Fundacja Biznes Bez Barier

Świdnica Nie podano

Kim jesteśmy?

Fundacja Biznes Bez Barier została wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencję zatrudnienia pod numerem 25076. Rekrutujemy tylko skutecznych i najlepszych pracowników z niepełnosprawnością. Naszym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami oraz podejmowanie inicjatyw zapewniających im szeroko rozumianą dostępność (audyt dostępności cyfrowej, architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej). Pomagamy także różnym instytucjom w przygotowaniu wniosków grantowych na poprawę dostępności.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w Fundacja Biznes Bez Barier

Kontakt

Adres

Fundacja Biznes Bez Barier
Gdyńska 25/50
58-100 Świdnica

NIP

8842798066