Co to jest feedback?

Aktualizacja: 18 lipca 2021
1 min
Rozwijając się w jakimś zagadnieniu i próbując swych sił w nowych dziedzinach życia biznesowego (a czasem również prywatnego) potrzebujemy niejednokrotnie oceny naszych działań przez kogoś z zewnątrz, kto wprawnym i surowym okiem będzie w stanie ocenić nasze poczynania.

Najlepiej jednak, gdy na suchej ocenie się nie kończy. Dobrze, aby wyrażona o naszym działaniu opinia była konstruktywna i zawierała w sobie wszystkie kluczowe aspekty, które pomogą nam usprawnić nasze działania. To właśnie tak wyrażona opinia nazywana jest również feedback,co w języku polskim oznacza sprzężenie zwrotne lub informację zwrotną. Otrzymać feedback z realizacji zadania, to nic innego jak wysłuchać argumentów o naszych działaniach w taki sposób, aby móc popracować nad ich usprawnieniem. Prawidłowo przekazany feedbackwinien zawierać w sobie kryteria, w ramach których dokonywana jest ocena, a także zakres ocenianych działa. Informacja zwrotna nie powinna dotyczyć ogółu czynności, lecz ograniczać się do jakiegoś wybranego i wcześniej ustalonego z ocenianym zakresu jego działania.

Aby feedbackprzyniósł zamierzony efekt, konieczne jest jego przekazanie jeszcze w trakcie trwania zadania, podlegającego ocenie lub tuż po zakończeniu jego realizacji.