Aktualizacja: 1 września 2022
8 min
Jakie pytania rekrutacyjne może zadać rekruter podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Tak naprawdę zależy to od jego inwencji i specyfiki danego stanowiska i organizacji. Możliwości jest naprawdę wiele. Przygotowaliśmy długą listę ponad 100 pytań rekrutacyjnych, które możesz usłyszeć podczas rozmowy o pracę. Nie ma większego sensu przygotowywać się mozolnie do odpowiedzi na każde z pytań, warto je natomiast znać, by nie dać się niczym zaskoczyć podczas rozmowy.Przykładowe pytania rekrutacyjne na rozmowie kwalifikacyjnej

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - wprowadzające

 1. Czy łatwo było do nas trafić?
 2. Czy był Pan / była Pani może już kiedyś u nas?
 3. Czy produkty / usługi naszej firmy są już Panu / Pani znane?
 4. Czego się Pan / Pani: kawy, herbaty a może wody?

Pytania rekrutacyjne dotyczące motywacji kandydata

 1. Jakie są przyczyny zakończenia współpracy z poprzednim pracodawcą?
 2. Dlaczego zamierza Pan/i zmienić miejsce pracy?
 3. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i aplikować na stanowisko ... ?
 4. Jakie inne oferty pracy Pan/i rozważał/a?
 5. Czy uczestniczy Pan/i także w innych procesach rekrutacyjnych?
 6. Co Pan / Pani wie o naszej firmie?
 7. Dlaczego chce Pan / Pani pracować w tej branży?
 8. Jaka jest Pana / Pani definicja sukcesu zawodowego?
 9. Dlaczego chce Pan / Pani objąć to stanowisko?
 10. Czego chce się Pan / Pani u nas nauczyć?
 11. Dlaczego uważa Pan / Pani, że ta praca będzie lepsza od poprzedniej?

Pytania rekrutacyjne dotyczące wykształcenia

 1. Dlaczego zdecydowałeś się na studia na kierunku ... ?
 2. Proszę mi opowiedzieć o kierunku, na którym Pan studiował / Pani studiowała?
 3. Jaka była Pana / Pani średnia ocen na studiach?
 4. Dlaczego zdecydował się Pan / Pani na taką specjalizację?
 5. Czy wiedza wyniesiona ze studiów może się Panu / Pani przydać na tym stanowisku pracy?
 6. Jakie były Pana / Pani największe sukcesy odniesione podczas studiów?
 7. Jakie były Pana / Pani największe porażki odniesione podczas studiów?
 8. Jakie doświadczenia wyniósł Pan / wyniosła Pani z zagranicznej wymiany?
 9. Dlaczego nie zdecydował się Pan / zdecydowała się Pani kontynuować nauki na tym kierunku?
 10. Jak Pan / Pani dzisiaj ocenia wybór kierunku studiów?
 11. Czy podczas nauki miał Pan / miała Pani jakieś szczególne osiągnięcia – nagrody, stypendia?
 12. Jak Pan / Pani wytłumaczy przerwę w edukacji?

Pytania rekrutacyjne dotyczące doświadczenia zawodowego - biografia

 1. Jaki był zakres Pana / Pani odpowiedzialności w poprzedniej pracy?
 2. Jak wyglądał Pana / Pani typowy dzień pracy?
 3. Czym się zajmował się Pan / zajmowała się Pani na bezrobociu?
 4. Proszę wymienić swoje największe sukcesy zawodowe.
 5. Jakie miał Pan / miała Pani wyniki w poprzedniej pracy?
 6. W jaki sposób wykorzystywał Pan / wykorzystywała Pani swoją wiedzę i kwalifilikacje z zakresu ... u poprzedniego pracodawcy?

Pytania rekrutacyjne o posiadanych cechach i umiejętnościach

 1. Co sprawia, że jest Pan / Pani dobrym przywódcą/analitykiem/sprzedawcą ... ?
 2. Jakie są Pana / Pani 3 największe mocne i słabe strony?
 3. Jakie ma Pan / Pani pasje?
 4. W jaki sposób spędza Pan / Pani wolny czas?
 5. Woli Pan / Pani pracę indywidualną czy zespołową?
 6. Co Pana / Panią motywuje?
 7. Jak opisaliby Pana / Panią znajomi?
 8. Które zadania dawały Panu / Pani najwięcej satysfakcji?
 9. Wykonywanie, których zadań sprawiało Panu / Pani najmniej satysfakcji w poprzedniej pracy?
 10. Proszę opowiedzieć coś o sobie.
 11. W jakich sytuacjach raczej stara się Pan / Pani się unikać ryzyka?
 12. W jakich sytuacjach jest Pan / Pani w stanie zaryzykować?
 13. Jakie sytuacje Pana / Panią stresowały w poprzedniej pracy?
 14. Kto jest Pana / Pani autorytetem?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące kompetencji zawodowych

 1. Jakie szkolenie chciałby Pan / chciałaby Pani odbyć?
 2. Jakie zna Pan / Pani narzędzia służące dobrej organizacji pracy?
 3. Jak ocenia Pan / Pani perspektywy branży, w której funkcjonuje nasza firma?
 4. W jaki sposób rozwija Pan / Pani swoją wiedzę z zakresu ... ?
 5. Czy posiada Pan / Pani jakieś certyfikaty potwierdzające umiejętności z zakresu ... ?
 6. Co Pan zrobił / Pani zrobiła w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w ciągu ostatniego roku?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej o umiejętnościach pracy w zespole

 1. Co sądzi Pan / Pani o poprzednim szefie? Jakie były jego zalety i wady?
 2. Jakiej cechy nie zaakceptowałby Pan / zaakceptowałaby Pani u przełożonego?
 3. Z jakimi osobami pracuje się Panu / Pani najlepiej?
 4. Kto był Pana / Pani ulubionym szefem / współpracownikiem? Dlaczego?
 5. Co sądzi o Panu / Pani obecny zespół?
 6. Jaką ma Pan / Pani opinię o swoim poprzednim zespole?
 7. Jakie cechy obecny zespół najchętniej zmieniłby w Panu / Pani?
 8. Jak wyobraża sobie Pan / Pani posiadanie dobrych relacji z szefem?
 9. Jakie obowiązki woli Pan / Pani wykonywać samodzielnie, a jakie zespołowo?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące kultury pracy i organizacji

 1. Co sądzisz Pan / Pani o naszej kulturze korporacyjnej?
 2. Co zmieniłby Pan / zmieniłaby Pani w naszej firmie?
 3. Jaki jest Pana / Pani ideał kultury korporacyjnej?
 4. Czym cechuje się Pana / Pani wymarzony pracodawca?
 5. Proszę opisać firmę, w której na pewno nie chciałby Pan / chciałaby Pani pracować?
 6. Ma Pan / Pani doświadczenie zarówno w pracy w małej firmie jak i międzynarodowej korporacji. Czym się od siebie różnią, gdzie woli Pan / Pani pracować?
 7. Co Pan / Pani ceni bardziej swobodę czy pewność / prestiż czy wysokie wynagrodzenie ...
 8. Jakie ma dla Pana/Pani znaczenie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym? / Jak rozumie Pan/Pani pojęcie work-life balance?

Pytania na inteligencję na rozmowie kwalifikacyjnej

 1. Proszę namówić mnie do zakupu tego stołu.
 2. Proszę wymienić 10 kreatywnych sposobów użycia długopisu/spinacza ...
 3. Ile waży czołg?
 4. Ile jest liści na tamtym drzewie?
 5. W jaki sposób przenieść Tychy do Radomia?
 6. Proszę opracować plan ewakuacji dla Warszawy.
 7. Ilu jest na świecie stroicicieli fortepianów?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące wynagrodzenia

 1. Jakie są Pana / Pani oczekiwania płacowe?
 2. Ile chciałby Pan / chciałaby Pani zarabiać za 5 lat?
 3. Czy woli Pan / Pani system prowizyjny, czy stałą, określoną pensję?
 4. Jaka jest minimalna kwota podstawy wynagrodzenia, poniżej której nigdy nie podjąłby Pan / podjęłaby Pani pracy?
Dowiedz się więcej o tym jak rozmawiać o zarobkach podczas rozmowy rekrutacyjnej

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - sytuacyjne

 1. Jaka byłaby Pana / Pani reakcja, gdyby współpracownik naruszył regulamin pracy?
 2. Współpracownik nie dotrzymał umówionego terminu. Jak by Pan zareagował / Pani zaregowała?
 3. Przełożony zlecił Panu / Pani wykonanie pewnego ważnego zadania. Nie ma Pan / Pani pewności czy założony przez niego termin jest realny. Co by Pan zrobił / Pani zrobiła?
 4. Manager zlecił Panu / Pani wykonanie zadania X. Proszę opowiedzieć krok po kroku jak by je Pan wykonał / Pani wykonała? Co należałoby zrobić w pierwszej kolejności?
 5. Jak przekonałby Pan / przekonałaby Pani klienta do ... ?
 6. W jaki sposób przekazałby Pan / przekazałaby Pani współpracownikowi niepopularną decyzję?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - behawioralne

 1. Proszę opisać sytuację, w której poniósł Pan / poniosła Pani swoją największą porażkę zawodową.
 2. Jaki był Pana / Pani największy sukces zawodowy? Proszę opowiedzieć krok po kroku jak to się stało?
 3. Proszę przypomnieć sobie sytuację, w której musiał Pan / musiała Pani współpracować z osobą, której nie darzy Pan / Pani sympatią. Jak to wyglądało?
 4. Proszę opisać sytuację, w której mediował Pan/ mediowała Pani między dwoma współpracownikami w pracy.
 5. Proszę przypomieć sobie sytuację, w której musiał Pan / musiała Pani wykonać zadanie pomimo dużego stresu, który temu towarzyszył.
 6. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której rozwiązał Pan / rozwiązała Pani trudny problem w sposób kreatywny.
 7. W jaki sposób podejmuje Pan / Pani decyzje? Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której podejmował Pan / podejmowała Pani ważną dla siebie lub firmy decyzję?
 8. Proszę opowiedzieć o sytuacji, której nie udało się Panu / Pani dotrzymać umówionego terminu.

Zakazane prawnie pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

 1. Czy ma Pan / Pani dzieci?
 2. Czy planuje Pan / Pani posiadanie dzieci?
 3. Jak zamierza Pan / Pani pogodzić pracę i wychowanie dzieci?
 4. Czy jest nam to Pani zagwarantować, że nie zajdzie w ciążę?
 5. Jaki jest Pana / Pani stan cywilny?
 6. Gdzie pracują Pana / Pani rodzice? Jakie mają wykształcenie?
 7. Jakie jest Pana / Pani pochodzenie? Należy Pan / Pani do jakiejś mniejszości narodowościowej?
 8. Na co Pan chorował w ostatnim czasie?
 9. Czy ktoś z Pana / Pani rodziny choruje na ... ?
 10. Jaką ma Pan / Pani orientację seksualną?
 11. Jakie są Pana / Pani poglądy polityczne?
 12. Jaką religię Pan / Pani wyznajesz?
 13. Czy ma Pan / Pani problemy z alkoholem?

Stresujące pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - wątpliwe etycznie

 1. Drugi rekruter sądzi, że jest Pan / Pani niekompetentny. Co ma mu Pan / Pani do powiedzenia?
 2. Słyszałem / słyszałam, że Pana / Pani poprzedni pracodawca zatrudnia tylko po znajomości.
 3. Nie sądzi Pan / Pani, że jest to raczej stanowisko dla kobiet/mężczyzn?
 4. Skąd ten stres? Ma Pan / Pani coś do ukrycia?
 5. Dlaczego ubrał się Pan / ubrała się Pani nieodpowiednio?
 6. Jakie jest Pana / Pani zdanie o związkach zawodowych?
 7. Za jaką sumę pieniędzy byłby Pan / byłaby Pani w stanie złamać prawo?
 8. Co jest dla Pana / Pani ważniejsze – dobro swoje czy firmy?
 9. Co by Pan zrobił / Pani zrobiła, gdyby nasza firma łamała prawo?
 10. Ma Pan / Pani ostatnie 30 sekund, żeby przekonać mnie do swojej kandydatury.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - nieprofesjonalne

 1. Jakim byłby Pan / byłaby Pani zwierzęciem?
 2. Jaki jest Pana / Pani znak zodiaku?
 3. Proszę narysować kaczkę.
 4. Jaki jest Pana / Pani ulubiony kolor?

Pytania rekrutacyjne dotyczące zainteresowań

 1. Co Pana / Panią pasjonuje w ... ?
 2. Jaka jest Pana / Pani ulubiona postać literacka?
 3. Jaki film może mi Pan / Pani polecić
 4. W jaki sposób rozwija Pan / Pani swoje zainteresowania?
 5. Dlaczego lubi Pan / Pani ... ?

Czas na pytania kandydata

 1. Czy ma Pan / Pani jakieś pytania do nas?
 2. Czego chciałby się Pan / chciałaby się Pani dowiedzieć o naszej firmie?
Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij