Media Narodowe

Warszawa Media / Rozrywka

Kim jesteśmy?

Media narodowe to projekt, który w swoim zamyśle ma konsolidować środowisko patriotyczne. Kierując się tą filozofią działania zrzeszyliśmy w ramach inicjatywy wiele podmiotów, które chcą połączyć siły i działać wspólnie, aby wykreować nową jakość niezależnych mediów. Media Narodowe to projekt otwarty na ludzi.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w Media Narodowe

Kontakt

Adres

Media Narodowe
Ząbkowska 11/4
03-735 Warszawa

NIP

1132864821

Media społecznościowe