Aktualizacja: 17 września 2021
4 min
Początki europeistyki sięgają lat 50. XX wieku i są związane z pierwszymi procesami integracyjnymi po II wojnie światowej w Europie. W Polsce popularność tej tematyki znacznie wzrosła po roku 1989, a w 2003 roku europeistyka została wpisana przez ministra edukacji i sportu na listę kierunków studiów. W centrum zainteresowania tej dziedziny znajduje się zjawisko integracji europejskiej. Europeiści posiadają rozległą wiedzę w zakresie procesów politycznych, ekonomicznych, kulturowych i społecznych krajów europejskich, a także porządku prawnego Unii Europejskiej. Absolwenci tego kierunku mogą znaleźć zatrudnienie w administracji samorządowej, rządowej i na szczeblu międzynarodowym, organizacjach pozarządowych i naukowych, a także pracować jako doradcy finansowi, gospodarczy i prawni.Co po europeistyce?

Studia na kierunku europeistyka

Kształcenie na kierunku europeistyka obejmuje licencjackie studia I stopnia trwające 3 lata oraz 2-letnie studia II stopnia zakończone uzyskaniem tytułu magistra. Osoby zainteresowane rozwojem kariery naukowej mogą w dalszej kolejności podjąć studia doktoranckie. Europeistykę można studiować dziennie, wieczorowo i zaocznie.

W programie nauczania znajdują się przedmioty z zakresu nauk o polityce, nauk prawnych i nauk socjologicznych. Należą do nich między innymi: socjologia, podstawy wiedzy o prawie, podstawy ekonomii, historia społeczna Europy, nauka o państwie i polityce, europejskie kody kulturowe, najnowsza historia polityczna Polski, systemy informacyjne Unii Europejskiej i Rady Europy, międzynarodowe prawo publiczne, procesy integracyjne w Europie, instytucje Unii Europejskiej i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Ponadto studenci europeistyki muszą odbyć lektorat z języka obcego, a także zaliczyć praktyki zawodowe w jednostkach gospodarczych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, instytucjach społecznych, placówkach oświatowych, placówkach zdrowia lub kultury bądź instytucjach badawczo-naukowych.

Zbiorcza lista specjalności możliwych do realizacji w toku studiów na kierunku europeistyka na różnych uczelniach przedstawia się następująco:

 • europeistyka - profil ogólnoakademicki
 • integracja europejska
 • kadry w europejskiej przestrzeni publicznej
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy
 • zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym
 • bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • europejski samorząd terytorialny
 • governance w UE
 • UE w stosunkach międzynarodowych
 • zarządzanie kulturą i komunikacja społeczna
 • mobilność społeczna
 • zdrowie publiczne i profilaktyka społeczna
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • administracja publiczna i samorządowa
 • zarządzanie projektami europejskimi
 • biznes i współpraca na rynku europejskim
 • menedżer produktów europejskich

Na jakich uczelniach można studiować europeistykę?

Kierunek europeistyka znajduje się w ofercie następujących uczelni:

 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński (studia w j. angielskim)
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (studia w j. angielskim)
 • Politechnika Koszalińska
 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie

Praca po europeistyce

Urzędnik w instytucjach UE

Karierą, o której marzy wielu absolwentów europeistyki i kierunków pokrewnych, jest praca urzędnika w instytucjach europejskich takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska, Rada Europejska, Rada Unii Europejskiej, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Europejski Komitet Regionów. Nietrudno się domyślić, że o pracę w unijnych urzędach nie jest łatwo. Procedura rekrutacyjna trwa ponad rok i obejmuje egzaminy pisemne i ustne między innymi z prawa, ekonomii i wiedzy ogólnej o Unii Europejskiej, a także tworzenie wypowiedzi pisemnej. Od kandydatów wymagana jest oczywiście biegła znajomość co najmniej jednego z oficjalnych języków UE, tj. angielskiego, niemieckiego lub francuskiego.

Dyplomata

Wiedza zdobyta na studiach na kierunku europeistyka może otworzyć wam również drzwi do pracy w dyplomacji. O etat w służbach dyplomatycznych jest niestety dość ciężko. Osoby zainteresowane taką karierą muszą najpierw odbyć roczną aplikację dyplomatyczno-konsularną prowadzoną przez Akademię Dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a następnie przystąpić do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego sprawdzającego predyspozycje osobiste, znajomość języka obcego i wiedzę ogólną.

Pracownik organizacji międzynarodowej

Absolwenci europeistyki ze względu na obeznanie w relacjach politycznych i gospodarczych w Europie znajdują zatrudnienie również w organizacjach międzynarodowych (np. Organizacja Narodów Zjednoczonych i jej agendy, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie).

Urzędnik samorządowy/rządowy

Szereg instytucji rządowych i samorządowych odpowiadających za współpracę z krajami europejskimi i Unią Europejską, edukację, rozwój, promocję kultury czy utrzymanie bezpieczeństwa kraju posiada w swoich szeregach osoby, które ukończyły europeistykę. Wśród takich instytucji można wymienić: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Obrony Narodowej, Centrum Projektów Europejskich w Warszawie czy wydziały ds. pozyskiwania funduszy unijnych w urzędach marszałkowskich, starostwach powiatowych, urzędach miast i gmin.

Pracownik firmy konsultingowej

Inną możliwością zatrudnienia po europeistyce jest praca w firmach konsultingowych. Zajmują się one między innymi tworzeniem projektów europejskich, pozyskiwaniem funduszy unijnych, doradztwem biznesowym i poradnictwem z zakresu prawa międzynarodowego, czyli zagadnieniami, które są szczegółowo omawiane na studiach na kierunku europeistyka.

Pracownik mediów

Po uzyskaniu dyplomu magistra europeistyki możecie także starać się o pracę eksperta lub komentatora aktualnych wydarzeń na arenie europejskiej w telewizji, radiu czy prasie. Taka profesja będzie wymagała od was ciągłego bycia na bieżąco, w tym śledzenia zagranicznej prasy.

Pracownik organizacji pozarządowej

Osoby zaznajomione z prawnymi, ekonomicznymi i kulturowymi aspektami funkcjonowania społeczeństwa europejskiego mogą być też cennymi pracownikami organizacji pozarządowych zajmujących się edukacją, prawami mniejszości, problemem migracji czy kulturą.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij