Partnerzy

Uczelnie

KUL w Lublinie

KUL w Lublinie

UMK w Toruniu

UWM w Olsztynie

UWM w Olsztynie

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Uczelnia Łazarskiego

Uczelnia Łazarskiego

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska

Uniwersytet Opolski

Uniwersytet Opolski

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska

PWSW w Przemyślu

PWSW w Przemyślu

Politechnika Śląska

Politechnika Śląska

GWSP w Gliwicach

GWSP w Gliwicach