krótkiej formie.

Średni wynik z matury z języka polskiego na poziomie podstawowym w roku 2021 wynosił 55%. Na poziomie rozszerzonym średni wynik wynosił 49%.

Co po maturze z języka polskiego?

Absolwenci, którzy pisali maturę z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, najczęściej wybierają studia związane z prawem, dziennikarstwem, administracją, filologią polską, archeologią lub bibliotekoznawstwem. Popularnym wyborem są również finanse i rachunkowość oraz filozofia. Można również wybrać takie studia, jak logopedia, edytorstwo, pedagogika czy psychologia. Dla osób zainteresowanych innymi językami lub kulturami, odpowiednim kierunkiem będzie kulturoznawstwo lub etnologia i antropologia kulturowa. Często jest jednym z przedmiotów do wyboru na takie kierunki, jak historia, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia i kryminalistyka.