Aktualizacja: 18 lipca 2022
5 min
Biologia bywa bardzo podniośle nazywana nauką o fenomenie życia. Faktycznie ciężko znaleźć drugą dziedzinę wiedzy, która w tak kompleksowy i wielopłaszczyznowy sposób wyjaśniałaby mechanizmy funkcjonowania różnych grup organizmów - od jednokomórkowych bakterii po bardzo złożony organizm człowieka. Biologia jako bardzo szeroka dyscyplina otwiera różnorodne możliwości zawodowe. Absolwenci tego kierunku mogą szukać zatrudnienia między innymi jako nauczyciele, wykładowcy akademiccy, naukowcy, urzędnicy i laboranci. Jeśli interesujecie się biologią i zastanawiacie się nad wyborem studiów, zachęcamy do lektury tego artykułu.Co po biologii?

Studia na kierunku biologia

Kształcenie na kierunku biologia odbywa się zgodnie z systemem bolońskim. Oznacza to, że obejmuje 3-letnie studia I stopnia kończące się uzyskaniem dyplomu licencjata oraz 2-letnie studia II stopnia - magisterskie. Po uzyskaniu tytułu magistra osoby zainteresowane rozpoczęciem kariery naukowej mogą podjąć studia doktoranckie (III stopnia). Biologię można studiować w trybie stacjonarnym (dziennie) i niestacjonarnym (wieczorowo lub zaocznie).

Jesteście ciekawi, jakich przedmiotów uczą się młodzi adepci biologii? W programie studiów I stopnia znajdziemy między innymi biochemię, chemię ogólną, chemię organiczną, botanikę, zoologię, biologię komórki, genetykę z inżynierią genetyczną, biologię molekularną, mikrobiologię, podstawy immunologii, fizjologię roślin i fizjologię zwierząt i człowieka. Do tego należy dodać zajęcia z przedmiotów fakultatywnych i specjalizacyjnych, a także wychowanie fizyczne i lektoraty języka obcego. Studenci biologii muszą ponadto odbyć praktykę zawodową. Studia magisterskie to czas na pogłębienie wiedzy z zakresu wybranej ścieżki specjalizacyjnej.

Poniżej znajduje się zbiorcza lista specjalności, które można realizować na kierunku biologia na różnych uczelniach w Polsce:

 • specjalność nauczycielska
 • biologia medyczna
 • biologia molekularna
 • biotechnologia roślin, grzybów i porostów
 • ekologia roślin i ochrona przyrody
 • ekologia zwierząt
 • embriologia i cytologia roślin
 • genetyka ewolucyjna
 • hydrobiologia
 • mikrobiologia
 • neurofizjologia
 • paleoekologia i archeobotanika
 • parazytologia
 • taksonomia i filogeografia
 • toksykologia środowiska wodnego
 • bioanalityka
 • biochemia
 • biologia eksperymentalna
 • ekologia i różnorodność biologiczna
 • biologia człowieka
 • biologia komórki i organizmu
 • biologia laboratoryjna
 • biologia z chemią (specjalność nauczycielska)
 • biologia środowiska z ekoturystyką
 • biologia sądowa
 • techniki laboratoryjne w biologii
 • biologia żywności i żywienia

Na jakich uczelniach można studiować biologię?

Szkoły wyższe, które mają w swojej ofercie kierunek biologia, to między innymi:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca po biologii

Nauczyciel

Jeśli widzicie siebie w pracy z dziećmi lub młodzieżą, warto, abyście już na początku studiów wzięli pod uwagę realizację ścieżki nauczycielskiej, która pozwala na zdobycie uprawnień pedagogicznych. W zależności od uczelni jest to albo podstawowa i jedyna obierana specjalizacja albo dodatkowy, fakultatywny blok przedmiotów. Jeśli nie odbędziecie szkolenia pedagogicznego w trakcie studiów, a zechcecie rozpocząć karierę w zawodzie nauczyciela - nic straconego. Wówczas należy jednak dodatkowo odbyć studia podyplomowe. Magister biologii z uprawnieniami pedagogicznymi może uczyć przyrody w klasie IV szkoły podstawowej oraz biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej, a także biologii w szkołach ponadpodstawowych. Dla nauczycieli biologii dodatkowym źródłem dochodów może być prowadzenie korepetycji - biologia to jeden z najpopularniejszych przedmiotów maturalnych w Polsce.

