Co to jest giełda i jak działa?

Aktualizacja: 1 lipca 2024
4 min
Giełda to miejsce, w którym spotykają się inwestorzy z całego świata, aby kupować i sprzedawać akcje, obligacje i inne instrumenty finansowe, a w przypadku giełd towarowych – różnorodne towary. Jej rola we współczesnej gospodarce jest nieoceniona. Czym dokładnie jest giełda? Jak funkcjonuje oraz jakie działania są na niej podejmowane?Co to jest giełda i jak działa?

Czym dokładnie jest giełda?

Giełda to zorganizowany rynek, na którym odbywa się obrót instrumentami finansowymi. Do tej kategorii zalicza się nie tylko akcje przedsiębiorstw, ale również inne aktywa, w tym obligacje państwowe i korporacyjne, surowce, waluty oraz instrumenty pochodne. Giełdy umożliwiają efektywną wymianę tych aktywów, przy zachowaniu transparentności, bezpieczeństwa oraz płynności transakcji. Każda giełda posiada swoje zasady oraz regulacje, których najważniejszym zadaniem jest ochrona intwestorów oraz zapewnienie stabilności rynku.

Ważnym aspektem giełdy jest jej rola w alokacji kapitału. Firmy, które chcą pozyskać fundusze na rozwój, emitują akcje, które następnie podlegają handlowi na giełdzie. Inwestorzy, kupując te akcje, dostarczają firmom kapitału, a jednocześnie zyskują udział w przyszłych zyskach, wypłacanych w formie dywidendy. Dzięki giełdzie możliwe jest zatem efektywne rozdzielenie zasobów finansowych pomiędzy różne sektory gospodarki, co sprzyja innowacjom i wzrostowi gospodarczemu. Pieniądze uzyskane w ten sposób stanowią główne źródło finansowania startupów, które wprowadzają na rynek innowacyjne, często przełomowe produkty.

Co robi się na giełdzie?

Na giełdzie inwestorzy dokonują transakcji kupna i sprzedaży różnych instrumentów finansowych. Proces ten odbywa się poprzez zlecenia, które są składane przez inwestorów za pośrednictwem brokerów. Zlecenia te mogą być realizowane natychmiast, jeśli na rynku znajdują się odpowiadające im oferty, lub, w zależności od warunków zlecenia, oczekują na realizację w przyszłości. Transakcja ma miejsce tylko, jeśli spotkają się ze sobą dwa zlecenia (kupującego oraz sprzedającego) w tej samej cenie. Giełda nie jest stroną w transakcji, ale czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, a także nad szybką i efektywną realizacją tego procesu.

Giełda pełni również funkcję wyceny. Ceny akcji i innych instrumentów finansowych ustalane są na podstawie podaży i popytu. Inwestorzy korzystają z analizy fundamentalnej oraz analizy technicznej do badania informacji na temat kondycji finansowej spółek, sytuacji gospodarczej oraz innych czynników, na podstawie których podejmują konkretne decyzje. Dzięki temu ceny na giełdzie odzwierciedlają aktualne oczekiwania co do przyszłych wyników finansowych firm i kondycji gospodarki. Wyceny giełdowe są ważnym wskaźnikiem dla inwestorów oraz analityków, na ich podstawie ekonomiści konstruują analizy dla całej gospodarki.

Jakie są rodzaje giełd?

Giełdy dzielą się na różne rodzaje w zależności od typów aktywów, którymi się na nich handluje. Najczęściej spotykane rodzaje to giełdy finansowe i giełdy towarowe. Giełdy finansowe koncentrują się na obrocie instrumentami finansowymi, zaś giełdy towarowe zajmują się handlem surowcami, produktami rolnymi oraz innymi towarami. Co warto wiedzieć o każdym z tych rodzajów?

Jak działa giełda finansowa?

Giełda finansowa to miejsce, w którym inwestorzy kupują i sprzedają instrumenty finansowe takie jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Transakcje te odbywają się za pośrednictwem brokerów, którzy działają na zlecenie inwestorów. Na giełdzie finansowej ceny ustalane są na podstawie podaży i popytu, co oznacza, że cena każdego instrumentu finansowego zależy od liczby osób chętnych do jego kupna lub sprzedaży. Wartość akcji i innych instrumentów jest dynamiczna i zmienia się w odpowiedzi na informacje rynkowe, raporty finansowe oraz ogólne warunki gospodarcze.

Funkcjonowanie giełdy finansowej opiera się na zaawansowanych systemach informatycznych, które umożliwiają szybkie i precyzyjne realizowanie zleceń. Dzięki technologii inwestorzy mają dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym oraz mogą natychmiastowo reagować na zmieniające się warunki. Giełdy finansowe są również ściśle regulowane, aby zapewnić uczciwość i przejrzystość transakcji oraz ochronę inwestorów.

Jak działa giełda towarowa?

Giełda towarowa to rynek, na którym handluje się surowcami i produktami rolnymi. W przeciwieństwie do giełdy finansowej, gdzie handluje się instrumentami papierowymi, na giełdzie towarowej transakcje dotyczą fizycznych dóbr. Ceny towarów na giełdzie ustalane są w wyniku negocjacji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi i zależą od wielu czynników, takich jak podaż, popyt, warunki pogodowe, polityka międzynarodowa oraz koszty produkcji i transportu.

Transakcje na giełdzie towarowej dotyczą zarówno dostawy fizycznych towarów, jak i kontraktów terminowych, które zobowiązują strony do realizacji dostawy w przyszłości po ustalonej cenie. Kontrakty terminowe są ważnym narzędziem zarządzania ryzykiem dla producentów, umożliwiają im zabezpieczenie się przed niekorzystnymi zmianami cen w przyszłości, co stabilizuje prowadzoną przez nich działalność.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij