Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Nie podano Nie podano

Kim jesteśmy?

W NCBJ zajmujemy się badaniami podstawowymi z dziedziny fizyki subatomowej (fizyka cząstek elementarnych i jądrowa, fizyka plazmy gorącej itp.) oraz stosowaniem metod fizyki jądrowej i rozwijaniem technologii jądrowych. Centrum produkuje także m.in. radiofarmaceutyki, będąc wiodącym producentem na świecie w niektórych asortymentach oraz urządzenia dla rozmaitych gałęzi nauki i gospodarki, w tym medycyny. Centrum tworzy infrastrukturę informatyczna i laboratoryjną niezbędną dla wsparcia eksperckiego programu budowy energetyki jądrowej w Polsce. Narodowe Centrum Badań Jądrowych jest jednym z największych instytutów naukowych w Polsce, dysponującym m.in. jedynym w Polsce jądrowym reaktorem badawczym Maria. Zatrudniamy ponad 1100 fizyków, chemików, informatyków, inżynierów i pracowników pomocniczych. Nasza kadra naukowa to ponad 200 osób ze stopniem naukowym doktora, w tym ok. 70 profesorów i doktorów habilitowanych. Instytut posiada najwyższą kategorię A+ przyznaną w wyniku oceny polskich jednostek naukowych.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w Narodowe Centrum Badań Jądrowych

  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych nie posiada żadnych trwających ofert pracy. Zobacz wszystkie
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych nie posiada żadnych trwających ofert praktyk i staży. Zobacz wszystkie

Kontakt

Adres

Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Andrzej Sołtana 7
05-400 Otwock

NIP

5320100125

Media społecznościowe