Atmoterm S.A.

Opole Rolnictwo / Ochrona Środowiska

Kim jesteśmy?

Rozwiązania dla środowiska i gospodarki Atmoterm SA rozpoznając potrzeby swoich klientów projektuje oraz wdraża optymalne rozwiązania w następujących dziedzinach: - systemy informatyczne wspomagające zintegrowane zarządzanie danymi środowiskowymi, zarządzanie zrównoważonym rozwojem, zapewniające rzetelność przygotowania merytorycznego, szybkość i intuicyjność obsługi oraz bezpieczeństwo danych; - usługi konsultingowe, jako odpowiedź na indywidualne potrzeby klienta, obejmujące m.in.: ekspertyzy, analizy ryzyka prawno-środowiskowego, strategie i plany, usługi outsourcingowe, audyty środowiskowe, decyzje i pozwolenia w zakresie ochrony środowiska, audyty i opracowania z zakresu efektywności energetycznej; - szkolenia w zakresie ochrony środowiska dla pracowników i kadry zarządzającej. Nasza firma uczestniczy w inicjatywie United Nations Global Compact, skupiającej różne podmioty: przedsiębiorców, instytucje i samorządy na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju. Jej uczestnicy tworzą strategie i podejmują działania w oparciu o 10 uniwersalnych zasad, dotyczących praw człowieka, standardów pracy, ochrony środowiska, przeciwdziałania korupcji oraz podejmowania działań pomagających osiągnąć cele społeczne. Global Compact umożliwia tworzenie stabilnej, zrównoważonej i globalnej gospodarki, zapewniającej trwałe korzyści dla ludzi, społeczności oraz rynków przez: - prowadzenie odpowiedzialnej działalności za pomocą dostosowania strategii i działań do 10 zasad (są nimi: rozwój, potrzeby oraz zdolności człowieka, triada surowcowa – żywność, woda i energia, środowisko sprzyjające rozwojowi człowieka – pokój i stabilność, infrastruktura i technologia, dobre zarządzanie i prawa człowieka); - pomoc w podejmowaniu strategicznych działań, realizujących cele społeczne, przede wszystkim Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs), przez współpracę i innowacyjność.

Aktualnie rekrutujemy Oferty w Atmoterm S.A.

Kontakt

Adres

Atmoterm S.A.
Jana Łangowskiego, 4
45-031 Opole

NIP

7540339496

Media społecznościowe