Aktualizacja: 2 września 2023
9 min
W dzisiejszych czasach biegła znajomość języka obcego jest automatycznie przepustką, aby móc całkiem poważnie myśleć o ciekawej karierze zawodowej: zarówno tej związanej z dalekimi podróżami, jak i tej stacjonarnej. Młode osoby już na etapie szkoły średniej, planując swoją przyszłość wiążą ją z pracą z językami obcymi. Sama znajomość języka przydaje się w wielu branżach i umożliwia wypróbowanie wielu zawodów. Jeżeli znasz doskonale język obcy i zastanawiasz się jaką pracę możesz podjąć, przygotowaliśmy propozycje zawodów w których się odnajdziesz.Praca z językami obcymi

Jak zarobić na znajomości języków obcych?

Znajomość języków obcych nie tylko ułatwia znalezienie ci pracy, ale również umożliwia dokonanie wyboru miejsca i środowiska w jakich możesz pracować. Języki obce to również swoboda w wyborze formy zatrudnienia. Kandydaci znający na poziomie zaawansowanym język obcy, posiadają przewagę nad innymi osobami, podczas procesu rekrutacji. Łatwiej znaleźć pracę na etacie, jak i zdecydować się na freelance bądź własną działalność gospodarczą.

Szczególnie teraz możliwość pracy zdalnej jeszcze nigdy nie była tak szeroko dostępna. Znajomość języków obcych zdecydowanie Ci to ułatwi. Granice nie istnieją, a Ty możesz pracować w każdym miejscu na świecie. Oto nasze propozycje zawodów, gdzie znajomość języków obcych jest kluczowa.

Lektor języków obych

Pracę jako lektor lub korepetytor w szkole językowej rozpoczynają najczęściej studenci. Zawód ten wybierają też często nauczyciele, którzy po różnych doświadczeniach pracy w szkole, z chęcią przechodzą do szkół językowej lub rozpoczynają sami, indywidualne zajęcia z uczniami.

Dobry lektor języków obcych zawsze znajdzie dobrą pracę. Szczególnie w czasach, gdy umiejętności sprawnego i poprawnego posługiwania się np. językiem angielskim staje się standardem w społeczeństwie.

Jak zostać lektorem języka obcego?

Oprócz oczywistych wymogów, takich jak perfekcyjna znajomość języka w mowie i w piśmie, lektor języków obcych musi również spełniać wymogi formalne.

Aktualne regulacje prawne w Polsce nie wymagają od lektora języka obcego posiadania dyplomu studiów z kierunków filologicznych, jednak w takim przypadku konieczne jest legitymowanie się jednym z poniższych dokumentów. Podane przykłady dotyczą pracy jako lektor języka angielskiego:

● świadectwo ukończenia studiów w kraju, w którym językiem urzędowym jest język angielski,

● świadectwo ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności języka angielskiego,

● świadectwo ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na dowolnym kierunku (specjalności). W tym przypadku wymagane jest dodatkowo świadectwo złożenia państwowego nauczycielskiego egzaminu z języka angielskiego stopnia II albo świadectwo egzaminu z języka angielskiego w stopniu zaawansowanym lub biegłym.

Tłumacz

Podobnie jak w przypadku pracy jako lektor w szkole językowej, może pracować jako tłumacze i nawiązać współpracę np. z biurem tłumaczeń. Możliwości pracy jako tłumacz jest wiele. Możemy pracować jako tłumacz pisemny, ustny, tłumaczyć spotkania biznesowe, konferencje lub zdobyć dodatkowe uprawnienia tłumacza przysięgłego i współpracować z sądami, policją przy tłumaczeniu dokumentów np. dokumentację medyczną.

Praca jako tłumacz przysięgły wzbudza większe zaufanie. Jest to jednak praca bardzo wymagająca, ponieważ trzeba zmagać się z czasami skomplikowanymi dokumentacjami - czasami stresująca i żmudna. Tłumacz rzadko pracuje nad tekstami literackimi, zazwyczaj są to dokumenty prawnicze, naukowe bądź techniczne. Pracą tą można zajmować się bez żadnego wykształcenia filologicznego - wystarczy dobra, a wręcz perfekcyjna znajomość języka obcego. Zleceń możesz szukać bardzo łatwo na stronach dla freelancerów.

Obsługa klienta zagranicznego

Obsługa klienta jest jednym z fundamentów każdego rodzaju biznesu. Odpowiednio zarządzany client service buduje trwałe relacje pomiędzy firmą a klientem i dodaje wartość do produktu. Obsługa klienta jest bardzo ważnym, a równocześnie trudnym obszarem, dlatego firmy szukają specjalistów od obsługi klienta zagranicznego.

