Aktualizacja: 30 kwietnia 2021
8 min
Jakie pytania może zadać rekruter podczas rozmowy rekrutacyjnej? Tak naprawdę zależy to od jego inwencji i specyfiki danego stanowiska i organizacji. Możliwości jest naprawdę wiele. Przygotowaliśmy długą listę ponad 100 pytań. Nie ma większego sensu przygotowywać się mozolnie do odpowiedzi na każde. Warto je natomiast znać, by nie dać się niczym zaskoczyć.Przykładowe pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - wprowadzające

 1. Czy łatwo było do nas trafić?
 2. Czy był Pan / była Pani może już kiedyś u nas?
 3. Czy produkty / usługi naszej firmy są już Panu / Pani znane?
 4. Czego się Pan / Pani: kawy, herbaty a może wody?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące motywacji kandydata

 1. Jakie są przyczyny zakończenia współpracy z poprzednim pracodawcą?
 2. Dlaczego zamierza Pan/i zmienić miejsce pracy?
 3. Dlaczego zdecydował/a się Pan/i aplikować na stanowisko ... ?
 4. Jakie inne oferty pracy Pan/i rozważał/a?
 5. Czy uczestniczy Pan/i także w innych procesach rekrutacyjnych?
 6. Co Pan / Pani wie o naszej firmie?
 7. Dlaczego chce Pan / Pani pracować w tej branży?
 8. Jaka jest Pana / Pani definicja sukcesu zawodowego?
 9. Dlaczego chce Pan / Pani objąć to stanowisko?
 10. Czego chce się Pan / Pani u nas nauczyć?
 11. Dlaczego uważa Pan / Pani, że ta praca będzie lepsza od poprzedniej?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące wykształcenia

 1. Dlaczego zdecydowałeś się na studia na kierunku ... ?
 2. Proszę mi opowiedzieć o kierunku, na którym Pan studiował / Pani studiowała?
 3. Jaka była Pana / Pani średnia ocen na studiach?
 4. Dlaczego zdecydował się Pan / Pani na taką specjalizację?
 5. Czy wiedza wyniesiona ze studiów może się Panu / Pani przydać na tym stanowisku pracy?
 6. Jakie były Pana / Pani największe sukcesy odniesione podczas studiów?
 7. Jakie były Pana / Pani największe porażki odniesione podczas studiów?
 8. Jakie doświadczenia wyniósł Pan / wyniosła Pani z zagranicznej wymiany?
 9. Dlaczego nie zdecydował się Pan / zdecydowała się Pani kontynuować nauki na tym kierunku?
 10. Jak Pan / Pani dzisiaj ocenia wybór kierunku studiów?
 11. Czy podczas nauki miał Pan / miała Pani jakieś szczególne osiągnięcia – nagrody, stypendia?
 12. Jak Pan / Pani wytłumaczy przerwę w edukacji?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące doświadczenia zawodowego - biografia

 1. Jaki był zakres Pana / Pani odpowiedzialności w poprzedniej pracy?
 2. Jak wyglądał Pana / Pani typowy dzień pracy?
 3. Czym się zajmował się Pan / zajmowała się Pani na bezrobociu?
 4. Proszę wymienić swoje największe sukcesy zawodowe.
 5. Jakie miał Pan / miała Pani wyniki w poprzedniej pracy?
 6. W jaki sposób wykorzystywał Pan / wykorzystywała Pani swoją wiedzę i kwalifilikacje z zakresu ... u poprzedniego pracodawcy?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej o posiadanych cechach i umiejętnościach

 1. Co sprawia, że jest Pan / Pani dobrym przywódcą/analitykiem/sprzedawcą ... ?
 2. Jakie są Pana / Pani 3 największe zalety?
 3. Jakie są Pana / Pani 3 największe wady?
 4. Jakie ma Pan / Pani pasje?
 5. W jaki sposób spędza Pan / Pani wolny czas?
 6. Woli Pan / Pani pracę indywidualną czy zespołową?
 7. Co Pana / Panią motywuje?
 8. Jak opisaliby Pana / Panią znajomi?
 9. Które zadania dawały Panu / Pani najwięcej satysfakcji?
 10. Wykonywanie, których zadań sprawiało Panu / Pani najmniej satysfakcji w poprzedniej pracy?
 11. Proszę opowiedzieć coś o sobie.
 12. W jakich sytuacjach raczej stara się Pan / Pani się unikać ryzyka?
 13. W jakich sytuacjach jest Pan / Pani w stanie zaryzykować?
 14. Jakie sytuacje Pana / Panią stresowały w poprzedniej pracy?
 15. Kto jest Pana / Pani autorytetem?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące kompetencji zawodowych

 1. Jakie szkolenie chciałby Pan / chciałaby Pani odbyć?
 2. Jakie zna Pan / Pani narzędzia służące dobrej organizacji pracy?
 3. Jak ocenia Pan / Pani perspektywy branży, w której funkcjonuje nasza firma?
 4. W jaki sposób rozwija Pan / Pani swoją wiedzę z zakresu ... ?
 5. Czy posiada Pan / Pani jakieś certyfikaty potwierdzające umiejętności z zakresu ... ?
 6. Co Pan zrobił / Pani zrobiła w celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w ciągu ostatniego roku?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej o umiejętnościach pracy w zespole

 1. Co sądzi Pan / Pani o poprzednim szefie? Jakie były jego zalety i wady?
 2. Jakiej cechy nie zaakceptowałby Pan / zaakceptowałaby Pani u przełożonego?
 3. Z jakimi osobami pracuje się Panu / Pani najlepiej?
 4. Kto był Pana / Pani ulubionym szefem / współpracownikiem? Dlaczego?
 5. Co sądzi o Panu / Pani obecny zespół?
 6. Jaką ma Pan / Pani opinię o swoim poprzednim zespole?
 7. Jakie cechy obecny zespół najchętniej zmieniłby w Panu / Pani?
 8. Jak wyobraża sobie Pan / Pani posiadanie dobrych relacji z szefem?
 9. Jakie obowiązki woli Pan / Pani wykonywać samodzielnie, a jakie zespołowo?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące kultury pracy i organizacji

 1. Co sądzisz Pan / Pani o naszej kulturze korporacyjnej?
 2. Co zmieniłby Pan / zmieniłaby Pani w naszej firmie?
 3. Jaki jest Pana / Pani ideał kultury korporacyjnej?
 4. Czym cechuje się Pana / Pani wymarzony pracodawca?
 5. Proszę opisać firmę, w której na pewno nie chciałby Pan / chciałaby Pani pracować?
 6. Ma Pan / Pani doświadczenie zarówno w pracy w małej firmie jak i międzynarodowej korporacji. Czym się od siebie różnią, gdzie woli Pan / Pani pracować?
 7. Co Pan / Pani ceni bardziej swobodę czy pewność / prestiż czy wysokie wynagrodzenie ...
 8. Jakie ma dla Pana/Pani znaczenie równowaga między życiem zawodowym a prywatnym? / Jak rozumie Pan/Pani pojęcie work-life balance?

Pytania na inteligencję na rozmowie kwalifikacyjnej

 1. Proszę namówić mnie do zakupu tego stołu.
 2. Proszę wymienić 10 kreatywnych sposobów użycia długopisu/spinacza ...
 3. Ile waży czołg?
 4. Ile jest liści na tamtym drzewie?
 5. W jaki sposób przenieść Tychy do Radomia?
 6. Proszę opracować plan ewakuacji dla Warszawy.
 7. Ilu jest na świecie stroicicieli fortepianów?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej dotyczące wynagrodzenia

 1. Jakie są Pana / Pani oczekiwania płacowe?
 2. Ile chciałby Pan / chciałaby Pani zarabiać za 5 lat?
 3. Czy woli Pan / Pani system prowizyjny, czy stałą, określoną pensję?
 4. Jaka jest minimalna kwota podstawy wynagrodzenia, poniżej której nigdy nie podjąłby Pan / podjęłaby Pani pracy?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - sytuacyjne

 1. Jaka byłaby Pana / Pani reakcja, gdyby współpracownik naruszył regulamin pracy?
 2. Współpracownik nie dotrzymał umówionego terminu. Jak by Pan zareagował / Pani zaregowała?
 3. Przełożony zlecił Panu / Pani wykonanie pewnego ważnego zadania. Nie ma Pan / Pani pewności czy założony przez niego termin jest realny. Co by Pan zrobił / Pani zrobiła?
 4. Manager zlecił Panu / Pani wykonanie zadania X. Proszę opowiedzieć krok po kroku jak by je Pan wykonał / Pani wykonała? Co należałoby zrobić w pierwszej kolejności?
 5. Jak przekonałby Pan / przekonałaby Pani klienta do ... ?
 6. W jaki sposób przekazałby Pan / przekazałaby Pani współpracownikowi niepopularną decyzję?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - behawioralne

 1. Proszę opisać sytuację, w której poniósł Pan / poniosła Pani swoją największą porażkę zawodową.
 2. Jaki był Pana / Pani największy sukces zawodowy? Proszę opowiedzieć krok po kroku jak to się stało?
 3. Proszę przypomnieć sobie sytuację, w której musiał Pan / musiała Pani współpracować z osobą, której nie darzy Pan / Pani sympatią. Jak to wyglądało?
 4. Proszę opisać sytuację, w której mediował Pan/ mediowała Pani między dwoma współpracownikami w pracy.
 5. Proszę przypomieć sobie sytuację, w której musiał Pan / musiała Pani wykonać zadanie pomimo dużego stresu, który temu towarzyszył.
 6. Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której rozwiązał Pan / rozwiązała Pani trudny problem w sposób kreatywny.
 7. W jaki sposób podejmuje Pan / Pani decyzje? Proszę opowiedzieć o sytuacji, w której podejmował Pan / podejmowała Pani ważną dla siebie lub firmy decyzję?
 8. Proszę opowiedzieć o sytuacji, której nie udało się Panu / Pani dotrzymać umówionego terminu.

Zakazane prawnie pytania na rozmowie kwalifikacyjnej

 1. Czy ma Pan / Pani dzieci?
 2. Czy planuje Pan / Pani posiadanie dzieci?
 3. Jak zamierza Pan / Pani pogodzić pracę i wychowanie dzieci?
 4. Czy jest nam to Pani zagwarantować, że nie zajdzie w ciążę?
 5. Jaki jest Pana / Pani stan cywilny?
 6. Gdzie pracują Pana / Pani rodzice? Jakie mają wykształcenie?
 7. Jakie jest Pana / Pani pochodzenie? Należy Pan / Pani do jakiejś mniejszości narodowościowej?
 8. Na co Pan chorował w ostatnim czasie?
 9. Czy ktoś z Pana / Pani rodziny choruje na ... ?
 10. Jaką ma Pan / Pani orientację seksualną?
 11. Jakie są Pana / Pani poglądy polityczne?
 12. Jaką religię Pan / Pani wyznajesz?
 13. Czy ma Pan / Pani problemy z alkoholem?

Stresujące pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - wątpliwe etycznie

 1. Drugi rekruter sądzi, że jest Pan / Pani niekompetentny. Co ma mu Pan / Pani do powiedzenia?
 2. Słyszałem / słyszałam, że Pana / Pani poprzedni pracodawca zatrudnia tylko po znajomości.
 3. Nie sądzi Pan / Pani, że jest to raczej stanowisko dla kobiet/mężczyzn?
 4. Skąd ten stres? Ma Pan / Pani coś do ukrycia?
 5. Dlaczego ubrał się Pan / ubrała się Pani nieodpowiednio?
 6. Jakie jest Pana / Pani zdanie o związkach zawodowych?
 7. Za jaką sumę pieniędzy byłby Pan / byłaby Pani w stanie złamać prawo?
 8. Co jest dla Pana / Pani ważniejsze – dobro swoje czy firmy?
 9. Co by Pan zrobił / Pani zrobiła, gdyby nasza firma łamała prawo?
 10. Ma Pan / Pani ostatnie 30 sekund, żeby przekonać mnie do swojej kandydatury.

Pytania na rozmowie kwalifikacyjnej - nieprofesjonalne

 1. Jakim byłby Pan / byłaby Pani zwierzęciem?
 2. Jaki jest Pana / Pani znak zodiaku?
 3. Proszę narysować kaczkę.
 4. Jaki jest Pana / Pani ulubiony kolor?

Pytania na rozmowie kwalifikacyjne dotyczące zainteresowań

 1. Co Pana / Panią pasjonuje w ... ?
 2. Jaka jest Pana / Pani ulubiona postać literacka?
 3. Jaki film może mi Pan / Pani polecić
 4. W jaki sposób rozwija Pan / Pani swoje zainteresowania?
 5. Dlaczego lubi Pan / Pani ... ?

Czas na pytania kandydata

 1. Czy ma Pan / Pani jakieś pytania do nas?
 2. Czego chciałby się Pan / chciałaby się Pani dowiedzieć o naszej firmie?