Aktualizacja: 23 września 2021
5 min
Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego ludzie jako społeczeństwo zachowują się w taki, a nie inny sposób? Dlaczego łączą się w grupy i współdziałają? Co wpływa na dynamikę relacji, jakie między nimi istnieją? Odpowiedzi na te oraz wiele innych pytań poszukują przedstawiciele nauki badającej funkcjonowanie i zmiany społeczeństwa, czyli socjologii. W odróżnieniu od psychologii, która skupia się na jednostce, socjologia swoją uwagę poświęca grupom. Jest to niezwykle szeroka dziedzina obejmująca między innymi antropologię społeczną, socjologię miasta, socjologię wsi, socjologię pracy, socjologię nauki, geografię społeczną i analizę danych. Choć posiada solidną podbudowę teoretyczną, znajduje również praktyczne zastosowanie między innymi w obszarze pracy społecznej oraz badań demograficznych. Jeśli pasjonują was zjawiska społeczne oraz funkcjonowanie grup i społeczeństw, weźcie pod uwagę studia na kierunku socjologia.Co po socjologii?

Studia na kierunku socjologia

Socjologia jest zaliczana do grupy kierunków społecznych. Kształcenie obejmuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie), 2-letnie studia II stopnia (magisterskie), a dla osób zainteresowanych karierą naukową także studia III stopnia (doktoranckie). Socjologię można studiować zarówno w trybie stacjonarnym (dziennie), jak niestacjonarnym (wieczorowo lub zaocznie).

W programie pierwszych semestrów studiów licencjackich znajdują się przedmioty takie jak podstawy socjologii, klasyczne teorie socjologiczne, wprowadzenie do filozofii, logika, historia społeczna, psychologia społeczna, ekonomia, antropologia kulturowa i podstawy statystyki. W toku dalszej nauki studenci uczęszczają na zajęcia z metod badań jakościowych i ilościowych, problemów społecznych, procesów ludnościowych w Polsce, makro- i mikrostruktur społecznych, współczesnych teorii socjologicznych i socjologii szczegółowej. Do tego dochodzą lektoraty języka obcego, seminaria badawcze, zajęcia specjalizacyjne i fakultatywne. Studia II stopnia pozwalają na doskonalenie warsztatu badawczego na przedmiotach takich jak metodologia nauk społecznych, przetwarzanie i analiza statystyczna danych oraz procedury badań ewaluacyjnych i jakościowych, a także poszerzanie wiedzy w obrębie wybranej specjalizacji.

Poniżej przedstawiamy zbiorczą listę specjalizacji dostępnych na kierunku socjologia na różnych uczelniach w Polsce:

 • antropologia i socjologia kultury
 • socjologia życia publicznego
 • kryminologia i dezorganizacja społeczna
 • socjologia biznesu i zarządzania
 • socjologia miasta i regionu
 • socjologia reklamy i komunikacja społeczna
 • wiedza o współczesnym społeczeństwie
 • human resources w nowoczesnej organizacji
 • socjologia nowych mediów
 • socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnego
 • badanie rynku
 • edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznych
 • socjologia przestrzeni
 • socjologia sztuki
 • socjologia techniki i ekologii
 • coaching grupowy i zespołowy
 • socjologia zdrowia
 • mediacje rodzinne
 • komunikacja społeczna – teoria i badania
 • socjologia organizacji i zarządzania
 • społeczne problemy polityki
 • od diagnozy do działania – socjolog jako animator zmiany

Na jakich uczelniach można studiować socjologię?

Szkoły publiczne, w których można studiować socjologię, to między innymi:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Kierunek socjologia jest prowadzony również na następujących uczelniach prywatnych:

 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie
 • Akademia WSB
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Praca po socjologii

Pracownik instytucji pomocowych

Posiadając wiedzę na temat problemów naszego społeczeństwa, z pewnością odnajdziecie się w pracy na rzecz państwowych instytucji pomocowych takich jak miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej i pomocy rodzinie, ośrodki polityki społecznej, domy pomocy społecznej i ośrodki interwencji kryzysowej. Wsparciem dla osób potrzebujących zajmują się także organizacje z trzeciego sektora.

Kurator sądowy

Absolwent socjologii ze względu na posiadane wykształcenie jest idealnym kandydatem na kuratora zawodowego lub społecznego. Do pełnienia pierwszej z tych funkcji niezbędne jest odbycie aplikacji kuratorskiej i zdanie egzaminu państwowego. Kuratorzy sądowi wykonują postanowienia sądów w sprawach karnych, rodzinnych i wobec nieletnich. Do ich obowiązków należy sprawowanie nadzoru nad osobami poddanymi okresowi próby, osobami uzależnionymi od alkoholu i nieletnimi zwolnionymi z zakładów poprawczych, prowadzenie kurateli nad ludźmi częściowo i całkowicie ubezwłasnowolnionymi, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, pomoc osobom zwolnionym z zakładów karnych i ich rodzinom, a także udział w ustanowionych sądownie relacjach rodziców z małoletnimi dziećmi.

Urzędnik

Po ukończeniu studiów na kierunku socjologia możecie rozpocząć karierę w organach administracji rządowej lub samorządowej zajmujących się problemami społecznymi, polityką regionalną, edukacją, polityką społeczną i zdrowiem, np. Głównym Urzędzie Statystycznym, Instytucie Rozwoju Miast i Regionów, Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, PFRON, wydziałach spraw społecznych urzędów miasta, starostw powiatowych i urzędów marszałkowskich.

Pracownik działu HR

Rozległa wiedza z zakresu nauk społecznych może otworzyć wam drzwi do kariery w świecie human resources. Wówczas wasza praca będzie polegała na przykład na prowadzeniu procesów rekrutacyjnych, headhuntingu, budowaniu zespołów i organizacji szkoleń podwyższających potencjał pracowników.

Specjalista ds. public relations

Wiele specjalizacji dostępnych na studiach socjologicznych kładzie nacisk na komunikację. Jeśli zdecydujecie się iść tą drogą, będziecie mogli poszukiwać pracy w charakterze specjalisty ds. PR w wielu firmach, organizacjach społecznych, urzędach i instytucjach, czyli wszędzie tam, gdzie niezwykle ważne są spójna komunikacja, współpraca z mediami i dbałość o wizerunek.

Trener grupowy

Zdarza się, że grupy zbudowane z najlepiej wykształconych i najbardziej doświadczonych specjalistów, jakimi dysponuje firma, nie są w stanie osiągnąć zamierzonych efektów i wypadają dużo poniżej oczekiwań pracodawcy. Za takimi niepowodzeniami stoją bardzo często zjawiska dynamiki grupowej. Jako socjolodzy możecie po odbyciu dodatkowych szkoleń zostać trenerami grupowymi i wspierać zespoły w lepszym rozumieniu zachodzących w ich obrębie zjawisk oraz realizacji drzemiącego w nich potencjału.

Pracownik agencji reklamowej

Posiadając wiedzę o tym, jak funkcjonują grupy i jak kształtują się upodobania ich członków, sprawdzicie się także jako pracownicy agencji reklamowych, w których będziecie współtworzyć kampanie reklamowe i wizerunkowe dla produktów, usług i wydarzeń w mediach tradycyjnych i nowoczesnych.

Pracownik instytucji naukowo-badawczych

Prowadzenie badań socjologicznych pozwala na pogłębienie naszej wiedzy na temat funkcjonowania społeczeństw i grup społecznych, zrozumienie zachodzących zjawisk oraz przewidywanie kierunków, w jakich my jako grupa będziemy zmierzać. Projekty badawcze realizowane są przez uczelnie wyższe, instytuty naukowe (np. Polską Akademię Nauk), a także publiczne i prywatne centra i firmy sondażowe (np. CBOS, Kantar Millward Brown, Ipsos, Nielsen).

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij