Specjalista/ka ds. Umów i Płatności

Ta oferta pracy jest nieaktualna od 9 października 2018. Sprawdź aktualne oferty.
Praca
nie podano
Warszawa

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej jest niezależną, pozarządową instytucją typu non-profit, powołaną dla wspierania nauki. Działa nieprzerwanie od 1991 roku i niezmiennie realizuje swoją misję: „wspierać najlepszych, aby mogli stać się jeszcze lepsi”.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista/ka ds. Umów i Płatności

Miejsce pracy: Warszawa

nr ref.: 03/08/2018/DPU

Główne zadania:

 • przygotowywanie wzorów i załączników finansowych do umów o powierzenie grantu lub umów o dofinansowanie projektu,
 • obsługa obiegu dokumentów związanych z podpisywaniem umów i aneksów,
 • weryfikacja okresowych sprawozdań finansowych lub wniosków o płatność składanych przez beneficjentów Fundacji (m.in. kontrola dokumentów finansowych),
 • monitorowanie realizacji umów,
 • sporządzanie dyspozycji płatności na rzecz grantobiorców lub beneficjentów i obsługa systemu informatycznego.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • umiejętność weryfikacji lub sporządzania sprawozdań finansowych z realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE,
 • znajomość zasad rachunkowości,
 • znajomość podstaw ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego
 • zdolności interpersonalne oraz wysoka kultura osobista,
 • doskonała organizacja pracy własnej oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • odpowiedzialność i samodzielność w realizacji powierzonych zadań.

Wymagania preferowane:

 • wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii,
 • znajomość zasad realizacji projektów w ramach POIR,
 • znajomość obsługi systemu SL2014,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony 3 lat z możliwością przedłużenia,
 • pakiet benefitów pozapłacowych,
 • szkolenia oraz możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Osoby zainteresowane ofertą prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego

(z zaznaczonym nr ref.: 03/08/2018/DPU) na adres: rekrutacja@fnp.org.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 17 września 2018 roku.

Uprzejmie informujemy, że nie zwracamy nadesłanych ofert. Zastrzegamy sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje. Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji przeprowadzanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych). Jednocześnie, oświadczam, że poinformowano mnie, iż Administratorem Danych Osobowych jest Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie (02-611) przy ul. I. Krasickiego 20/22; przysługuje mi prawo dostępu do danych osobowych, prawo do sprostowania danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora, prawo usunięcia danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych od momentu ich pozyskania przez okres 6 m-cy od czasu zakończenia procesu rekrutacji. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail iodo@fnp.org.pl. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu realizacji procesu rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Pani/Pana dane udostępnione w procesie rekrutacji nie będą przykazywane do podmiotów zewnętrznych.