Jeżeli rozpoczniesz swoją ścieżkę kariery w obsłudze klientów, wcześniej poświęć czas na dokładną analizę kultury, z którą będziesz się na co dzień kontaktować. Poznaj wszystkie lokalne zwyczaje oraz przygotuj się na zetknięcie się z zupełnie innym rodzajem komunikacji, innymi oczekiwaniami i innym podejściem do kontaktów międzyludzkich. Ponadto komunikując się z klientem międzynarodowym pamiętaj, że nawet znając perfekcyjnie ich język, możesz usłyszeć słowa lub sformułowania, których po prostu nie znasz. Nie zrażaj się, w kryzysowych sytuacjach proś o doprecyzowanie lub powtórzenie zdania.

Najważniejsze w pracy z klientem jest to, aby pamiętać że po drugiej stronie słuchawki znajduje się inny człowiek, mający swoje konkretne oczekiwania lub problem wymagający reakcji i pomocy. Odpowiednio przygotuj się do obsługi klienta zagranicznego i bądź świadom istniejących różnic kulturowych. Łącząc te elementy i cały czas się ucząc, zbudujesz pozycję specjalisty w swojej dziedzinie.

Specjalista ds. sprzedaży

Specjalista ds. sprzedaży realizuje plany sprzedażowe firmy w której pracuje poprzez utrzymywanie kontaktów ze stałymi partnerami handlowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów. Jest osobą, która koncentruje się na sprzedaży produktów i usług znajdujących się w ofercie handlowej przedsiębiorstwa i aktywnie ją wspiera np. przy organizowaniu wszelkich promocji oraz analizy i przygotowaniu optymalnej oferty handlowej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku pozyskuje gruntowną wiedzę o rynku, na którym działa przedsiębiorstwo i monitoruje działania firm konkurencyjnych.

Osoba pracują jako specjalista ds. sprzedaży powinien mieć wykształcenie minimum średnie, ale najlepiej legitymować się wykształceniem wyższym. Firmy szukają osób na to stanowisko po studiach ekonomicznych i studiach podyplomowymi z zakresu zarządzania sprzedażą.

Co istotne dla nas, wręcz wskazana jest znajomość języków obcych na poziomie B2 i wyżej. Dodatkowo wymagane są podstawowe umiejętność jak obsługa komputera oraz posiadanie prawa jazdy kategorii B. Ważnymi cechami specjalisty ds. sprzedaży są komunikatywność, samodzielność w działaniu i przedsiębiorczość.

Specjalista ds. rekrutacji / HR

Specjalista ds. HR to jedno z kluczowych stanowisk w każdej większej firmie. Pracownik HR-u zajmuje się przede wszystkim przeprowadzaniem rekrutacji na stanowiska niższego, średniego i wyższego szczebla oraz selekcją kandydatów. Dodatkowo specjalista ds. rekrutacji prowadzi teczki pracownicze, przyjmuje zwolnienia i dba o dobry przepływ informacji pomiędzy klientem, a zatrudnionymi pracownikami.

Aby rozpocząć przygodę w branży HR, zazwyczaj należy mieć ukończone studia wyższe, np. na kierunkach: psychologia lub zarządzanie zasobami ludzkimi. W działach HR firm często można spotkać również absolwentów wielu innych kierunków humanistycznych, którzy dodatkowo ukończyli studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi lub przynajmniej dostępny kilkudziesięciogodzinny kurs na specjalistę HR. W tej branży idealnie odnajdą się również osoby studiujące filologię lub lingwistykę, gdyż pracodawcy często poszukują kandydatów znających inne języki obce poza angielskim.

Od specjalisty ds. rekrutacji wymagana jest znajomość metod rekrutacyjnych, oprogramowania biurowego, języka angielskiego, a w wypadku twardego HR – zagadnień administracyjnych związanych z zatrudnieniem i wynagrodzeniami oraz umiejętność obsługi specjalistycznych programów kadrowo-płacowych.

Analityk finansowy

Analityk finansowy to zawód nie tylko rozwojowy, ale również niezwykle opłacalny. Wykonywanie tej profesji wiąże się jednak z dużą odpowiedzialnością oraz wymaga posiadania odpowiednich kompetencji.

Czym zajmuje się analityk finansowy? Jego rola zależy w dużej mierze od profilu działalności danej firmy. Ponadto, zakres jego obowiązków na tym stanowisku uwarunkowany od stopnia doświadczenia – młodszy analityk finansowy będzie miał nieco inne zadania niż starszy specjalista.

