Aktualizacja: 30 października 2023
7 min
Coraz więcej studentów szuka studiów, dzięki którym w przyszłości znajdzie ciekawą pracę pełną wyzwań. Jednym z takich kierunków jest bezpieczeństwo wewnętrzne. Dzięki wielu specjalizacjom i praktycznym zajęciom studenci łatwo znajdują pracę — w cywilu i służbach mundurowych. Co takiego sprawia, że studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne są interesujące zarówno dla studentów, jak i pracodawców?Co po bezpieczeństwie wewnętrznym?

Studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne to studia dwustopniowe. Podczas tych studiów studenci zdobywają szeroką wiedzę związaną z szeroko pojętym bezpieczeństwem danych, osób i mienia. Studia te najczęściej mają bardzo wiele specjalizacji, dzięki którym później mogą oni wybrać wiele różnych ścieżek kariery - zarówno cywilne, jak i mundurowe. Są to takie specjalności jak:

 • obronność państwa i bezpieczeństwo międzynarodowe
 • cyber obronność
 • ochrona dóbr i mienia
 • zarządzanie kryzysowe
 • kryminalistyka i kryminologia
 • bezpieczeństwo transportu

Większość uczelni podkreśla, że kierunek ten to studia praktyczne. Studenci nabywają nie tylko wiedzę teoretyczną potrzebną w przyszłej pracy. Nabywają także praktycznych umiejętności, np.: samoobrony, czy walki wręcz. Zajęcia są także prowadzone w wybranych instytucjach, np.: w policji.

Na jakich uczelniach można studiować bezpieczeństwo wewnętrzne?

Bezpieczeństwo wewnętrzne to bardzo popularny kierunek. Jest obecny na kilkudziesięciu polskich uczelni, w tym tak znanych, jak:

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Wyższa Szkoła Bankowa (m.in. w Warszawie czy Gdańsku)
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni im. Bohaterów Westerplatte

Bezpieczeństwo Wewnętrzne możesz studiować także w mniejszych miejscowościach, np.: w Kaliszu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Kaliszu im. prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, czy w Państwowej Uczelni im. Stefana Batorego w Skierniewicach.

Praca po studiach bezpieczeństwo wewnętrzne

Praca w policji

Pracownicy tych służb zajmują się bezpośrednio bezpieczeństwem państwa i obywateli. Policjanci mogą interweniować w przypadkach, gdy bezpieczeństwo osób i mienia jest zagrożone. W takiej sytuacji często reagują służby interwencyjne. Mają oni bezpośredni kontakt z zagrożeniami.

Policjant może także przeprowadzać śledztwa w przypadkach, gdy sprawca nie jest znany. Zajmują się tym śledczy, często pracujący w wydziałach zajmujących się ściśle wyznaczonymi sprawami (np.: związanymi z przestępczością gospodarczą, kryminalną czy narkotykową).

Policja zajmuje się także przeciwdziałaniem przestępczości, prewencją, a nawet edukacją.

Absolwenci mogą być przyjęci także do bardziej wyspecjalizowanych służb, jak:

● Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

● Centralne Biuro Śledcze

● Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Policja przeprowadza własną rekrutację, podczas której należy spełnić następujące warunki:

● mieć 21 lat

● nie być karanym

● być zdrowym psychicznie i fizycznie (przeprowadzane są testy i badania organizowane w ośrodkach policyjnych)

Jeżeli kandydat pomyślnie przejdzie wstępną kwalifikację i rozmowę kwalifikacyjną, przedostaje się do szkoły policyjnej.

Praca w wojsku

Obecnie w wojsku polskim nie jest prowadzona służba obowiązkowa. Dlatego do wojska trafiają osoby z coraz wyższymi kwalifikacjami. Osoby z ukończonymi studiami automatycznie zostają oficerami. Czym absolwent bezpieczeństwa wewnętrznego może się zajmować w tej służbie?

Żołnierze mogą funkcjonować w obrębie wielu jednostek, które zajmują się:

● lotnictwem — misjami i transportem lotniczy, infrastrukturą oraz zabezpieczeniem lotnisk

● działaniami na lądzie — odpieraniem ataków z lądu i powietrza oraz wspieraniu tych działań

● działaniami na morzu — obroną wybrzeża oraz utrzymania morskich linii komunikacyjnych

● akcjami specjalnymi — które zajmują się najtrudniejszymi akcjami, nieregularnymi, najczęściej najtrudniejszymi, np.: kontrterrorystycznymi.

Żołnierze nie tylko reagują w sytuacji zagrożenia, ale także przeciwdziałają zagrożeniom.

Aby zostać żołnierzem, należy spełniać następujące warunki:

● być pełnoletnim

● nie być karanym

● mieć dobry stan zdrowia (kandydat musi przejść badania prowadzone przez wojskowych lekarzy)

Przyszły żołnierz musi także zakończyć z pozytywnym wynikiem podstawowe szkolenie wojskowe.

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego

Specjalista tego typu pracuje najczęściej w sztabie zarządzania kryzysowego lub dziale bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych (np.: gminy). Tego typu praca kojarzy się najczęściej z kierowaniem prac służb i zarządzaniem w trudnych sytuacjach, np.: klęską żywiołową. Rzeczywiście, w takiej sytuacji specjalista musi organizować pomoc, a później usuwać skutki kryzysu.

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego pracuje jednak także wtedy, gdy sytuacja kryzysowa nie występuje. Zajmuje się także tworzeniem i utrzymanie infrastruktury, która jest potrzebna w krytycznych sytuacjach.

Specjalista ds. zarządzania kryzysowego tworzy także procedury dla służb i instytucji. Na ich podstawie przeprowadzane są ćwiczenia, a później — jeżeli to konieczne — prawdziwe działania.

Specjalista BHP

Ten specjalista powinien być obecny w każdej większej firmie. Jego rolą jest dbanie o bezpieczeństwo pracowników i pracy. Kontroluje on, czy urządzenia spełniają normy bezpieczeństwa, zajmuje się także odbiorem urządzeń i stanowisk pracy. Zanim jednak odbierze prace, musi dokładnie ocenić, czy stanowisko i zaproponowane rozwiązania są bezpieczne.

Jednym z ważniejszych zadań specjalisty BHP jest ustalanie przyczyn wypadków w pracy. Przeprowadza on swoje niezależne dochodzenie. Po zakończeniu prac sporządza on raport, który w zależności od okoliczności, przekazuje policji lub ubezpieczycielowi. Do raportu wgląd ma także pracodawca. Taki raport może mieć wpływ na zmiany zasad BHP w zakładzie pracy.

Jednocześnie zajmuje się także doradztwem. Podpowiada rozwiązania, które w danym zakładzie pracy są najlepsze. Odpowiada nie tylko na pytania przedsiębiorców, ale także pracowników. Prowadzi także szkolenia dla pracowników. Są one ściśle związane z tematyką bezpieczeństwa pracy.

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Tego typu specjalista zajmuje się bezpieczeństwem danych. Mogą pracować w firmach, jak i różnorodnych instytucjach, np.: urzędach gmin, czy uczelniach.

Podstawowym zadaniem specjalisty do spraw cyberbezpieczeństwa jest wdrażanie systemów bezpieczeństwa. Mają one za zadanie odpieranie ataków hakerów. Ale tego typu specjalista powinien brać pod uwagę, że dane mogą być także skradzione “tradycyjnie”, np.: poprzez kradzież nośników danych. Powinien też wziąć pod uwagę sposoby przechowywania danych. Specjalista wcześniej również sam projektuje wszelkie systemy. Jeżeli specjalista zastanie już jakiś system w firmie, musi go przetestować i ocenić jego bezpieczeństwo — jeżeli nie spełnia odpowiednich norm, zajmuje się jego modernizacją.

Specjalista od cyberbezpieczeństwa nie musi być programistą lub informatykiem. Musi posiadać jednak odpowiednią wiedzę, ponieważ na co dzień pracuje z programistami.

Ochroniarz

Zadaniem ochroniarza jest zajmowanie się bezpieczeństwem mienia i osób. Ochroniarze mogą ochraniać:

● budynki prywatne

● budynki administracji publicznej

● budynki sportowe

Ochroniarze zajmują się także bezpieczeństwem imprez masowych, np.: meczów czy festiwali. W takiej sytuacji ochroniarze dbają o to, aby impreza odbyła się bez większych zakłóceń. Mogą sprawdzać także zajmować się przeszukiwaniem terenu, np.: w poszukiwaniu niebezpiecznych materiałów.

Ochroniarze zajmują się także tzw. ochroną VIP-ów. Jest to osobista ochrona ważnych i często bardzo znanych osób — gwiazd, biznesmenów, ale także najważniejszych urzędników państwowych. Często są to osoby, które mają najwyższe kwalifikacje w branży, a tym samym także mają najwyższe zarobki.

Ochroniarze zajmują się także konwojowaniem gotówki. Mogą to być utargi niewielkich sklepów. Ale mogą to być także konwoje np.: z banków, czy innych dużych instytucji. Są to więc ogromne kwoty. Konwojenci muszą więc mieć odpowiednią wiedzę na temat zagrożeń i ich zwalczaniu.

Detektyw

Praca detektywa może nieco przypominać pracę śledczego. Ma jednak nieco inne uprawnienia i zadania.

Detektyw w ramach swoich śledztw może podejmować takie działania jak:

● obserwacja osób

● zbieranie informacji i ich weryfikacja

● sprawdzanie miejsca pobytu i zameldowania osób

● zbieranie i zabezpieczanie dowodów rzeczowych

Detektywi mogą szukać obciążających dowodów w sprawach, które nie podlegają pod prawo karne. Mogą szukać np.: dowodów, które później przysłużą się w sprawie rozwodowej.

Detektyw musi posiadać licencję, aby móc w pełni legalnie wykonywać swój zawód. Aby uzyskać taką licencję, trzeba odbyć kurs. Podczas niego odbywają się zajęcia związane z ochroną danych osobowych, ochroną informacji niejawnych, odpowiednich przepisów prawnych dotyczących zawodu detektywa.

Detektyw musi także spełniać inne wymagania:

● mieć 21 lat

● nie być karany

● musi przejść pozytywnie badania psychologiczne

● zdobyć pozytywną opinię komendanta rejonowego lub miejskiego

Detektywa mogą zatrudnić także firmy. Dzieje się tak w przypadku, gdy właściciel firmy obawia się, że ktoś próbuje wykraść ważne informacje, pomysły czy plany. W takim przypadku detektyw przeciwdziała wywiadowi gospodarczemu lub go wykrywa. Tutaj także zbiera dowody, które w przyszłości mogą posłużyć w sprawie cywilnej lub jeżeli to konieczne — w sprawie karnej.

Detektyw może jednak zajmować się tak trudnymi sprawami, jak porwania i inne sprawy kryminalne. Może zatem poszukiwać sprawców, dowodów i świadków (lub innych osób), które są powiązane ze sprawa. Detektyw w takiej sytuacji działa niezależnie od policji.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij