Studia na kierunku lingwistyka stosowana. Co po lingwistyce?

Zdjęcia profilowe Marek Wojna
Marek Wojna
Ekspert kariery w Students.pl
Aktualizacja: 22 czerwca 2022
6 min
Żyjemy w globalnej wiosce - świecie niemalże pozbawionym fizycznych granic, w którym za sprawą nowoczesnych technologii możemy porozumiewać się z ludźmi z drugiego końca globu. Wpływa to zarówno na nasze życie towarzyskie, pozwalając na budowanie relacji przez Internet, jak i zawodowe, tworząc kanały transferu wiedzy, umiejętności i innowacji. W takiej rzeczywistości szczególną rolę, poza technologią, odgrywają narzędzia komunikacyjne, a konkretnie języki obce. To właśnie ich znajomość otwiera granice i umożliwia czerpanie korzyści z dobrodziejstw zglobalizowanego świata. Jeśli macie talent do języków, jesteście wytrwali i lubicie nieustannie uczyć się nowych rzeczy, kierunkiem, który może was zainteresować, jest lingwistyka stosowana.Studia na kierunku lingwistyka stosowana. Co po lingwistyce?

Studia na kierunku lingwistyka stosowana

Lingwistyka stosowana należy do kierunków humanistycznych. Podstawowy cykl kształcenia obejmuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Po uzyskaniu tytułu magistra osoby zainteresowane podjęciem kariery naukowej mogą rozpocząć studia III stopnia (doktoranckie). Lingwistykę stosowaną można studiować w trybie stacjonarnym (dziennie) lub niestacjonarnym (zaocznie).

W zależności od wyboru uczelni na studiach lingwistycznych opanujecie dwa lub trzy języki. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim kandydat wybiera pierwszy język obcy spośród angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego i rosyjskiego oraz drugi język obcy z listy: angielski, francuski, hiszpański, japoński, niemiecki, rosyjski, szwedzki, Polski Język Migowy, przy czym japońskiego, szwedzkiego i Polskiego Języka Migowego można uczyć się od podstaw. Natomiast Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kształci w zakresie trzech języków, przy czym nie daje studentom wyboru w kwestii dwóch pierwszych języków - są to angielski i niemiecki, natomiast trzecim językiem obcym może być hiszpański, francuski, włoski lub rosyjski. Z kolei Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu proponuje takie pary języków: francuski z czeskim lub hiszpańskim, rosyjski z czeskim lub hiszpańskim i włoski z czeskim lub hiszpańskim.

Bez względu na wybór specjalności przedmioty, które będziecie musieli zaliczyć na studiach I stopnia na kierunku lingwistyka to: wstęp do językoznawstwa, fonetyka i fonologia, kształcenie umiejętności komunikacyjnych w zakresie wybranych języków obcych, wstęp do literaturoznawstwa, gramatyka opisowa, gramatyka kontrastywna, kultura i historia kraju (zgodnie z wyborem języka obcego), zaś na studiach II stopnia: współczesne tendencje w badaniach językoznawczych, metodologia badań językoznawczych, metodologia badań nad przekładem, przekład specjalistyczny, wybrane zagadnienia translatoryki i socjologia przekładu. Dwie zasadnicze specjalizacje, które są do wyboru na studiach lingwistycznych, to specjalizacja tłumaczeniowa (niekiedy, jak np. na UW, w rozbiciu na tłumaczenia ustne, przekład i tłumaczenia specjalistyczne) oraz glottodydaktyczna (nauczycielska). W zależności od tego, na którą się zdecydujecie, czeka was nauka przedmiotów takich jak podstawy przekładu pisemnego, przekład z zastosowaniem technologii cyfrowych, wprowadzenie do przekładu audiowizualnego, podstawy tłumaczenia ustnego, wprowadzenie do tłumaczenia specjalistycznego, tłumaczenia specjalistyczne ustne i pisemne, laboratorium psychologiczne czy laboratorium pedagogiczne.

Na jakich uczelniach można studiować lingwistykę stosowaną?

Zastanawiacie się nad wyborem lingwistyki stosowanej? Oto uczelnie, na których możecie studiować:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (tylko studia II stopnia)
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie (tylko studia II stopnia)
 • Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Sprawdź także jak wyglądają studia na kierunkach:

Praca po lingwistyce stosowanej

Tłumacz

Studia lingwistyczne w specjalności tłumaczeniowej przygotowują do podjęcia pracy jako tłumacz ustny lub pisemny. Tłumacze znajdują zatrudnienie przede wszystkim w biurach tłumaczeń lub prowadzą własną działalność gospodarczą. Tłumaczy ustnych dzielimy na symultanicznych (tłumaczących “w locie”, czyli bezpośrednio po usłyszeniu wypowiedzi źródłowej, np. podczas konferencji i webinarów) oraz konsekutywnych (tłumaczących po zakończeniu wypowiedzi przez jednego z mówców, np. podczas wywiadów). Tłumaczenia pisemne dzielimy z kolei na zwykłe (niewymagające znajomości specjalistycznego języka, np. tłumaczenia notatek, prostych artykułów, tekstów reklamowych), specjalistyczne (np. prawne, techniczne, literackie) oraz przysięgłe (np. tłumaczenia dokumentów urzędowych, pism procesowych).

Aby zostać tłumaczem przysięgłym w Polsce, należy spełnić szereg warunków opisanych w Ustawie z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego:

 • posiadać obywatelstwo polskie, obywatelstwo kraju UE lub EFTA,
 • znać język polski,
 • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie być karanym za przestępstwo umyślne, przestępstwo skarbowe lub za nieumyślne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu obrotu gospodarczego,
 • posiadać wyższe wykształcenie,
 • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin na tłumacza przysięgłego.

Tłumacze przysięgli ponoszą odpowiedzialność zawodową przed Ministrem Sprawiedliwości.

Nauczyciel

Po odbyciu specjalizacji nauczycielskiej i zdobyciu uprawnień pedagogicznych będziecie mogli podjąć naukę w szkole jako nauczyciel języka obcego. Od tego, jakie zasady obowiązują na waszej uczelni, będzie zależało, czy zdobędziecie uprawnienia do nauczania jednego czy dwóch języków. Na przykład na Uniwersytecie Warszawskim studenci mają wybór w tej kwestii.

Lektor w szkole językowej

Jeśli cenicie sobie większą elastyczność pracy lub wolicie uczyć dorosłych, możecie zostać lektorem w szkole językowej lub prowadzić kursy językowe w ramach własnej działalności gospodarczej. Zawód lektora daje dużo możliwości. Można prowadzić kursy online, zajęcia dla przedstawicieli konkretnych branż (np. businessmenów, pracowników ochrony zdrowia, inżynierów), pracować zgodnie z konkretną metodą (np. oferować wyłącznie konwersacje lub uczyć metodą Callana), a także tworzyć autorskie programy nauczania.

Doradca metodyczny

Doradca metodyczny to doświadczony nauczyciel, który wspiera swoich kolegów po fachu w lepszym wykonywaniu swojej pracy, udzielając konsultacji, organizując lekcje pokazowe, warsztaty i szkolenia. Takie stanowisko może objąć wyłącznie osoba, która posiada odpowiednie kwalifikacje, uzyskała stopień nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiada co najmniej dobrą ocenę pracy, udokumentowane osiągnięcia zawodowe oraz odpowiednie umiejętności społeczne.

Pracownik firmy zagranicznej

Bardzo wiele firm działających na polskim rynku to albo firmy zagraniczne, albo posiadające zagranicznych partnerów, w związku z czym mają one zapotrzebowanie na pracowników biegle władających różnymi językami obcymi. Absolwenci lingwistyki stosowanej mogą więc z powodzeniem szukać zatrudnienia u tego typu pracodawców.

Urzędnik

Doskonała znajomość języków obcych będzie nieodzowna również na licznych stanowiskach urzędniczych, przede wszystkim w administracji europejskiej, w której szczególnie cenione będą umiejętności posługiwania się specjalistyczną nomenklaturą prawną. Lingwiści sprawdzą się także w pracy w placówkach dyplomatycznych, instytucjach kultury, a także komórkach administracyjnych zajmujących się kontaktami z cudzoziemcami i współpracą międzynarodową.

Pracownik branży turystycznej

Jeśli zamiłowanie do języków spotkało się w waszym przypadku z pasją do podróży, ciekawą możliwością zatrudnienia po lingwistyce wydaje się praca w branży turystycznej, na przykład w charakterze pilota wycieczek, rezydenta turystycznego czy pracownika lotniska.

Pracownik wydawnictwa

Wydawnictwo to miejsce, do którego swoje kroki może skierować lingwista specjalizujący się w przekładzie dzieł literackich lub czasopism. Z pewnością nie jest to praca łatwa. Wymaga bowiem nie tylko doskonałej znajomości słownictwa i gramatyki, ale także szerokiej wiedzy z zakresu literaturoznawstwa. Istnieją również wydawnictwa tworzące podręczniki do nauki języków. Takie zajęcie będzie z pewnością bliższe osobie realizującej specjalność nauczycielską (glottodydaktyczną).

Naukowiec

Zastanawiacie się, co można badać w zakresie języka? Naukowcy lingwistycy zajmują się na przykład zjawiskiem dwujęzyczności, warunkowanymi społecznie zmianami w języku, przetwarzaniem słownictwa i gramatyki przez mózg, a także ewolucją języka. Karierę badawczą można realizować przede wszystkim na uczelniach wyższych.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij