Control Process S.A.

Kraków Nie podano

Kim jesteśmy?

Spółka Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie "pod klucz" inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju, które świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki: - wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego, - produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej, - obiekty służące ochronie środowiska, - instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w Control Process S.A.

  • Control Process S.A. nie posiada żadnych trwających ofert pracy. Zobacz wszystkie
  • Control Process S.A. nie posiada żadnych trwających ofert praktyk i staży. Zobacz wszystkie

Kontakt

Adres

Control Process S.A.
ul. Obrońców Modlina 16
30-733 Kraków

NIP

8732898418