Co to jest dywidenda? Jak ją otrzymać?

Aktualizacja: 24 czerwca 2024
4 min
Jednym z często wybieranych sposobów inwestowania są akcje spółek, które regularnie wypłacają dywidendy. Tę formę przychodu osiągają także właściciele spółek cywilnych, którzy chcą wypłacić zyski z prowadzenia biznesu. Czym tak naprawdę jest dywidenda i jak można ją otrzymać?Co to jest dywidenda? Jak ją otrzymać?

Czym jest dywidenda?

Dywidenda to część zysku netto spółki, która jest wypłacana jej akcjonariuszom. Jest to forma wynagrodzenia dla inwestorów za zainwestowanie kapitału w akcje spółki. Wysokość dywidendy jest zazwyczaj ustalana przez walne zgromadzenie akcjonariuszy i zależy od wyników finansowych spółki oraz jej polityki dywidendowej. Dywidenda może być wypłacana w formie gotówki, dodatkowych akcji lub innych aktywów.

Dywidenda w polskim prawie podatkowym

W Polsce dywidenda podlega opodatkowaniu zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 4 tej ustawy, dywidendy oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych są opodatkowane stawką 19%. Płatnikiem podatku jest spółka wypłacająca dywidendę, która zobowiązana jest do pobrania podatku od kwoty dywidendy i odprowadzenia go do urzędu skarbowego. Akcjonariusze otrzymują więc dywidendę netto, po potrąceniu należnego podatku.

Kto może otrzymać dywidendę?

Dywidendę mogą otrzymać wszyscy akcjonariusze, którzy posiadają akcje spółki w dniu ustalonym jako dzień dywidendy. W praktyce oznacza to, że aby otrzymać dywidendę, inwestor musi posiadać akcje spółki przynajmniej do dnia ustalonego jako ostatni dzień nabycia akcji z prawem do dywidendy, zwykle jest to kilka dni roboczych przed dniem wypłaty. Spółki zazwyczaj ogłaszają datę dywidendy z odpowiednim wyprzedzeniem, co pozwala inwestorom na odpowiednie zarządzanie swoimi portfelami.

Warto zaznaczyć, że dywidendy są wypłacane zgodnie z decyzją walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Część spółek regularnie wypłaca dywidendy, co może przyciągać inwestorów poszukujących stabilnych dochodów. Inne spółki mogą decydować się na reinwestowanie zysków w rozwój firmy, co z kolei może prowadzić do wzrostu wartości akcji w dłuższym okresie.

Jak otrzymać dywidendę?

Aby otrzymać dywidendę, inwestor musi posiadać akcje spółki w dniu ustalonym jako dzień dywidendy. Ten termin jest wcześniej ogłaszany przez spółkę i stanowi datę, na którą akcjonariusze muszą być wpisani do rejestru, aby kwalifikować się do wypłaty. Ważne jest, aby zakupić akcje spółki na kilka dni przed dniem dywidendy, co pozwala na ich rozliczenie i zarejestrowanie w odpowiednich systemach. Spółki wypłacają dywidendy w ustalonych terminach, zazwyczaj kwartalnie, półrocznie lub rocznie, w zależności od polityki dywidendowej.

Jak rozliczyć dochód z dywidendy?

Dochód z dywidendy podlega opodatkowaniu zgodnie z polskim prawem podatkowym. Akcjonariusze, którzy otrzymują dywidendy, muszą uwzględnić te przychody w swoich rocznych zeznaniach podatkowych. Spółka wypłacająca dywidendę zobowiązana jest do pobrania tego podatku u źródła i odprowadzenia go do urzędu skarbowego. Akcjonariusz otrzymuje więc kwotę netto, już po odliczeniu należnego podatku.

Inwestowanie dywidendowe jako strategia inwestycyjna

Inwestowanie dywidendowe to strategia inwestycyjna polegająca na wyborze spółek, które regularnie wypłacają dywidendy. Ta metoda przyciąga inwestorów poszukujących stabilnych i przewidywalnych źródeł dochodu. Regularne wpływy z dywidend mogą stanowić istotną część przychodów inwestora, szczególnie w dłuższej perspektywie czasowej. Wybierając spółki do portfela dywidendowego, inwestorzy zwracają uwagę na historię wypłat dywidend, stabilność finansową spółki oraz jej zdolność do generowania zysków w przyszłości. Spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej i solidnych fundamentach finansowych są często preferowane w tej strategii.

Długoterminowe inwestowanie dywidendowe prowadzi do budowy pasywnego dochodu, co jest atrakcyjne dla osób dążących do niezależności finansowej. Reinwestowanie otrzymanych dywidend w zakup kolejnych akcji pozwala na wykorzystanie efektu procentu składanego, co w efekcie prowadzi do dynamicznego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego. Warto jednak pamiętać, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem, dlatego niezbędne jest dokładne analizowanie wybranych spółek i regularne monitorowanie ich wyników finansowych.

Disclaimer XTB: Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami finansowymi, które wykorzystują dźwignię finansową. Wiążą się ze znacznym ryzykiem utraty kapitału, ponieważ ceny mogą gwałtownie zmienić się na niekorzyść klienta i będzie on musiał dokonać dalszych płatności, aby utrzymać otwarte pozycje. Pomiędzy 72% - 89% inwestorów detalicznych traci pieniądze na skutek handlu kontraktami CFD. Produkty te nie są odpowiednie dla wszystkich klientów, dlatego zastanów się czy w pełni rozumiesz ryzyko i ewentualnie zasięgnij niezależnej porady. Inwestowanie jest ryzykowne. Inwestuj odpowiedzialnie.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij