Aktualizacja: 2 lutego 2022
5 min
Budownictwo to kierunek, który proponuje swoim studentom wiele ciekawych ścieżek zawodowych. Po budownictwie można znaleźć ciekawą, odpowiedzialną i dobrze płatną pracę. A to dlatego, że różnorodni specjaliści budowlani są bardzo poszukiwani i bardzo cenieni. To jeden z tych kierunków, który proponuje techniczną wiedzę i kształcenie praktyczne. Co warto wiedzieć o studiach na kierunku budownictwo?Co po budownictwie?

Studia na kierunku budownictwo

Studia na kierunku budownictwo oferują bardzo wiele specjalizacji, np.:

● budownictwo lądowe,

● budownictwo wodne i morskie,

● budowa dróg i autostrad,

● konstrukcje budowlane,

● budownictwo energooszczędne,

● technologia i organizacja budownictwa,

● inżynieria mostowa,

● inżynieria kolejowa.

Wachlarz możliwości jest bardzo szeroki. Dzięki temu absolwenci mogą w przyszłości zajmować się projektami o bardzo wąskiej specjalizacji, co czyni z nich poszukiwanych specjalistów.

Na jakich uczelniach można studiować budownictwo?

Budownictwo to kierunek, który można studiować na politechnikach i wielu wyższych szkołach zawodowych. Można go też znaleźć na niektórych uniwersytetach. Jest dostępny w ofertach takich szkół jak:

● Politechnika Warszawska,

● Politechnika Gdańska,

● Wojskowa Akademia Techniczna,

● Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

● Politechnika Śląska w Gliwicach.

Praca po budownictwie

Absolwenci kierunku budownictwo mogą pracować w bardzo szeroko pojętej branży budowlanej. Zajmują się oni głównie:

● projektowaniem budynków i infrastruktury,

● nadzorowanie prac,

● sporządzaniem i nadzorowaniem dokumentacji.

To, którą dokładnie gałęzią budownictwa się mogą zająć, zależy od specjalizacji, którą wybrali oraz zapotrzebowaniem rynku.

Zanim jednak absolwent podejmie pracę, po zdaniu egzaminu inżynierskiego, musi zdobyć uprawnienia konstrukcyjno-budowlane. Dzięki temu będzie mógł pracować bezpośrednio na budowie i nadzorować ją. Są też konieczne przy konstruowaniu budynków. By uzyskać takie uprawnienia, należy odbyć praktyki, a także zdać dodatkowy egzamin.

Projektant konstrukcji budynków

Projektant budynku zajmuje się technicznymi aspektami budowli. Jego najważniejszym zadaniem jest sporządzanie projektu budynku 2d i 3d. W swoim projekcie musi uwzględnić ilość pomieszczeń i osób, które będą z niego korzystać. Musi pamiętać też o wszelkich dodatkowych urządzeniach np.: windach i klimatyzacji. To ważne, ponieważ projektant może optymalnie zaprojektować budynek i poszczególne pomieszczenia. Musi też obliczyć, czy zaprojektowana konstrukcja zniesie obciążenie.

Projektant nadzoruje i analizuje też wszelkie rozwiązania techniczne np.: dobór materiałów. Może także nadzorować każdy etap budowy, a nawet projektowania. Współpracuje bowiem z architektami.

Projektant zajmuje się także uzyskiwaniem pozwolenia na budowę, a także innymi pozwoleniami określonymi prawem. Musi także sporządzić niezbędną dokumentację potrzebną inwestorowi i innymi specjalistom zaangażowanym w projekt. To właśnie na jej podstawie może rozpocząć się budowa.

Kierownik budowy

Kierownik budowy pracuje na miejscu budowy i codziennie nadzoruje postęp prac. Kontroluje także, czy prace są wykonywane wedle projektu. To właśnie kierownik budowy przejmuje od inwestora plac budowy.

Kierownik budowy musi także zapewnić bezpieczeństwo na placu budowy. Zarówno osobom tam pracującym, jak i osobom postronnym. Musi zatem zadbać o odgrodzenie miejsca budowy. Sporządza także plan bezpieczeństwa, np.: drogi, po których może poruszać się ciężki sprzęt. Egzekwuje także jego przestrzeganie.

Kierownik budowy odbiera także poszczególne etapy prac po sprawdzeniu, czy są zgodne z projektem. Po zakończeniu wszystkich prac oddaje budynek inwestorowi.

Kierownik budowy zajmuje się też całą dokumentacją związaną z budową. Prowadzi dziennik budowy, w którym zapisywane są np.: postępy prac. Przygotowuje też i przekazuje przepustki osobom uprawnionym do przebywania na budowie. Kierownik sporządza też protokoły, np.: odbioru poszczególnych etapów budowy.

Inspektor nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego zajmuje kontrolowaniem budowy pod kątem przestrzegania przepisów budowlanych. Są to kontrole, podczas których inspektor osobiście udaje się na plac budowy. Podczas kontroli inspektor sprawdza, czy postęp prac jest zgodny z zatwierdzonym projektem. Sprawdza również, czy stosowane materiały zgodne są z przyjętymi normami.

Inspektor udziela także pozwolenia na budowę. Robi to na podstawie kontroli dokumentów dostarczonych od inwestora, np.: projektów budowlanych. Jeżeli znajdzie nieprawidłowości, może wstrzymać budowę.

Inspektor zajmuje się nie tylko placami budowy. Może także skontrolować już ukończony budynek. Zajmuje się także samowolami budowlanymi — budynkami postawionymi nielegalnie.

Działania inspektora mają zapobiegać niezgodnościom i błędom w budowie a w konsekwencji — katastrofom. Jeżeli jednak do tego dojdzie, inspektor bada przyczyny wypadku. Prowadzi on oficjalne śledztwo zakończone raportem. W nim wskazane są bezpośrednie czynniki (w tym też ludzkie) katastrofy.

Inżynier budowy dróg

Ten specjalista zajmuje się wytyczaniem dróg. Jego zadaniem jest przystosowanie przyszłej drogi do potrzeb osób podróżujących. Decyduje o tym, jaką nawierzchnię powinna mieć droga, oraz na jakim podłożu powinna się znajdować. Jeżeli to konieczne, to także może wyznaczać miejsca, w którym powinny stanąć:

● ekrany dźwiękochłonne,

● płoty,

● kładki dla pieszych,

● przejścia dla zwierząt.

Inżynier może zajmować się także znakami pionowymi i poziomymi, np.: znakami drogowymi, oznaczeniami pasów, czy sygnalizacją drogową. Projektuje także chodniki i drogi rowerowe.

Inżynier nie tylko zajmuje się budową nowej drogi, ale może także modernizować starą, np.: zarządzać wymianę starej nawierzchni albo poszerzyć drogę. Nie tylko projektuje infrastrukturę, ale także nadzoruje. Kontroluje, czy wykonawstwo jest zgodne z projektem.

Inżynier budowy dróg ustala także budżet. Przedstawia dokładny koszt poszczególnych materiałów i elementów, a także koszt wykonania. Projekt budżetu przekazywany jest inwestorowi.

Inżynier budownictwa wodnego

Ten specjalista zajmuje się wszelkimi projektami związanymi z infrastrukturą wodną. Może wykonywać projekty:

● tam i śluz,

● molo i umocnień,

● falochronów,

● oczyszczalni ścieków.

Inżynier tego typu nie tylko projektuje poszczególne budowle. Może także doradzać, np.: jednostkom administracyjnym, jakie budowle i projekty powinny powstać w danym miejscu. W ten sposób pomaga w uregulowaniu poziomu wód, a także poprawia bezpieczeństwo przeciwpowodziowe na danym terenie.

Inżynier wodny może także doradzać w kwestii samego wykonania zaprojektowanej infrastruktury, np.: wskazywać materiały i technologie. Jego zadaniem jest także nadzorowanie całej budowy.

Inżynier budownictwa wodnego może także kontrolować wybudowane już obiekty. Jeżeli nie spełniają obecnych norm, może zarządzić modernizację. Może także czuwać nad przebiegiem tych prac. Inżynier pracuje nie tylko w terenie. Sporządza dokumentację związaną z obiektami wodnymi. Na jej podstawie może też wyznaczać terminy przeglądów.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij