Aktualizacja: 2 lutego 2022
4 min
Informacje o niekorzystnych zmianach klimatycznych stają się coraz bardziej niepokojące. Specjaliści od klimatu nie pozostawiają złudzeń - jeśli ludzie nie zmienią swojego podejścia do gospodarowania dobrami naturalnymi i ingerowania w środowisko, kolejne pokolenia w myśl głośnego hasła “There is no planet B” mogą zwyczajnie nie mieć gdzie się podziać. Inżynieria środowiska stawiająca sobie za cel utrzymanie środowiska naturalnego w stanie równowagi wydaje się w tym kontekście bardzo ciekawą i ważną dziedziną.Co po inżynierii środowiska?

Studia na kierunku inżynieria środowiska

Droga do uzyskania tytułu magistra na kierunku inżynieria środowiska jest dwuetapowa. Studia I stopnia (inżynierskie) w trybie stacjonarnym trwają 3,5 roku, a studia II stopnia (magisterskie) 1,5 roku. Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku studiów w trybie niestacjonarnym, które na większości uczelni trwają dłużej. Aby uzyskać dyplom inżyniera, trzeba studiować cztery lata, a nawet cztery i pół roku (np. na Politechnice Krakowskiej). Studia magisterskie w trybie niestacjonarnym trwają 2 lata.

W programie studiów znajduje się wiele ogólnych przedmiotów ścisłych takich jak geometria wykreślna, matematyka, fizyka, chemia, informatyka. Przedmioty wiodące związane są z naukami technicznymi i przyrodniczymi. Należą do nich między innymi geodezja i kartografia, meteorologia i klimatologia, ochrona środowiska, mechanika, hydraulika, materiałoznawstwo, technologia wody i ścieków, hydrologia, hydrogeologia, rekultywacja, budownictwo, gospodarka odpadami, wodociągi i kanalizacja. Przyszli inżynierowie uczą się także prawa budowlanego oraz podstaw projektowania. Studenci inżynierii środowiska są zobowiązani do odbycia praktyk zawodowych.

Absolwent inżynierii środowiska potrafi projektować sieci wodociągowe i kanalizacyjne, systemy melioracyjne, urządzenia wodne, składowiska odpadów, oczyszczalnie ścieków, zabezpieczenia przed suszą i powodzią, a także instalacje wewnętrzne budynków.

Wybrane specjalności i ścieżki możliwe do realizacji w ramach inżynierii środowiska to:

 • inżynieria sanitarna
 • inżynieria terenów zurbanizowanych
 • inżynieria komunalna
 • bioinżynieria środowiska
 • zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 • gospodarka odpadami
 • ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo
 • systemy ochrony atmosfery

Na jakich uczelniach można studiować inżynierię środowiska?

Inżynieria środowiska to popularny kierunek znajdujący się w ofercie wielu uczelni o profilu technicznym lub przyrodniczym. Należą do nich:

 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Śląska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Politechnika Wrocławska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Politechnika Łódzka
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Politechnika Opolska
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Opolski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Politechnika Białostocka
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • Politechnika Koszalińska

Praca po inżynierii środowiska

Projektant

Absolwent inżynierii środowiska może znaleźć zatrudnienie jako projektant instalacji przemysłowych i sanitarnych, a także różnorodnych rozwiązań z zakresu ciepłownictwa, wentylacji, gospodarki odpadami i klimatyzacji. Projektant musi posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, a także zdobyć specjalne uprawnienia.

Kierownik robót sanitarnych

Kierownik robót sanitarnych odpowiada za nadzór na prawidłowym wykonaniem zleconych robót budowlanych, bezpieczeństwo pracowników, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji oraz współpracę z podwykonawcami i dostawcami. Musi posiadać uprawnienia sanitarne przyznawane przez okręgowe komisje kwalifikacyjne Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Własna firma instalacyjno-projektowa

Wielu inżynierów decyduje się na otwarcie własnych firm oferujących klientom kompleksowe usługi - od stworzenia koncepcji, przez przygotowanie projektu aż po wykonawstwo i konserwację. Na takie rozwiązanie zdecydują się raczej osoby, które posiadają już doświadczenie w branży.

Kosztorysant robót sanitarnych

Ciekawą propozycją dla kogoś tuż po studiach na kierunku inżynieria środowiska może być zawód kosztorysanta robót sanitarnych. Taka osoba analizuje dokumentację projektową pod kątem zakresu prac i ich wykonalności, szacuje i optymalizuje budżet, poszukuje podwykonawców i dostawców. Praca kosztorysanta pozwala na zapoznanie się z realiami pracy w branży sanitarnej i zdobycie cennych kontaktów zawodowych.

Inspektor/specjalista do spraw sanitarnych

Inżynier środowiska może poszukiwać zatrudnienia w jednostkach samorządu terytorialnego i ich spółkach (np. miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych i komunalnych), spółkach skarbu państwa, instytucjach rządowych oraz placówkach oświatowych. Inspektorzy i specjaliści do spraw technicznych zajmują się między innymi monitorowaniem stanu systemów sanitarnych, koordynowaniem prac remontowych, nadzorem nad dostawą mediów oraz prowadzeniem przetargów na roboty budowlane.

Naukowiec

Za rozwojem każdej nauki stoją badacze proponujący nowe rozwiązania teoretyczne i praktyczne dla ważnych problemów. Nie inaczej jest w przypadku inżynierii środowiska. Badania naukowe w dziedzinie inżynierii środowiska prowadzone są na przykład przez Komitet Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz większość publicznych uczelni kształcących studentów tego kierunku.

Wykładowca akademicki

O tym, jak wielkim darem są nauczyciele potrafiący przedstawić nawet bardzo trudne zagadnienia w przyjazny sposób, przekonała się pewnie większość z nas. Kariera wykładowcy akademickiego to kolejna możliwość rozwoju zawodowego dla absolwentów inżynierii środowiska, często poprzedzona ukończeniem studiów doktoranckich.

Wolantariusz na rzecz ochrony środowiska

Organizacji pozarządowych działających na rzecz ochrony środowiska jest coraz więcej. W zakres ich misji wchodzą często nie tylko działania edukacyjne czy doraźne (jak akcja sprzątania lasów), ale poszukiwanie rozwiązań systemowych, które byłyby w stanie trwale chronić środowisko naturalne przed zniszczeniem. Do realizacji takich zadań niezbędne jest wsparcie ekspertów z wykształceniem technicznym, dlatego inżynierowie, którym jednocześnie bliskie są działania społeczne, powinni wziąć pod uwagę także taką furtkę w karierze.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij