esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego
Bydgoszcz Nie podano
Ta oferta pracy jest nieaktualna od 28 lutego 2021. Zobacz aktualne

Praktykant/Praktykantka

esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego

Jesteśmy butikową kancelarią zajmującą się sprawami cywilnymi i gospodarczymi. Specjalizujemy się w prawie własność intelektualnej i nowych technologii oraz prawie ochrony danych osobowych.

Posiadamy szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów z sektora IT, nowych technologii oraz mediów, a także podmiotów z branży kreatywnej, które swoją działalność opierają na wartościach niematerialnych, m.in. na innowacyjnych pomysłach i wiedzy.

Pomimo iż działamy w ramach międzynarodowej struktury pod marką e|s|b, której biura znajdują się w na terenie Niemiec i Polski, naszym celem jest pozostanie kancelarią butikową, zapewniającą Klientom bezpośredni kontakt z prawnikami będącymi specjalistami w swoich dziedzinach.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:Praktykant/Praktykantka(Nr. Ref. PR-BYD/SZU)

Miejsce pracy:Bydgoszcz/Szubin

Region: kujawsko-pomorskie

Zgłoś się do nas, jeśli:

- jesteś studentem III-V roku prawa

- pomimo zajęć na uczelni, jesteś dyspozycyjny w wymiarze przynajmniej 30 h w tygodniu

- interesujesz się prawem cywilnym, gospodarczym, własności intelektualnej oraz ochrony danych osobowych

- bardzo dobrze znasz język angielski (znajomość języka niemieckiego będzie dodatkowym atutem)

- posiadasz umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej

- jesteś osobą odpowiedzialną i sumienną

- z entuzjazmem podchodzisz do powierzonych zadań, a Twoim priorytetem jest ich wykonanie, a nie wykonywanie

Mamy Ci do zaoferowania:

- pełną wyzwań płatną praktykę w dynamicznie rozwijającej się Kancelarii

- udział w ciekawych i ambitnych projektach, dających możliwość samorealizacji

- możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego

- przyjazną atmosferę opartą na wzajemnej życzliwości i pomocy

- warunki współpracy i wynagrodzenie adekwatne do wykazywanego zaangażowania

- możliwość przedłużenia współpracy także po zakończeniu okresu praktyk

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres biuro@esb-legal.pl z dopiskiem Rekrutacja – praktyki (Bydgoszcz).

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o zamieszczenie klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w moich dokumentach aplikacyjnych (w szczególności CV, liście motywacyjnym i przedłożonych referencjach) przez esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa w celu niezbędnym do realizacji aktualnie prowadzonego procesu rekrutacji.


Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) informujemy, że:

[Administrator, dane kontaktowe]

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa, NIP: 524 - pokaż numer telefonu - 9, REGON: 221 - pokaż numer telefonu - (dalej jako: „Administrator”).

2. Kontakt z Administratorem jest możliwy pisemnie – na adres: esb Justyna Matuszak-Leśny, Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Wrzesińska 12/27, 03-713 Warszawa lub elektronicznie − na adres e-mail: biuro@esb-legal.pl.

[Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych]

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. na podstawie dobrowolnie wyrażonej przez Pana/Panią zgody.

4. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym (konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym).

5. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym również w następstwie profilowania.

[Kategorie odbiorców danych osobowych]

6. Pana/Pani dane osobowe mogą być ujawniane następującym podmiotom: współpracownikom Administratora oraz dostawcom usług IT.

7. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

8. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani organizacji międzynarodowej.

[Okres przechowywania danych osobowych]

9. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, w których dane są przetwarzane (tj. do czasu zakończenia prowadzonej aktualnie rekrutacji) lub do czasu wycofania zgody – w zależności, które ze zdarzeń wystąpi wcześniej.

10. Później Administrator będzie je przechowywać do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

[Prawa]

11. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

12. Przysługuje Panu/Pani prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od Administratora Pana/Pani danych osobowych, które Pan/Pani dostarczyła Administratorowi, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani żądać od Administratora przesłania tych danych innemu administratorowi.

13. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pana/Pani danych osobowych jest zgoda, ma Pan/Pani prawo do jej wycofania. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zastosowano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

14. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych (dane kontaktowe wskazane wyżej – patrz pkt 2).

15. Nadto, przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Podobne oferty

Dentons Europe Dąbrowski i Wspólnicy
Warszawa
Nie podano
Chmielewski & Partnerzy Kancelaria Prawna
Warszawa
Nie podano
Program Kariera
Warszawa
3500zł