Matura 2022

Terminy matury 2022

Matura w sesji głównej w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona w okresie od 4 do 23 maja 2022 roku. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 roku, zaś egzamin poprawkowy w dniu 23 sierpnia 2022 roku.
Wyniki matury (termin główny i termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku. 5 lipca to też termin przekazania szkołom i wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Wyniki egzaminu maturalnego dla osób poprawiających maturę w sierpniu będą opublikowane 8 września 2022 roku.

Harmonogram matury maj 2022 (termin główny)

Część pisemna matura 2022 - terminy

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4 - środa

język polski – poziom podstawowy

język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5 - czwartek

matematyka – poziom podstawowy

historia muzyki – poziom rozszerzony

6 - piątek

język angielski – poziom podstawowy

język francuski – poziom podstawowy
język hiszpański – poziom podstawowy
język niemiecki – poziom podstawowy
język rosyjski – poziom podstawowy
język włoski – poziom podstawowy

7, 8 - sobota, niedziela

9 - poniedziałek

język angielski – poziom rozszerzony
język angielski – poziom dwujęzyczny

filozofia – poziom rozszerzony

10 - wtorek

język polski – poziom rozszerzony

język francuski – poziom rozszerzony
język francuski – poziom dwujęzyczny

11 - środa

matematyka – poziom rozszerzony

język hiszpański – poziom rozszerzony
język hiszpański – poziom dwujęzyczny

12 - czwartek

biologia – poziom rozszerzony

język rosyjski – poziom rozszerzony
język rosyjski – poziom dwujęzyczny

13 - piątek

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

język niemiecki – poziom rozszerzony
język niemiecki – poziom dwujęzyczny

14, 15 - sobota, niedziela

16 - poniedziałek

chemia – poziom rozszerzony

język włoski – poziom rozszerzony
język włoski – poziom dwujęzyczny

17 - wtorek

historia – poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy

18 - środa

geografia – poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

19 - czwartek

fizyka – poziom rozszerzony

historia sztuki – poziom rozszerzony

20 - piątek

informatyka – poziom rozszerzony

język kaszubski – poziom rozszerzony
język łemkowski – poziom rozszerzony

21, 22 - sobota, niedziela

Maj

Godzina

Przedmiot

23 - poniedziałek

9:00

matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom podstawowy)

23 - poniedziałek

10:35

historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

12:10

geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

13:45

biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

15:20

chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

16:55

fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Część ustna matura 2022 - terminy

Maj

Przedmiot

Uwagi

od 18 do 20

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Jak wygląda egzamin maturalny?

Egzaminy maturalne dzielą się na egzaminy na poziomie podstawowym oraz matury na poziomie rozszerzonym. Różnią się między sobą poziomem trudności oraz zakresem materiału, który trzeba opanować. Do matur podstawowych zalicza się język polski, matematyka i wybrany język nowożytni. Są one obowiązkowe dla wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących oraz techników, którzy zostali dopuszczeni do egzaminu.

Do najpopularniejszych przedmiotów, które można pisać na maturze na poziomie rozszerzonym, należą język polski, język nowożytny (język angielski, niemiecki, włoski, rosyjski, hiszpański lub francuski), matematyka, biologia, chemia, fizyka, historia, geografia i wiedza o społeczeństwie. Są również do wyboru takie języki, jak język ukraiński, łemkowski, litewski, białoruski czy kaszubski. Przy wyborze studiów, gdzie ważna jest znajomość języków, które nie są już w użyciu, jednak nadal przydają się w niektórych dziedzinach życia, warto zdawać język łaciński i kulturę antyczną, często zdający również decydują się na filozofię. Przy kierunkach artystycznych często jest wymagana matura z historii sztuki lub wiedzy o tańcu.

Zasady matury 2022

Matury odbędą się na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Zostaną one zmniejszone w stosunku do tych określonych w podstawie programowej i będą takie same, jak wymagania egzaminacyjne na rok szkolny 2020/2021 (z grudnia 2020 roku) ze względu na trwającą pandemię COVID-19 i obowiązek nauczania zdalnego. Do matury obowiązują aneksy do informatorów, które zostały opublikowane w grudniu 2020 roku i są dostępne na stronie CKE.

Uczeń przystępujący do matury ma obowiązek przystąpić do trzech przedmiotów na poziomie podstawowym: języka polskiego, matematyki i języka nowożytnego. Obowiązkowe jest przystąpienie do co najmniej jednego przedmiotu rozszerzonego, a każdy uczeń ma prawo do przystąpienia do nie więcej, niż 5 egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Egzaminy ustne przeprowadzone w roku 2021/2022 odbędą się w dniach od 18 do 20 maja, jednak nie będą obowiązkowe. Będą przeprowadzone jedynie na tych uczniów, dla których wynik z matury ustnej jest niezbędny w rekrutacji na uczelnię wyższą znajdującą się poza granicami Polski lub w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej. Absolwenci, którzy będą chcieli być dopuszczeni do egzaminu ustnego, będą musieli złożyć deklarację, a gdy wyniki z egzaminów ustnych będą musiały być przedstawione przy procesie rekrutacyjnym w uczelni zagranicznej, uczeń musi dodatkowo złożyć oświadczenie.

Ile trzeba mieć procent, by zdać maturę?

Aby zaliczyć część podstawową, należy osiągnąć co najmniej 30% możliwych punktów z części przedmiotów obowiązkowych (języka polskiego, matematyki oraz języka nowożytnego na poziomie podstawowym). Z egzaminów rozszerzonych nie ma wyznaczonego progu punktowego, egzamin może zostać niezaliczony jedynie wtedy, gdy uczeń nie wstawi się na maturę. Uczniowie, którzy nie zaliczyli jednego wymaganego przedmiotu, mogą pisać egzamin poprawkowy w sierpniu. Osoby, które miały problem z dwoma częściami egzaminu maturalnego lub z większą ich ilością, są pozbawieni możliwości poprawy, a ich następną szansą na zdanie matury jest przyszły rok. Do egzaminu poprawkowego zaliczają się również uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie mogli być obecni na egzaminie maturalnym, przy czym nieobecność musi zostać usprawiedliwiona.

Jak sprawdzić wyniki matury?

Wszyscy maturzyści mogą sprawdzić swoje wyniki na stronie internetowej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Okręgowe Komisje Egzaminacyjne podzielone są na województwa, dlatego swoich wyników należy szukać na tej stronie OKE, któremu podlega placówka, w której uczeń pisał maturę (liceum lub technikum). Każdy uczeń przed egzaminem dojrzałości otrzymał w swojej szkole swój indywidualny login i hasło. Na stronie OKE należy wejść do zakładki „Uczeń”, gdzie należy podać swój PESEL, login oraz hasło.

Zdawalność matury w 2021 r.

W zeszłym roku maturę zdało 74,5% zdających, prawo do poprawienia matury miało 17,7% osób. 7,8% maturzystów musi ponownie podejść do egzaminu maturalnego w roku 2022 przez niezaliczenie dwóch lub więcej części egzaminu. Prawo do poprawiania matury przysługuje osobom, które nie zaliczyły tylko jednej z podstawowej części egzaminów.

Kalendarz matury 2022

🗓 Kiedy matura?

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej rozpoczną się 4 maja 2022 roku.

🎉 Kiedy wyniki matury?

Wyniki matury zostaną opublikowane i przekazane 5 lipca 2022 roku.

⏰ Ile dni do matury?

Do matury pozostało -207 dni.

Arkusze maturalne

Logo Matura język polskiMatura język polski Logo Matura matematykaMatura matematyka Logo Matura język angielskiMatura język angielski Logo Matura geografiaMatura geografia Logo Matura chemiaMatura chemia Logo Matura biologiaMatura biologia Logo Matura fizykaMatura fizyka

Informacja dotycząca plików cookies

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.

Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij