Matura 2022

Terminy matury 2022

Matura w sesji głównej w roku szkolnym 2021/2022 zostanie przeprowadzona w okresie od 4 do 23 maja 2022 roku. Egzamin maturalny w terminie dodatkowym odbędzie się od 1 do 15 czerwca 2022 roku, zaś egzamin poprawkowy w dniu 23 sierpnia 2022 roku.
Wyniki matury (termin główny i termin dodatkowy) zostaną ogłoszone 5 lipca 2022 roku. 5 lipca to też termin przekazania szkołom i wydania zdającym świadectw, aneksów i informacji o wynikach. Wyniki egzaminu maturalnego dla osób poprawiających maturę w sierpniu będą opublikowane 8 września 2022 roku.

Harmonogram matury maj 2022 (termin główny)

Część pisemna matura 2022 - terminy

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4 - środa

język polski – poziom podstawowy

język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

5 - czwartek

matematyka – poziom podstawowy

historia muzyki – poziom rozszerzony

6 - piątek

język angielski – poziom podstawowy

język francuski – poziom podstawowy
język hiszpański – poziom podstawowy
język niemiecki – poziom podstawowy
język rosyjski – poziom podstawowy
język włoski – poziom podstawowy

7, 8 - sobota, niedziela

9 - poniedziałek

język angielski – poziom rozszerzony
język angielski – poziom dwujęzyczny

filozofia – poziom rozszerzony

10 - wtorek

język polski – poziom rozszerzony

język francuski – poziom rozszerzony
język francuski – poziom dwujęzyczny

11 - środa

matematyka – poziom rozszerzony

język hiszpański – poziom rozszerzony
język hiszpański – poziom dwujęzyczny

12 - czwartek

biologia – poziom rozszerzony

język rosyjski – poziom rozszerzony
język rosyjski – poziom dwujęzyczny

13 - piątek

wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony

język niemiecki – poziom rozszerzony
język niemiecki – poziom dwujęzyczny

14, 15 - sobota, niedziela

16 - poniedziałek

chemia – poziom rozszerzony

język włoski – poziom rozszerzony
język włoski – poziom dwujęzyczny

17 - wtorek

historia – poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych – poziom podstawowy

18 - środa

geografia – poziom rozszerzony

języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

19 - czwartek

fizyka – poziom rozszerzony

historia sztuki – poziom rozszerzony

20 - piątek

informatyka – poziom rozszerzony

język kaszubski – poziom rozszerzony
język łemkowski – poziom rozszerzony

21, 22 - sobota, niedziela

Maj

Godzina

Przedmiot

23 - poniedziałek

9:00

matematyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom podstawowy)

23 - poniedziałek

10:35

historia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

12:10

geografia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

13:45

biologia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

15:20

chemia w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

23 - poniedziałek

16:55

fizyka w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów
dwujęzycznych (poziom rozszerzony)

Część ustna matura 2022 - terminy

Maj

Przedmiot

Uwagi

od 18 do 20

język polski
języki mniejszości narodowych
języki obce nowożytne
język łemkowski
język kaszubski

Egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych.

Kalendarz matury 2022

🗓 Kiedy matura?

Egzaminy maturalne w roku szkolnym 2021/2022 w sesji głównej rozpoczną się 4 maja 2022 roku.

🎉 Kiedy wyniki matury?

Wyniki matury zostaną opublikowane i przekazane 5 lipca 2022 roku.

⏰ Ile dni do matury?

Do matury pozostało 225 dni.

Arkusze maturalne