NDI

Sopot Nie podano

Kim jesteśmy?

Grupę NDI tworzą spółki specjalizujące się w organizacji i realizacji projektów inwestycyjnych w obszarze budownictwa, energetyki oraz hydrotechniki. Na rynku funkcjonujemy od 1991 roku. Podstawę naszej działalności stanowi budownictwo kubaturowe oraz infrastrukturalne – w tym także projekty hydrotechniczne. Z powodzeniem działamy zarówno na rynku zamówień publicznych, jak i prywatnych. NDI kreuje także własne projekty inwestycyjne, w których inwestorami są spółki celowe wchodzące w skład Grupy. Poprzez jedną ze spółek Grupy, Inter Energia SA, jesteśmy także aktywnym uczestnikiem rynku obrotu energią elektryczną i prawami majątkowymi na Towarowej Giełdzie Energii oraz innych platformach obrotu.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w NDI

Kontakt

Adres

NDI sp. z o.o.
ul. Powstańców Warszawy 19
81-718 Sopot

NIP

5830007531

Media społecznościowe