Wykładowca akademicki

Inną ścieżką zawodową, która również wiąże się z prowadzeniem zajęć dydaktycznych, jest praca wykładowcy akademickiego. Chociaż specyfika pracy na uczelni jest nieco inna, kluczowe umiejętności miękkie są takie same jak w przypadku nauczyciela w szkole podstawowej czy liceum. Ważne są zatem wysokie kompetencje komunikacyjne, zdolność przekazywania wiedzy, inteligencja emocjonalna oraz wyrozumiałość. Aktywność dydaktyczną na uczelniach często łączy się z prowadzeniem badań naukowych. Droga do etatu wykładowcy prowadzi zazwyczaj przez studia doktoranckie, które pozwalają na zdobycie pierwszych doświadczeń w dydaktyce.

Naukowiec

Lubicie eksperymentować i testować różne hipotezy? Jesteście dociekliwi i chcecie wnieść coś od siebie do świata nauki? Jeśli tak, być może jest wam pisana kariera naukowca. Nauki przyrodnicze i medyczne rozwijają się obecnie w zawrotnym tempie, a główne ośrodki są skupione wokół uczelni wyższych lub instytutów naukowo-badawczych. Wiele badań prowadzonych jest także przez prywatne firmy z branży biotechnologicznej, farmaceutycznej, rolniczej czy medycznej. Ponieważ wiedza “przyrasta” w postępie geometrycznym, naukowcy najczęściej poświęcają swoją pracę zawodową bardzo wąskim obszarom. Studia na kierunku biologia oraz aktywność w kołach naukowych mogą okazać się bardzo pomocne w znalezieniu interesującego zagadnienia badawczego.

Urzędnik

Absolwenci biologii mogą poszukiwać zatrudnienia także na stanowiskach urzędniczych. Konkretne wymagania dotyczące wykształcenia kandydatów są określane w ogłoszeniach o pracę, dlatego w poszukiwaniu ofert warto śledzić informacje publikowane na stronach regionalnych inspektoratów ochrony środowiska, urzędów wojewódzkich i marszałkowskich, starostw powiatowych, urzędów gmin i miast czy spółek miejskich zajmujących się ochroną środowiska i zieleni. Pamiętajcie, że przyszli urzędnicy muszą spełnić szereg warunków formalnych, w tym między innymi posiadać nieposzlakowaną opinię i zaświadczenie o niekaralności.

Laborant

Po ukończeniu studiów na kierunku biologia można realizować się również jako laborant. Tego typu stanowiska są tworzone zarówno w instytucjach publicznych (np. nadzór weterynaryjny, inspektoraty ochrony środowiska, uczelnie wyższe), jak i prywatne firmy z branży weterynaryjnej, rolniczej, biotechnologicznej, farmaceutycznej czy medycznej. Biolodzy mogą starać się o zatrudnienie także w laboratoriach kryminalistycznych.

Pracownik organizacji pozarządowej

Jeśli bliskie waszemu sercu są kwestie ekologii, ochrony środowiska czy praw zwierząt, możecie połączyć pasję i wiedzę zdobytą na studiach, podejmując pracę w organizacji pozarządowej. Wówczas jako edukatorzy, animatorzy czy aktywiści będziecie mogli działać na rzecz ważnej dla was sprawy. Być może zdecydujecie się także na założenie własnego stowarzyszenia czy fundacji.

Animator przyrody

Każdy z nas wie, że wizyta w ZOO, muzeum czy parku narodowym/krajobrazowym może być zarówno bardzo ciekawa, jak i nużąca. Wiele zależy od tego, czy podczas wycieczki trafimy na zaangażowanego przewodnika, który zarazi nas swoją pasją i przekaże informacje w interesujący sposób. Jeśli lubicie pracować z ludźmi, nie brakuje wam charyzmy i lubicie mówić, kolejną dostępną dla was możliwością zawodową jest praca jako animator przyrody.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij