Aktualizacja: 18 września 2022
2 min
Kompendium wiedzy na temat stażów organizowanych przez Urzędy Pracy: na czym polegają, ile trwa staż z Urzędu Pracy, ile płacą za staż.Staż z Urzędu Pracy

Ciekawym pomysłem może być również odbycie stażu z urzędu pracy. Ta forma uregulowana jest w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20 kwietnia 2004 r. Staże z powiatowych urzędów pracy przeznaczone są jedynie dla osób nieposiadających zatrudnienia, które uzyskały oficjalny status osoby bezrobotnej. Ma on umożliwić bezrobotnym wykonywanie pracy i nabywania praktycznych umiejętności zawodowych bez formalnego nawiązywania stosunku pracy między nimi a pracodawcą. Bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia do odbycia stażu kieruje starosta, na okres do 12 miesięcy.

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą. Przy ustalaniu programu stażu powinno uwzględniać się predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne, poziom wykształcenia oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego. Program powinien określać:

  1. nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
  2. zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
  3. rodzaj uzyskiwanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
  4. sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
  5. opiekuna osoby objętej programem stażu.

Nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta. Pracodawca po zakończeniu realizacji programu wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez bezrobotnego i umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu.

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

Odbywającemu staż przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku dla bezrobotnych.

Starosta wydaje bezrobotnemu zaświadczenie o odbyciu stażu.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij