Co to jest outsourcing?

Aktualizacja: 15 sierpnia 2021
1 min
Metoda zlecania realizacji zadań podmiotom zewnętrznym znana jest już od dawna. Niezależnie od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo, często zdarza się, że oddelegowanie zadania do realizacji na zewnątrz okazuje się korzystniejsze niż jego realizacja przez pracowników firmy.

Outsourcing – słowo pochodzące z języka angielskiego, powstałe z połączenia wyrazów „outside resource using”, oznaczających korzystanie z zasobów zewnętrznych do celów realizacji zamierzonego zadania.

Outsourcing pomaga zatem firmie uwolnić się od konieczności realizacji procesów, które nie są kluczowe dla jej funkcjonowania lub nie przynoszą w sposób bezpośredni zysku, a których realizacji jest jednocześnie konieczna. Nierzadko również oddelegowanie zadania do jego realizacji przez podmiot trzeci pozwala na skorzystanie z zasobów know-how tegoż podmiotu w sposób natychmiastowy, podczas gdy zdobycie tej wiedzy w ramach szkolenia pracowników wewnętrznych przedsiębiorstwa byłoby kosztowne i niezwykle czasochłonne.

W ramach działań zlecanych na zewnątrz, firmy najczęściej korzystają z usług księgowych, informatycznych, telemarketingowych, spedycyjnych, konsultingowych, szkoleniowych, a także rekrutacyjnych.