Co to jest BPO?

Aktualizacja: 18 lipca 2021
1 min
W każdej firmie, wśród niezbędnych do realizacji procesów można rozróżnić te, które stanowią wartość kluczową dla funkcjonowania organizacji, jak i takie, które są konieczne, lecz np. nie niosą za sobą bezpośredniej korzyści. Czasami takie działania lepiej jest zlecić firmie zewnętrznej, która nie jest powiązana z przedsiębiorstwem prawnie, osobowo czy kapitałowo.

Kolejne rozwiązanie oparte o model outsourcingu jest nakierowane z kolei na obsługę przedsiębiorstw przez podmioty zewnętrzne, które nie są w żaden sposób powiązane prawnie ani osobowo z przedsiębiorstwem, na rzecz którego realizowana jest usługa. BPOczyli z angielskiego Business Process Outsourcingto powierzenie realizacji procesów biznesowych podmiotom zewnętrznym wraz z przejęciem przez te podmioty odpowiedzialności za realizację wspomnianych procesów. Firmy rezygnują z samodzielnej realizacji niektórych, mniej kluczowych procesów biznesowych, aby skupić się na bardziej istotnych aspektach działania przedsiębiorstwa. Najczęściej BPO wiążę się z realizacją zadań telemarketingowych, księgowych lub informatycznych.