Praktyki studenckie w wydawnictwie naukowym

Praktyki, Staż
nie podano
Katowice

Wydawnictwo Ius Publicum powstało w 2014 r. przy Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum kierując się chęcią wspierania naukowców w ich aktywności badawczej i publikacyjnej. Aktywność naukowa i międzynarodowy dorobek publikacyjny  zostały docenione przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego poprzez wpisanie do Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe POZIOM I – 80 punktów, pod identyfikatorem nr 35200 (Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe).

W erze innowacji i przemysłu 4.0 trzeba być świadomym postępujących zmian nie tylko technologicznych, lecz także społecznych, gospodarczych i naukowych. Wydawnictwo Ius Publicum kieruje się zasadą, iż proces publikacyjny nie powinien zakłócać aktywności badawczej, a jednocześnie powinien być tak rzetelnie prowadzony, by dopuszczać do druku tylko te pozycje, które przedstawiają wysoką jakość naukową.

W ramach praktyk studenci nabędą zestaw kluczowych kompetencji wymaganych na stanowisku pracy – poznają zasady korekty i redakcji, opracowania graficznego, składu i przygotowania do druku. Ponadto zakres zadań obejmie również redagowanie i tworzenie materiałów informacyjnych oraz marketingowych. Tym samym studenci zyskają wiedzę zarówno o rynku wydawniczym, jak i mechanizmach reklamowych, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w branży. 

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na krótką rozmowę kwalifikacyjną.

Aplikuj teraz