Do obowiązków analityka finansowego należy m.in.:

● czynny udział w przygotowywaniu budżetu firmy na dany rok oraz późniejsza kontrola realizacji założonych planów,

● ocena finansowego ryzyka oraz rentowności działań prowadzonych przez firmę,

● sporządzanie analiz dotyczących opłacalności konkretnych produktów czy oddziałów przedsiębiorstwa,

● kontrola przepływów pieniężnych,

● przygotowywanie prognoz ekonomicznych,

● uczestnictwo w sporządzaniu strategii finansowych firmy,

● przygotowywanie różnorodnych zestawień i raportów,

● współpraca z działem księgowości firmy oraz z podmiotami zewnętrznymi.

W przypadku zawodu, jakim jest analityk finansowy, studia stanowią bezwzględną podstawę. Najlepiej jest ukończyć kierunek ekonomiczny, taki jak np. finanse i rachunkowość. Równie istotna jest znajomość języków obcych (standardem jest język angielski), szeroko rozwinięte zdolności analityczne, umiejętność pracy w zespole oraz znajomość najnowszych trendów na rynku finansowym.

Księgowy

Zakres obowiązków w pracy księgowego zależy od miejsca zatrudnienia i wymogów konkretnej firmy lub klienta indywidualnego z którą będziemy współpracować. Istotny jest także poziom stanowiska pracownika oraz jego doświadczenie zawodowe.

Osoba zatrudniona na stanowisku księgowego najczęściej wykonuje swoje codzienne obowiązki w biurze. Narzędziem pracy jest komputer, na którym korzysta z dedykowanego oprogramowania księgowo-finansowego oraz arkuszy kalkulacyjnych.

Samodzielny księgowy ma jednak przed sobą pewne uniwersalne zadania. W przypadku obsługi firm odpowiada przede wszystkim za takie kwestie, jak m.in.: zajmowanie się księgowością, rozliczanie i księgowanie faktur, obliczanie takich elementów, jak wyceny, rezerwy, podatek odroczony, rozliczenia międzyokresowe kosztów, robienie przelewów bankowych oraz obsługa profesjonalnego oprogramowania księgowego.

Jak zostać księgowym? Aby zostać księgowym, trzeba spełnić pewne określone wymogi. Ważne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnej oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Nie można być także osobą karaną za przestępstwa gospodarcze lub dotyczące podatków albo księgowości. Kluczowym elementem jest też wiedza oraz umiejętności. Czasami firmy szukają osób z dyplomem szkoły średniej, najlepiej ekonomicznej – można wówczas objąć stanowisko młodszego księgowego. Zawsze przydatne jest jednak także ukończenie specjalnego kursu na księgowego lub szkoły policealnej kształcącej w zakresie rachunkowości i księgowości.

Copywriter

Praca jako copywriter polega na pisaniu tekstów na zlecenie. Zazwyczaj nie wymaga ona konkretnego wykształcenia - wystarczy dobra znajomość języka i tzw. lekkie pióro. Najczęściej jest to praca na własny rachunek. Znając doskonale języki obce, można zdobyć zlecenia na zagranicznych portalach dla freelancerów za nieco wyższą stawkę niż na polskich serwisach. Zapotrzebowanie na copywriterów jest bardzo duże – zatrudniają ich sprzedawcy, sklepy, agencje reklamowe, agencje SEO.

Jak znaleźć pracę z językami obcymi?

Kluczowe w znalezieniu dobrej pracy jest stworzenie CV i listu motywacyjnego, które zainteresują pracodawcę. Jeżeli nie masz skutecznego CV i listu motywacyjnego, który umiejętnie podkreśli Twoje atuty, ciężej będzie oczekiwać otrzymania zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.

Gdzie znaleźć pracę w języku obcym? Zacznij od grup na Facebooku. Zajrzyj też na portale zagraniczne: Fiverr, Upwork, czy bliższe nam LinkedIn, Useme, OLX lub Pracuj.pl. Jeżeli nie pasujesz do ogłoszenia lub najzwyczajniej nie masz doświadczenia w branży, nie możesz liczyć na pracę. Wysyłanie aplikacji na ogłoszenie, które jest powyżej Twoich kompetencji ma sens tylko czasami. Możliwe, że rekruter aktualnie prowadzi też inne rekrutacje na niższe stanowiska. Nie możesz jednak nastawiać się, że otrzymasz pracę, do której nie spełniasz wszystkich kryteriów. Warto też nawiązać współpracę z agencją rekrutacyjną specjalizującą się w rekrutacji z językami obcymi, np. TopTalents.io.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij