DMS-DIRECT MARKETNG SERVICES
Swarzędz Nie podano
DMS-DIRECT MARKETNG SERVICES Swarzędz
Nie podano
Praca
Umowa o pracę

Firma DMS-DIRECT MARKETING SERVICES Sp. J.

świadczy usługi logistyczno - dystrybucyjne dla marketingu bezpośredniego, w szczególności organizuje masowe kampanie wysyłkowe, logistykę magazynową, konfekcjonowanie i dystrybucję towarów dla firm wysyłkowych.

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Specjalista ds. obsługi kluczowych klientów

Dołącz do nas i podejmij następujące zadania:

• opieka nad bieżącymi zleceniami produkcyjnymi w zakresie usług logistyczno-dystrybucyjnych realizowanymi dla kluczowych klientów firmy

• koordynacja i obsługa bieżących zleceń

• współpraca z kontrahentami zewnętrznymi oraz innymi działami firmy,

• przygotowywanie zestawień i raportów

To praca dla Ciebie jeśli:

• lubisz kontakt z ludźmi

• szybko się uczysz i chętnie podejmujesz nowe wyzwania,

• swobodnie poruszasz się w środowisku MS Office (szczególnie MS Excel)

• dobrze znasz język angielski

• jesteś osobą komunikatywną, dobrze zorganizowaną i zaangażowaną w podejmowane działania

Oferujemy:

• ciekawą, pełną wyzwań pracę w stabilnej firmie

• pracę w młodym i zgranym zespole

• zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze godzin

• prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie grupowe

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie ofert zawierających CV.

Jeżeli, zamierzasz nam przesłać w CV lub liście motywacyjnym Twoje dane osobowe, inne niż imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, np. numer telefonu, pod którym moglibyśmy się z Tobą skontaktować w sprawie Twojego udziału w procesie rekrutacji, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach dla celów rekrutacji na aplikowane stanowisko.”

Jeżeli, chciałbyś by Twoja kandydatura była przez nas rozpatrywana również w przyszłych rekrutacjach, prosimy o wyrażenie w dokumentach rekrutacyjnych następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach aplikacyjnych dla celów przyszłych rekrutacji.”

Miejsce pracy:

DMS – DIRECT MARKETING SERVICES

62-006 Janikowo k. Poznania, ul. Pilotów 18-26

Kontakt: Justyna Lis, tel. +48 61 657 77 00-02 wew. 123, +48 607 830 875

INFORMACJA O PRZETWARZANIU TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych będzie „DMS – Direct Marketing Services M. Jenek, T. Stankiewicz” spółka jawna z siedzibą w Poznaniu (dalej: my). Jako administrator dbamy o to by przekazywane nam przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne. Możesz się z nami skontaktować: listownie na adres: Janikowo k. Poznania, ul. Pilotów 18-26, 62-006 Kobylnica.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz.

W zależności do tego czy wyrazisz nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych

w przyszłych rekrutacjach, również w celu przeprowadzenia oraz rozstrzygnięcia tych rekrutacji.

Przetwarzamy Twoje dane na podstawie: przepisu prawa (art. 221 § 1 kodeksu pracy - imię (imiona) i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia), Twojej zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli przekazujesz nam inne dane inne niż wskazane powyżej, a także w odniesieniu do przetwarzania danych w przyszłych rekrutacjach, naszego prawnie uzasadnionego interesu – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej - jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe podmiotom uczestniczącym w wykonywaniu przez nas czynności tj. podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym nam narzędzie teleinformatyczne (IT), podmiotom świadczącym usługi hostingowe, a także internetowym portalom rekrutacyjnym, za pośrednictwem których możesz składać swoje dokumenty aplikacyjne.

Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres 30 dni od dnia zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz. W przypadku, gdy wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w przyszłych rekrutacjach, Twoje dane będziemy przechowywać przez okres 1 roku od dnia przekazania nam danych osobowych.

Masz prawo dostępu do swoich danych w każdej chwili, możesz żądać ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych osobowych a także ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz ją cofnąć w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem.

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.