Aktualizacja: 29 grudnia 2021
5 min
Wielu osobom geografia kojarzy się z nudnymi szkolnymi zajęciami i wykonywaniem obliczeń na podstawie trudnych do zapamiętania wzorów. Tymczasem ta dziedzina wiedzy znajduje praktyczne zastosowanie w bardzo licznych obszarach aktywności człowieka i obejmuje zakresem swojego zainteresowania między innymi meteorologię, gospodarkę wodną, geologię, badania gleb i gruntów, planowanie przestrzenne, geopolitykę, rozwój regionalny i ekonomikę miast. Studia na tym kierunku pozwalają na rozwijanie pasji i zdobywanie kompetencji zawodowych przydatnych na współczesnym rynku pracy. Jeśli geografia to jeden z kierunków, które bierzecie pod uwagę, zapraszamy was do przeczytania tego artykułu.Co po geografii?

Studia na kierunku geografia

Kształcenie na kierunku geografia obejmuje 3-letnie studia I stopnia umożliwiające uzyskanie tytułu licencjata oraz 2-letnie studia II stopnia - magisterskie. Dla osób, które chciałyby realizować się w pracy naukowej, otwarta jest również ścieżka studiów III stopnia - doktoranckich. Geografię można studiować w trybie stacjonarnym (dziennie) oraz niestacjonarnym (zaocznie).

Geografia to studia interdyscyplinarne. Dzięki licznym wykładom, seminariom i konwersatoriom posiądziecie niezbędną wiedzę z zakresu różnych dziedzin geografii. Natomiast zajęcia terenowe i ćwiczenia pozwolą wam zdobyć cenne umiejętności praktyczne. W programie studiów I stopnia znaleźć można takie przedmioty jak geografia regionalna świata, geoinformatyka, geologia, statystyka, podstawy terenoznawstwa, graficzna prezentacja danych geograficznych, meteorologia i klimatologia, gleboznawstwo, podstawy gospodarki przestrzennej i ochrony środowiska, geomorfologia, hydrologia i oceanografia, geografia ludności i demografia, użytkowanie ziemi i kształtowanie przestrzeni wiejskiej, ochrona środowiska. W ramach studiów licencjackich studenci muszą ponadto zaliczyć praktyki zawodowe i przedmioty fakultatywne. Z kolei podczas studiów magisterskich realizowane są w głównej mierze przedmioty specjalnościowe.

Jakie specjalności są dostępne na kierunku geografia? W oparciu o oferty uczelni przygotowaliśmy dla Was zbiorczą listę specjalności:

 • geoekologia z ekofizjografią
 • klimatologia i ochrona atmosfery
 • monitoring i kształtowanie środowiska
 • geografia społeczna i rozwoju regionalnego
 • geografia polityczna, historyczna i studiów regionalnych
 • geografia miast
 • geoekologia i geomorfologia
 • hydrologia i klimatologia
 • geografia człowieka
 • geografia turystyki
 • geografia świata
 • geoinformatyka, kartografia, teledetekcja
 • geozagrożenia
 • gospodarka przestrzenna
 • marketing miejsc
 • zintegrowane zarządzanie środowiskiem
 • analizy lokalne i regionalne
 • ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrza
 • geo-grafika
 • wizualizacja kartograficzna i projektowanie map
 • eksploracja obszarów polarnych i górskich
 • monitoring zmian krajobrazu
 • specjalność nauczycielska

Na jakich uczelniach można studiować geografię?

Kierunek geografia znajduje się w ofercie następujących uczelni:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Praca z GIS

Pojęciem ważnym w karierze wielu absolwentów geografii będzie GIS, czyli system informacji geograficznej (geographic information system). W skrócie jest to system, który wspiera podejmowanie decyzji poprzez dostarczanie narzędzi do wprowadzania, przetwarzania, przechowywania i wizualizacji danych geograficznych. GIS zawiera dwie podstawowe kategorie danych: przestrzenne i opisowe. Dane przestrzenne zawierają informacje na temat lokalizacji danego obiektu geograficznego i jego umiejscowienia względem innym obiektów. Z kolei dane opisowe to wszystkie inne informacje na temat obiektów geograficznych niezwiązane ściśle z lokalizacją. Każdy GIS składa się z bazy danych geograficznych oraz odpowiedniego oprogramowania.

Jakie jest zastosowanie GIS? Tego rodzaju systemy służą na przykład ewidencjonowaniu nieruchomości. Są wykorzystywane też do monitorowania zjawisk demograficznych, przyrodniczych i zanieczyszczenia powietrza. Dostarczają cennych danych potrzebnych do planowania i tworzenia sieci wodociągowych, gazowniczych i energetycznych. Znalazły zastosowanie nawet do wymierzania wysokości należnego podatku, modelowania nasilenia ruchu kołowego i określania granic okręgów wyborczych. GIS będzie zatem przydatny w pracy między innymi kartografa, geoinformatyka, meteorologa, klimatologa, geologa, urzędnika i naukowca.

Praca po geografii

Praca w firmie geoinformatycznej

Absolwenci geografii mogą poszukiwać zatrudnienia w firmach geoinformatycznych, które zajmują się gromadzeniem, przetwarzaniem i prezentacją danych geograficznych, opierając się przede wszystkim na GIS. Pracując w takim miejscu, możecie zajmować się na przykład dokonywaniem pomiarów oraz opracowywaniem map i systemów zgodnie z wytycznymi klienta. Dużą gałąź branży geoinformatycznej stanowią producenci oprogramowania nawigacyjnego, np. Garmin czy TomTom.

Praca w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska

Troska o stan środowiska naturalnego jest widoczna w bardzo wielu dziedzinach ludzkiej działalności. Coraz większą wagę przywiązuje się też do respektowania przepisów związanych z ochroną środowiska. Po ukończeniu studiów na kierunku geografia będziecie mogli zająć się tą ważną kwestią i podjąć pracę w instytucjach powołanych do ochrony środowiska, między innymi w wojewódzkich inspektoratach ochrony środowiska oraz jednostkach samorządu terytorialnego realizujących zadania związane z ochroną środowiska.

Praca w laboratoriach badawczych

Dyplom magistra geografii otwiera drzwi do pracy w laboratoriach badawczych, między innymi w obszarze geologii, hydrologii i ochrony środowiska. Takie laboratoria są prowadzone zarówno przez instytucje publiczne (np. IMGW, uczelnie wyższe, Państwowy Instytut Geologiczny), jak i podmioty prywatne.

Praca w stacji meteorologicznej/hydrologicznej

Obserwacja pogody to zadanie wymagające nie tylko ogromnej dokładności i sumienności, ale także dużej wiedzy i doświadczenia. Chociaż współczesne pomiary pogody są w dużej mierze zautomatyzowane, do przygotowania pełnej prognozy oraz raportowania o gwałtownych zjawiskach pogodowych potrzeba kompetentnego obserwatora. Równie ważne zadania ciążą na pracownikach stacji hydrologicznych, którzy monitorują stany wód na rzekach.

Praca w firmie konsultingowej

Absolwent geografii ma wiele do zaoferowania również jako pracownik firmy konsultingowej. W zależności od zrealizowanej specjalności, może świadczyć usługi doradcze w zakresie geologii, kartografii, ekologii, gospodarki przestrzennej, rozwoju regionalnego, geopolityki, urbanistyki czy polityki społecznej. Ciekawa jest także możliwość współpracy z mediami w charakterze eksperta.

Praca w urzędzie

Zdobyta w trakcie studiów wiedza z zakresu geologii, kartografii, gospodarki przestrzennej, gospodarki wodnej, architektury, urbanistyki, demografii i rozwoju regionalnego otworzy przed wami liczne ścieżki kariery na stanowiskach urzędniczych na różnych szczeblach - od gminnego po administrację europejską. Kryterium koniecznym do uzyskania etatu w każdym urzędzie jest znajomość określonych przez pracodawcę ustaw, a często również posiadanie odpowiedniego stażu pracy.

Praca jako przewodnik turystyczny

Jeśli jesteście miłośnikami pieszych wycieczek i uwielbiacie zarażać innych swoją pasją do historii i przyrody, interesującą propozycją może okazać się dla was praca w charakterze przewodnika turystycznego. Ten zawód wiąże się z dość dużą dynamiką - każda grupa jest inna, często zmieniają się również trasy wycieczek. Przewodnicy mogą pracować w biurach podróży, organizacjach turystycznych, parkach narodowych i krajobrazowych, a także w ramach własnej działalności.

Praca jako nauczyciel

Dobrze dogadujecie się z młodzieżą i macie talent do przekazywania wiedzy? Jeśli tak, zastanówcie się nad wyborem zawodu nauczyciela. Aby móc go wykonywać, musicie zdobyć uprawnienia pedagogiczne. Zazwyczaj wiąże się to z realizacją specjalności nauczycielskiej lub dodatkowego kursu w trakcie studiów.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij