Grupa ENERIS

Warszawa Rolnictwo / Ochrona Środowiska

Kim jesteśmy?

Zespół Grupy ENERIS to specjaliści z każdego obszaru ochrony środowiska. Dzięki nim możemy być wsparciem dla administracji, samorządów i biznesu zarówno przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska, jak również przy znajdowaniu satysfakcjonujących rozwiązań biznesowych umożliwiających finansowanie inwestycji oraz ich bieżące funkcjonowanie. Grupa ENERIS to największa, polska firma ochrony środowiska. Nasz model biznesowy, oparty na gospodarce cyrkularnej, jest dopiero początkiem myślenia o tym, jak efektywnie i w sposób angażujący wszystkich interesariuszy pozostawić przyszłym pokoleniom czystą i bezpieczną Ziemię, Kluczem są współodpowiedzialność, działania na wielu płaszczyznach oraz innowacyjność.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w Grupa ENERIS

Kontakt

Adres

Grupa ENERIS
ul. Koszykowa 65
00-667 Warszawa

NIP

5272098636

Media społecznościowe