Aktualizacja: 2 września 2021
1 min
W każdej firmie, wśród niezbędnych do realizacji procesów można rozróżnić te, które stanowią wartość kluczową dla funkcjonowania organizacji, jak i takie, które są konieczne, lecz np. nie niosą za sobą bezpośredniej korzyści. Czasami takie działania lepiej jest zlecić firmie zewnętrznej, która nie jest powiązana z przedsiębiorstwem prawnie, osobowo czy kapitałowo.Co to jest BPO?

Co to jest BPO?

BPO czyli z angielskiego Business Process Outsourcing to powierzenie realizacji procesów biznesowych podmiotom zewnętrznym wraz z przejęciem przez te podmioty odpowiedzialności za realizację wspomnianych procesów. Firmy rezygnują z samodzielnej realizacji niektórych, mniej kluczowych procesów biznesowych, aby skupić się na bardziej istotnych aspektach działania przedsiębiorstwa. Najczęściej BPO wiążę się z realizacją zadań telemarketingowych (call center), księgowych lub informatycznych. BPO jest rozwiązaniem opartym o outsourcing, ale w porównaniu do SSC (Centrów Usług Wspólnych) nakierowane jest na obsługę przedsiębiorstw przez firmy zewnętrzne, które nie są w żaden sposób powiązane prawnie ani osobowo z przedsiębiorstwem, na rzecz którego realizowana jest usługa.