Aktualizacja: 2 września 2021
1 min
Sektor bankowości i finansów to szczególna gałąź biznesu, która podczas swojego funkcjonowania rządzi się pewnymi specyficznymi prawami, a jednym z kluczowych elementów współpracy w tej dziedzinie biznesu jest poznanie swojego klienta – Know Your Customer – KYC.Co to jest KYC?

Co to jest KYC?

KYC to skrót, składający się z liter, pochodzących od pierwszych liter angielskich słów – Know Your Customer, oznaczających „Poznaj Swojego Klienta”.

KYC to polityka stosowana w sektorze finansów i bankowości, która polega na zebraniu podstawowych informacji na temat klienta, które następnie podlegają weryfikacji pod kątem ich autentyczności i prawidłowości. Wszystkie pozyskane dane personalne są następnie przechowywane w systemach informatycznych tych instytucji w sposób, zapewniający ich należyte zabezpieczenie przed dostępem osób niepowołanych.

Częścią polityki KYC jest także zbieranie informacji na temat historii konkretnego klienta, opierając się na różnych, dostępnych materiałach oraz źródłach informacji, w których dana instytucja może uzyskać informacje na przykład pochodzące z publicznie dostępnych rejestrów oraz aktywności klienta w mediach społecznościowych i na forach dyskusyjnych.

Celem stosowania polityki KYC jest przede wszystkim zapobieganie malwersacjom finansowych, przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy (AML) oraz wykrywanie finansowania terroryzmu.