Umowa o praktyki studenckie i absolwenckie

Aktualizacja: 2 maja 2020
3 min
Starasz się o praktyki studenckie lub absolwenckie? Zanim podpiszesz umowę o praktyki w nowej firmie sprawdź, jakie prawa przysługują ci jako studentowi lub absolwentowi uczelni wyższej, na jakich warunkach będziesz mógł wymówić współpracę i w jakich okolicznościach przysługuje ci ubezpieczenie zdrowotne. Umowa o praktyki studenckie i absolwenckie

Jaka umowa o praktyki studenckie lub absolwenckie?

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji przynajmniej kilka standardowych umów, które mogą posłużyć im do zatrudnienia studenta lub absolwenta uczelni wyższej na okres praktyk zawodowych.

Zdecydowanie unikaj tych firm, które nie oferują żadnej umowy pisemnej i naciskają na ciebie, aby wszelkie warunki współpracy zostały zawarte między wami ustnie. Brak dokumentu to nie tylko powód, dla którego nie będziesz mógł odpisać podatku w przyszłym roku (przypominamy, że kwota wolna od podatku wynosi dziś 3091 złotych), nie możesz liczyć na wolne, a przy tym maleje prawdopodobieństwo, że otrzymasz wcześniej ustalone wynagrodzenie w czasie.

1. Umowa o praktyki studenckie między uczelnią i pracodawcą

Pamiętaj, że jeśli wybierasz się na praktyki studenckie, na jakie wysyła cię uczelnia (niezależnie od tego, czy miałeś okazję wybrać pracodawcę, czy nie), całą dokumentację podpiszesz z władzami politechniki, uniwersytetu lub akademii – nigdy z przedsiębiorcą.

To oznacza, że o ewentualnych roszczeniach powinieneś rozmawiać z kierownikiem praktyk, bo pracodawca jest związany umową z uczelnią.

Standardowa umowa o praktyki realizowane za porozumieniem rektora zawiera:

  • przybliżony lub ścisły harmonogram obowiązków zawodowych,
  • czas trwania praktyk,
  • zakres obowiązków na stanowisku pracy,
  • a także szczegóły na temat wykorzystania sprzętu oraz wszystkich praw jakie ci przysługują.

Musisz wiedzieć, że umowy zawierane między pracodawcami i uczelniami bywają bardzo różne, a ich treść nie jest standardowa.

Od praktyk studenckich nie możesz odstąpić sam; z kolei pracodawca może prosić władze uczelni usunięcia cię ze stanowiska pracy, jeśli nie będziesz trzymał się regulaminu praktyk zawodowych, np. regularnie spóźniając się na praktyki, nie realizując powierzonych ci przez opiekuna praktyk zadań itd.

2. Właściwa umowa o praktyki absolwenckie (pracownik-pracodawca)

Umowa o praktyki absolwenckie to standardowa umowa, na jaką możesz liczyć podczas odbywania bezpłatnych lub płatnych praktyk studenckich. Aby otrzymać taki dokument do podpisania musisz być osobą, która skończyła przynajmniej gimnazjum i nie skończyła jeszcze 30. roku życia. W efekcie – umowa o praktyki studenckie nie obowiązuje wyłącznie osób, które skończyły już studia wyższe, ale i edukację gimnazjalną lub mogą pochwalić się dokumentem z technikum lub liceum ogólnokształcącego.

Pod względem prawnym umowa o praktyki absolwenckie jest umową cywilną, od której pracodawca nie ma obowiązku opłacania ZUS – zresztą podobnie, jak w przypadku umowy o praktyki studenckie.

Warto wiedzieć: umowa i praktyki absolwenckie płatne nie może mieć wartości większej niż dwukrotność płacy minimalnej w Polsce. Na dzień 3.02.2015 r.jest to 3500 złotych (płaca minimalna na poziomie 1750 złotych brutto).

Przedsiębiorca ma obowiązek spełniania wszelkich norm bezpieczeństwa; jeśli praktyka dotyczy pracy na zewnątrz, powinieneś otrzymać bezpieczny strój, tj. taki sam jak wszyscy pozostali pracownicy firmy.Praktyki absolwenckie nie mogą trwać dłużej niż 90 dni* (możesz podpisać z pracodawcą kilka umów o praktyki, jednak ich łączy okres nie może być dłuższy niż 90 dni), a w umowie powinny być zawarte szczegółowe informacje na temat:

  • poziom wynagrodzenia lub wskazanie, że praktyka będzie prowadzona nieodpłatnie,
  • wymiar czasu pracy w rozliczeniu tygodniowym,
  • okres trwania praktyki absolwenckiej,
  • podstawowy zakres obowiązków.

*Uwaga: możesz podpisać kilka umów o praktyki studenckie w tym samym czasie z różnymi pracodawcami.

Pamiętaj, że podpisując umowę o praktyki absolwenckie nie tracisz przywilejów osoby bezrobotnej. Jeśli przysługują ci świadczenia z tego tytułu, praca na umowie o praktykę ich nie znosi.

Umowa o praktyki absolwenckie może być rozwiązana przez każdą ze stron na piśmie:

  • w trybie natychmiastowym: dotyczy praktyk nieodpłatnych,
  • z wypowiedzeniem 7-dniowym: dotyczy praktyk płatnych.

Po ukończeniu praktyk, na twoje indywidualna życzenie (sam pracodawca nie jest w obowiązku, jeśli z taką prośbą nie wystąpisz) pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o ukończeniu praktyk absolwenckich ze szczególnym uwzględnieniem zakresu prac oraz zdobytych w czasie praktyk kompetencji praktycznych.