Aktualizacja: 20 czerwca 2022
6 min
Logistyka to kierunek brzmiący dla niektórych dość enigmatycznie i intrygująco zarazem. Niniejszy artykuł pozwoli zrozumieć z czym wiąże się wykształcenie logistyka, na jakich uczelniach wyższych można podjąć kształcenie zmierzające do uzyskania dyplomu magistra logistyki, a także w jakich sektorach biznesu i na jakich stanowiskach można znaleźć zatrudnienie po ukończeniu studiów na tym kierunku.Studia na kierunku logistyka. Co po logistyce?

Co to jest logistyka?

Logistyka to złożony proces handlowy, przebiegający etapowo, rozpoczynający się od produkcji, a kończący konsumpcją wyprodukowanego dobra (towaru lub usługi). W toku trwania tego procesu, możemy wyszczególnić kolejno kilka punktów podstawowych, takich jak: planowanie, realizacja, kontrola przepływu materiałów, a finalnie – dostarczenie usługi lub produktu na miejsce docelowe, czyli do Klienta.

Punkty składowe logistyki zostały zawarte w tak zwanej regule 7W (w oryginale – 7R – z języka angielskiego):

- właściwy produkt

- właściwa ilość

- właściwy stan

- właściwe miejsce

- właściwy czas

- właściwy klient

- właściwa cena

Czym zajmuje się logistyk?

Zadaniem logistyka jest bieżące zarządzanie, planowanie i kontrola przepływu dóbr (materiałów lub usług) w firmie. Logistyk odpowiada za sprawny przebieg całego wspomnianego procesu.

Oprócz powyższych, w skład obowiązków osoby na tym stanowisku może wchodzić również sprawowanie nadzoru nad optymalizacją kosztów w firmie, kontrola stanów magazynowych, identyfikacja wyrobów w trakcie produkcji i magazynowania, nadzór nad sprawnym przebiegiem procesu potencjalnej reklamacji począwszy od przyjęcia jej od klienta, poprzez analizę i ocenę jej zasadności, a skończywszy na korzystnym obustronnie rozwiązaniu sporu reklamacyjnego.

W dalszej części tego artykułu dowiesz się, które uczelnie oferują kształcenie na kierunkach związanych z logistyką, a także, gdzie możesz szukać pracy po ukończeniu takich studiów.

Jak wyglądają studia logistyczne?

Istnieje wiele ścieżek, którymi można podążać, aby zdobyć zawód logistyka. Do jednej z nich zalicza się z pewnością technikum logistyczne, po którym uzyskujesz tytuł technika logistyki. Skupmy się jednakowoż na nieco dłuższym, ale zarazem precyzyjniejszym wariancie jakim są studia dwustopniowe, po ukończeniu których uzyskujemy kolejno tytuł inżynierski lub licencjacki, a następnie tytuł magistra lub magistra inżyniera. Studia pierwszego stopnia trwać będą 3,5 roku, a następnie do uzyskania tytułu magisterskiego pozostanie Ci jeszcze 1,5 roku studiowania.

Możesz również zdecydować się na studia jednolite magisterskie, które trwać będą nieprzerwanie przez 5 lat, a ich ukończenie owocuje uzyskaniem dyplomu magistra. Również magistrowie mają możliwość edukacji w zakresie logistyki, podejmując studia podyplomowe logistyka.

Studia odbywają się w większości przypadków w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, czyli według dawnego nazewnictwa są to studia dzienne lub zaoczne (weekendowe lub wieczorowe). Aktualnie, na niektórych uczelniach wyższych, dostępna jest również edukacja online na tym kierunku.

Spośród wielu uczelni wyższych na obszarze całej Polski, przedstawiamy te, które są najbardziej popularne wśród studentów logistyki:

- Wyższa Szkoła Logistyki

- Politechnika Łódzka

- Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

- Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

- Uniwersytet Warszawski

- Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

- Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie

- Politechnika Warszawska

- Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie

- Akademia Morska w Szczecinie

- Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

- Akademia Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu

- Bydgoska Szkoła Wyższa

- Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

- Lotnicza Akademia Wojskowa

- Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie

- Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

- Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

- Politechnika Krakowska im. Tadeusz Kościuszki

- Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Praca po logistyce

Czym możesz zajmować się po logistyce? W jakiej fimie podjać pracę? Możliwości jest bardzo wiele. W dzisiejszych czasach zawód logistyka wcale nie oznacza konieczności pracy w firmie o profilu transportowym. Jest szereg zawodów, które podejmują absolwenci tego kierunku. Poniżej ukazujemy propozycje, dotyczące niektórych z nich.

Specjalista do spraw importu

Osoba zasiadająca na stanowisku specjalisty ds. importu odpowiedzialna jest za koordynację i sprawowanie nadzoru nad importem produktów. Specjalista analizuje rynki zagraniczne w poszukiwaniu możliwości nawiązania współpracy z zagranicznymi kontrahentami.

Kolejnym zadaniem na wspomnianym stanowisku jest stałe podnoszenie wydajności procesu importowania i bieżąca analiza wyników finansowych firmy w tym właśnie zakresie. Specjalista wspomnianego zagadnienia musi także ściśle i skrupulatnie współpracować z urzędami celnymi i dysponować aktualną wiedzą z zakresu obowiązującego w danym kraju prawa celnego.

Specjalista do spraw eksportu

Obowiązkiem specjalisty, zajmującego się eksportem jest przede wszystkim nadzór i koordynacja przebiegu procesu eksportu dóbr z firmy poza granice kraju, w którym firma się znajduje. Podobnie jak w przypadku specjalisty ds. importu, pracownik tego stanowiska również zajmuje się eksploracją rynków zagranicznych, poszukując jednakże odbiorców na towary, produkowane przez zatrudniającą go firmę. Również w przypadku eksportera, konieczna jest tutaj bardzo ścisła współpraca z urzędami celnymi oraz znajomość gałęzi prawa, zajmującej się cłem.

Spedytor

Chociaż pod pojęciem „spedytor” najczęściej kryje się firma, świadcząca usługi spedytorskie, to w rzeczywistości spedytor jest pracownikiem przedsiębiorstwa spedycyjnego. Zajmuje się on organizacją transportu pod danych zleceniodawców. Do jego zadania należy określenie najlepszego dostępnego środka transportu, wypisanie listu przewozowego oraz określenie terminu dostawy do odbiorcy.

Dyspozytor

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna jest za możliwie najbardziej optymalne wykorzystanie środków transportu w taki sposób, aby zachować ciągłość realizacji dostawy. Specjalista – dyspozytor ma za zadanie opracować i zaplanować trasę transportu w sposób, który będzie najbardziej efektywny i zarazem opłacalny, sprawować nadzór nad pracą kierowców, dbać o bieżące i niezaplanowane naprawy pojazdów oraz pilnować terminowości prowadzenia przeglądów całego taboru pojazdów, a także raportować przełożonym poszczególne kwestie, związane z realizacją bieżących zadań.

Specjalista do spraw zarządzania łańcuchem dostaw

Obowiązkiem wspomnianego specjalisty jest przede wszystkim nadzorowanie procesów logistycznych, co w głównej mierze polega na zarządzaniu dystrybucją produktów. Odpowiedzialny jest on za analizę rynku, nawiązywanie relacji biznesowych, podpisywanie umów oraz rozliczanie bieżącej współpracy z dotychczasowymi kontrahentami. Poza dystrybucją produktów, specjalista na tym stanowisku odpowiada też za poszukiwanie kontrahentów oraz nowych rynków zbyt dla produktów firmy, a także ma za zadanie opracowywać strategie logistyczne dla przedsiębiorstwa, które następnie poddawane są wnikliwej analizie przez nich samych lub ich przełożonych

Specjalista do sprawy logistyki

Na pracowniku zasiadającym na stanowisku specjalisty do spraw logistyki ciąży odpowiedzialność zagwarantowania bezbłędnego funkcjonowania działu logistyki w przedsiębiorstwie, koordynacja pracy działu zaopatrzenia i magazynu, a także pilnowanie poprawnego funkcjonowania importu i eksportu surowców oraz produktów gotowych. Specjalista ds. logistyki dba również o sprawną współpracę z dostawcami oraz klientami firmy, a także o kompletowanie i utrzymywanie w odpowiednim porządku dokumentów sprzedażowych w firmie. W ramach jego obowiązków mieści się także utrzymywanie poprawnych relacji z urzędami celnymi i firmami spedycyjnymi. Specjalista do spraw logistyki sprawdza również efektywność przepływu zarówno surowców jak i wyrobów gotowych, a także poszukuje i tworzy nowe rozwiązania przepływowe, aby zapewnić optymalność rozwiązań logistycznych w przedsiębiorstwie.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij