Aktualizacja: 13 czerwca 2021
1 min
Minimalna krajowa, nazywana również najniższą krajową, płacą minimalną lub wynagrodzeniem minimalnym, to ustalana przez państwo minimalna stawka za pracę w określonym wymiarze czasowym.

Minimalna krajowa 2021 na umowę o pracę

Minimalne wynagrodzenie za pracę na pełen etat wynosi 2800 złotych brutto. Przy obecnych założeniach wysokości składek, podatku i pozostałych wskaźników oraz pracy w pełnym wymiarze godzin, minimalne wynagrodzenie netto wynosi 2061,67 złotych.

Minimalna krajowa 2021 na umowę zlecenie

W 2021 roku minimalna stawka godzinowa wynosi 18,30 złotych brutto, zaś netto jest to 13,37 złotych. Umowa zlecenie korzysta z zerowego PIT-u dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia, dlatego dla nich najniższa stawka godzinowa netto wynosi 18,30 złotych (w ich przypadku wynagrodzenie nie jest opodatkowane ani ozusowane, więc kwota brutto równa się kwocie netto).