Co po gospodarce przestrzennej?

Aktualizacja: 5 października 2021
4 min
Przestrzeń, w której mieszkamy i pracujemy, może być kształtowana wyłącznie zgodnie z określonymi zasadami. Nie jest obojętne, czy na danym terenie powstanie park, osiedle mieszkaniowe czy ogromny zakład przemysłowy. Racjonalnym zarządzaniem przestrzenią, to znaczy takim, który pozwala na rozwój gospodarki, ale jednocześnie chroni wybrane obszary naturalne, zajmują się specjaliści w dziedzinie planowania przestrzennego. Po ukończeniu interdyscyplinarnych studiów na kierunku gospodarka przestrzenna na absolwentów czeka szeroki wachlarz perspektyw zawodowych, obejmujący zatrudnienie w administracji publicznej, jak również w prywatnych firmach.Co po gospodarce przestrzennej?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna

Gospodarka przestrzenna jest kierunkiem, który znajduje się w ofercie wielu uczelni. W zależności od tego, którą z nich wybierzecie, wasza nauka będzie odbywała się w jednym z poniższych systemów:

 • 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) + 2-letnie studia II stopnia (magisterskie)
 • 3,5-letnie studia I stopnia (inżynierskie) + 1,5-roczne studia II stopnia (magisterskie)

Ten kierunek można studiować w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Jeśli zdecydujecie się na studia zaoczne, powinniście mieć świadomość, że standardowy czas trwania studiów inżynierskich (i konsekwentnie studiów magisterskich dla osób, które uzyskały tytuł inżyniera) w niektórych szkołach może się wydłużyć. Na przykład na Politechnice Warszawskiej studia I stopnia w trybie niestacjonarnym trwają 4 lata, a studia II stopnia 2 lata, co łącznie daje sześć lat zamiast pięciu.

Planowanie przestrzeni jest procesem złożonym, w którym należy uwzględniać różnorodne czynniki, między innymi uwarunkowania prawne, środowiskowe, geograficzne i kulturowe. Mając to na uwadze i chcąc właściwie przygotować studentów do przyszłego zawodu, uczelnie zawierają w programie studiów I stopnia takie przedmioty jak rysunek techniczny i planistyczny, historia architektury i urbanistyki, prawo cywilne, matematyka, fizyka, ekologia i ochrona środowiska, statystyka, geografia ekonomiczna i społeczna, demografia, podstawy kartografii, gleboznawstwo, przyrodnicze podstawy projektów przestrzennych, systemy informacji przestrzennej, gospodarka nieruchomościami czy rozwój obszarów wiejskich. Studia II stopnia pozwalają na zapoznanie się z bardziej zaawansowanymi zagadnieniami (na przykład gospodarką przestrzenną Unii Europejskiej, kształtowaniem krajobrazu, technikami legislacyjnymi w planowaniu i modelowaniem kartograficznym).

W toku studiów na kierunku gospodarka przestrzenna dokonuje się wyboru specjalności. Przygotowaliśmy dla was przegląd specjalności, które są dostępne na różnych uczelniach:

 • środowiskowe uwarunkowania gospodarowania przestrzenią
 • urbanistyka w planowaniu przestrzennym
 • zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną
 • gospodarka nieruchomościami i planowanie przestrzenne
 • planowanie i inżynieria przestrzenna
 • inteligentne miasto i region
 • menadżer w sektorze publicznym
 • rewitalizacja miast i obszarów wiejskich
 • zarządzanie zintegrowane
 • gospodarka regionalna
 • geoinformacja
 • rozwój lokalny i regionalny
 • zarządzanie środowiskiem geograficznym

Na jakich uczelniach można studiować gospodarkę przestrzenną?

Wybieracie się na gospodarkę przestrzenną i zastanawiacie się, gdzie można studiować ten kierunek? Oto lista wybranych uczelni kształcących specjalistów w tej dziedzinie:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Białostocka
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Praca po gospodarce przestrzennej

Urzędnik

Jednostki zajmujące się gospodarką przestrzenną, urbanistyką i rozwojem regionalnym funkcjonują w administracji publicznej na każdym szczeblu - od urzędów gminy przez starostwa powiatowe, urzędy wojewódzkie aż po ministerstwa i ich agendy, a także urzędy na poziomie europejskim. Do kompetencji urzędników zatrudnionych w tych instytucjach należy między innymi tworzenie lokalnych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji, wyznaczanie obszarów rewitalizacji, a także sprawowanie nadzoru urbanistyczno-budowlanego. Od kandydatów na stanowiska urzędnicze oprócz odpowiedniego wykształcenia i doświadczenia oczekuje się znajomości wybranych przepisów prawa, niekaralności i nieposzlakowanej opinii.

Pracownik biura projektowego

Planowanie przestrzenne nie jest wyłącznie domeną administracji publicznej. Absolwent kierunku gospodarka przestrzenna może poszukiwać zatrudnienia również w prywatnych biurach projektowych. Wśród wielu architektów i urbanistów od dawna panuje przekonanie, że ponieważ przestrzeń, w której żyjemy, oddziałuje na nas, należy koniecznie uwzględniać ją jako pewien kontekst dla tworzonego projektu. Specjalista w zakresie gospodarki przestrzennej jest cennym członkiem zespołu projektowego, który jest w stanie przeanalizować planowaną inwestycję pod kątem wpływu na środowisko, transport i demografię, a także przygotować niezbędną dokumentację.

Pracownik firmy konsultingowej

Firmy konsultingowe działające w branży planowania przestrzennego oferują swoim klientom kompleksowe usługi obejmujące między innymi analizę lokalizacji inwestycji, doradztwo w zakresie występowania o zmiany w planie zagospodarowania terenu, przygotowanie niezbędnych dokumentów, sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz opłacalności inwestycji. Z wiedzą wyniesioną ze studiów na kierunku gospodarka przestrzenna z powodzeniem odnajdziecie się w takiej pracy.

Specjalista do spraw gospodarki nieruchomościami

Jedną ze specjalności oferowanych na kierunku gospodarka przestrzenna jest gospodarka nieruchomościami. Jeśli zdecydujecie się na taką ścieżkę, będziecie mogli szukać zatrudnienia jako ekspert do spraw gospodarki nieruchomościami w podmiotach publicznych i prywatnych. Wasze zadania zawodowe będą obejmować dokonywanie podziałów, scaleń i wywłaszczeń nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego, a także wycenę nieruchomości.

Specjalista do spraw inwestycji

Wiedza i umiejętności zdobyte na studiach okażą się przydatne również na rozmaitych stanowiskach związanych z inwestycjami. Absolwenci gospodarki przestrzennej są obecnie często poszukiwani przez firmy deweloperskie i firmy zajmujące się odnawialnymi źródłami energii, jak również przez wiele innych podmiotów, które inwestują na rynku nieruchomości. Tego rodzaju praca będzie polegała na przykład na uzyskiwaniu niezbędnych pozwoleń, sprawowaniu nadzoru nad procedurami planistycznymi, dokonywaniu analiz opłacalności inwestycji oraz badaniu stanu formalno-prawnego konkretnych nieruchomości.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij