Buisness Processes & Systems Specialist

Ta oferta pracy jest nieaktualna od 31 lipca 2018. Sprawdź aktualne oferty.
Praca
Warszawa
nie podano

Co przygotowaliśmy dla Ciebie?

 •  Profesjonalne, wysoko oceniane przez pracowników wdrożenie, wiemy jak zadbać o dobry start,
 • Konkretne, ambitne i odpowiedzialne zadania,
 • Wsparcie i możliwość wymiany doświadczeń z współpracownikami mówiącymi różnymi językami, pochodzącymi z różnych kultur,
 • Indywidualny plan rozwoju, szkolenia wewnętrzne oraz zewnętrzne, w tym również zagraniczne,
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę od pierwszego dnia,
 • Możliwość wpływania na warunki pracy w JTI – będziemy cię pytać o zdanie, żeby poznać twoje potrzeby. 

Czym będziesz się zajmować ?

 • Obsługą zapytań i problemów zgłaszanych przez pracowników JTI Polska, a także utrzymaniem i wdrażaniem zmian w aplikacjach na platformie SharePoint,
 • Wspieraniem projektów biznesowych w definiowaniu zakresu IT oraz wyboru najlepszego rozwiązania informatycznego,
 • Wspieraniem w analizie potrzeb, identyfikowaniu wymagań biznesowych, nadzorowaniu nad projektowaniem i wdrażaniem narzędzi opartych o platformę SharePoint,
 • Współpracą z Centralą JTI w Genewie, przy realizacji projektów biznesowych (w oparciu o metodykę ITIL) oraz dostawcami zewnętrznymi,
 • Rozwojem narzędzi wspierających zarządzanie realizacją innowacji informatycznych,
 • Współpracą z innym działami firmy oraz poszukiwaniem rozwiązań informatycznych wspierających organizację.

Będzie Ci łatwiej realizować powyższe zadania jeśli:

 • Posiadasz wykształcenia wyższego lub jesteś w trakcie nauki- preferowany kierunek: Informatyka lub pokrewne,
 • Posiadasz podstawową znajomość SharePoint 2010/ 2013 / 2016 oraz narzędzi SharePoint Designer, InfoPath, Nintex,
 • Posiadasz znajomość technologii MS SQL, Reporting Services oraz ITIL- co będzie Twoim mocnym plusem,
 • Posiadasz umiejętności rozwiązywania problemów oraz jesteś odporny/a na stres,
 • Jesteś samodzielny/a, przejmujesz inicjatywę i jesteś dynamiczny/a w działaniu,
 • Jesteś komunikatywny/a oraz nastawiony/a na współpracę w zespole,
 • Jesteś osobą, która chce się uczyć i podejmować nowe wyzwania,
 • Posiadasz dobrą znajomość j. angielskiego.

 Po otrzymaniu aplikacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie, Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez JTI Polska sp. z o.o. zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej. Jeżeli wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Twojej aplikacji rekrutacyjnej również w związku z rekrutacjami prowadzonymi przez naszą Spółkę w przyszłości, prosimy o dodanie w CV następującego oświadczenia:

„Po zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez JTI Polska sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie w celach rekrutacyjnych, zgadzam się na przetwarzanie przez tę spółkę danych osobowych zawartych w   mojej aplikacji rekrutacyjnej dla celów przyszłych rekrutacji. Mam świadomość, że mogę wycofać zgodę w każdym czasie”.

  W jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe:

Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Kategorie danych przetwarzanych:

Dane przekazane przez Ciebie w związku z aplikowaniem na stanowisko w JTI Polska Sp. z o.o. lub w celu wyrażenia zgody na prztwarzanie Twoich danych w procesach rekrutacyjnych przeprowadzanych przez JTI Polska Sp. z o.o. w przyszłości

Administrator danych:

Administratorem danych jest JTI Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Gostkowie, Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

Cele przetwarzania:

1. udział w procesie rekrutacyjnym ogłoszonym przez JTI Polska Sp. z i.o., w którym aplikujesz

2. w przypadku otrzymania Twojej zgody- umożliwienie udziału w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska Sp. z o.o. w przyszłości

Podstawy prawne przetwarzania:

Ad. 1. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg zatrudnienia, podjęcie działań na żadanie osoby, której dane dotyczą -art. 6 ust. 1b) RODO; inne dane udostępniione przez kandydata: zgoda - art. 6 ust. 1 a) RODO

Ad. 2 zgoda - art. 6 usta. 1 a) RODO

RODO - Rozporządzenie PE i Rady )UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Prawa związane z przetwarzaniem danych:

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

prawo do usunięcia danych;

prawo do dostępu do danych;

prawo do ograniczenia przertwarzania;

prawo do sprostowania i uzupełnienia;

prawo do przeniesienia danych;

pracow do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie;

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

Odbiorcy danych:

Administrator może powierzyć dane osobowe do przetwarzania podmiotom, które na jego zlecenie realizują usługi wspierające proces, w którym dane osobowe są przetwarzane, np. usługi IT, obsługa baz danych, podmiot publikujący ogłoszenie.

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu: Zobacz pytania i odpowiedzi poniżej.

  Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych:

 1. Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Nazwa i siedziba: JTI Polska sp. z o.o., Stary Gostków 42, 99-220 Wartkowice

Formularz kontaktowy w sprawie przetwarzania danych: www.do.jti.pl

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować bezpośrednio pod adresem: iod@jti.com 

Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.

 1. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe i jaka jest ich podstawa prawna?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane dla celów umożliwienia wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym na stanowisko w JTI Polska sp. z o.o., którego dotyczy Twoja aplikacja.

Jeżeli wraziłeś/aś zgodę na udział w procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez JTI Polska sp. z o.o. w przyszłości, dane będą przetwarzane również w tym celu.

Podstawa prawna przetwarzania została wskazana w tabeli.

 1. Jaki jest okres przechowywania danych osobowych?

Dane przekazane w celu wzięcia udziału w konkretnym projekcie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres do zakończenia procesu rekrutacji, maksymalnie do 3 miesięcy od dokonania wyboru pracownika na wypadek, gdyby nie doszło do zawarcia umowy.

Jeżeli wyraziłeś/aś zgodę na przetwarzanie danych osobowych na poczet przyszłych rekrutacji, wówczas dane te będą przetwarzane do cofnięcia zgody, jednak nie dłużej niż przez dwa lata.

 1. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, podmiotom obsługującym bazę danych, podmiotom obsługującym zgłoszenia aplikacji, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora i w zakresie udzielonej zgody.

 1. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz uzyskania informacji o celach przetwarzania, czy kategoriach odnośnych danych osobowych, a także innych informacji zgodnie z art. 15 RODO, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Ponadto, możesz wnieść żądanie sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia oraz żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w przypadkach, o których mowa w art. 18 RODO, a także prawo żądania przeniesienia danych. Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych i ich usunięcia. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. 

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych, np. przesyłając stosowny wniosek za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: www.do.jti.pl

 1. Czy dane osobowe są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania spółce z grupy JTI z siedzibą w Szwajcarii (tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy). Komisja Europejska stwierdziła w odniesieniu do tego kraju odpowiedni poziom ochrony danych osobowych (decyzja Komisji z dnia 26 lipca 2000 r.). Odbiorca wdrożył odpowiednie i właściwe zabezpieczenia Twoich danych osobowych. Przysługuje Ci prawo do uzyskania kopii przekazanych danych osobowych.

 1. Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest niezbędne?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niemniej, jeśli wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w trakcie procesu rekrutacyjnego, dalszy udział w nim będzie niemożliwy.

Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×