Zawody przyszłości

Aktualizacja: 26 lutego 2023
9 min
Żyjemy w dynamicznie zmieniającym się świecie. Innowacje technologiczne i modyfikacje w sposobie funkcjonowania społeczeństw przekładają się na bardzo wiele aspektów codzienności, w tym oczywiście na życie zawodowe. Wybierając studia, zazwyczaj bierzemy pod uwagę nasze zainteresowania, zdolności, cechy osobowości, a także perspektywę późniejszej kariery. Już dzisiaj można przewidzieć, że zapotrzebowanie na specjalistów określonych dziedzin będzie rosło, podczas gdy inne profesje stracą na znaczeniu. Przygotowaliśmy dla was listę 10 najbardziej przyszłościowych zawodów. Mamy nadzieję, że okaże się pomocna dla wszystkich, którzy stoją przed wyborem studiów lub zastanawiają się nad rozwojem kariery.Zawody przyszłości

Software developer

Software developer zajmuje się tworzeniem i rozwijaniem oprogramowania. Jego zadania zawodowe obejmują nie tylko pisanie kodu (programowanie), ale także kreowane, testowanie i wdrażanie nowych funkcjonalności w obszarze aplikacji webowych, aplikacji mobilnych, stron internetowych, specjalistycznego oprogramowania i innych produktów dostosowanych do potrzeb klienta. W pełni samodzielny software developer musi biegle posługiwać się językami programowania (np. C, Java, Python) oraz posiadać znaczne doświadczenie.

Ponieważ nowoczesne technologie dominują większość gałęzi naszego życia, zapotrzebowanie na programistów jest bardzo wysokie i w najbliższych latach nie będzie spadać. Szacuje się, że do 2028 roku popyt na software developerów wzrośnie o 21%, czyli czterokrotnie więcej w porównaniu z uśrednionym 5-procentowym wzrostem zapotrzebowania na pracowników innych profesji (wg Builtin).

W ofertach pracy dla software developerów możemy natknąć się na określenia takie jak: full-stack developer, front-end developer i back-end developer, które mogą wydawać się niezrozumiałe. Front-end developer to programista pracujący “po stronie” klienta. Czuwa nad prawidłowym i sprawnym funkcjonowaniem modalności, które są widoczne dla użytkownika. Współpracuje z grafikiem i odpowiada za wygląd stron i aplikacji. Z kolei back-end developer zajmuje się tworzeniem samego kodu oraz obsługą baz danych i serwerów. Natomiast na stanowisku full-stack developera zatrudnia się najczęściej osoby o dużym doświadczeniu, które posiadają kwalifikacje zarówno w zakresie front- jak i backendu.

Aby zostać software developerem, należy przede wszystkim bardzo dobrze opanować języki programowania, przy czym liczy się tutaj nie tylko wiedza, ale również praktyczne umiejętności. W zależności od miejsca pracy i oczekiwań pracodawcy wyższe wykształcenie informatyczne może, ale nie musi, być konieczne. Programowania można nauczyć się również samodzielnie, na przykład korzystając z kursów internetowych.

Analityk big data / data scientist / big data engineer

Szacuje się, że w 2022 roku każdego dnia zasób danych powiększa się na świecie o ponad 2,5 kwintyliona (czyli 1018) bajtów nowych informacji, co daje ok. 1,7 MB na sekundę na osobę. Należy podkreślić, że tendencja jest rosnąca, a właściwy użytek z danych może być kluczowy w rozwoju wielu gałęzi gospodarki. Nic więc dziwnego, że na rynku powstały zawody dedykowane pracy z danymi.

Wśród nich możemy wyróżnić chociażby zawody takie jak analityk big data i data scientist. Osoby wykonujące te tajemniczo brzmiące profesje specjalizują się w przeglądaniu, analizowaniu i wyciąganiu wniosków z dużych zasobów informacji gromadzonych przez firmę. Innymi słowy analityk big data potrafi ogarnąć to, co na pozór niemożliwe do ogarnięcia - bardzo duże zbiory danych, tak, aby dostarczyć wartościowych informacji swojemu klientowi lub pracodawcy. Dzięki postępowi technologii analitycy nie są pozostawieni sami sobie w odmętach gigabajtów. Korzystają z coraz bardziej zaawansowanych narzędzi informatycznych, w tym takich wykorzystujących sztuczną inteligencję i uczenie maszynowe. Analitycy danych muszą mieć dobrze rozwinięte umiejętności logicznego myślenia i wyciągania wniosków. Powinni być także dociekliwi i wytrwali oraz komunikatywni.

Z kolei big data engineer to osoba, która zajmuje się porządkowaniem chaosu danych. Jest to na ogół informatyk specjalizujący się w projektowaniu baz danych i systemów przechowywania informacji. Ponadto odpowiada za ich bieżące utrzymanie i rozwijanie.

Specjalista e-commerce

Ostatnie lata to dla branży e-commerce czas prawdziwego rozkwitu i nie zapowiada się, aby w najbliższym czasie miało się to zmienić. Ludzie pokochali zakupy internetowe za wygodę, możliwość porównywania cen i wybierania najtańszych ofert, większą dostępność towarów, a w dobie pandemii - również za bezpieczeństwo. Wartość polskiego rynku e-commerce już teraz szacuje się na 100 mld złotych.

Specjalista e-commerce to osoba zajmująca się różnymi aspektami sprzedaży usług i produktów w internecie. Do jej głównych obowiązków należy zazwyczaj prowadzenie działań marketingowych. Odpowiada za tworzenie, wdrażanie i nadzorowanie strategii zwiększających sprzedaż. Specjalistom e-commerce powierza się także zadania związane z bieżącym funkcjonowaniem sklepów internetowych, obsługą zamówień, wysyłką, obsługą reklamacji i badaniem satysfakcji klienta. Ten zawód stwarza więc ciekawe, rozwojowe perspektywy.

Biotechnolog

Nowe leki i szczepionki, ekologiczne środki ochrony roślin, naturalne metody oczyszczania wód i gleby, produkcja zdrowych pasz dla zwierząt, hodowla roślin w warunkach zmieniającego się klimatu... - to tylko niektóre z bardzo licznych zadań, jakie stawia przed sobą nowoczesna biotechnologia, a które wydają się bardzo ważne z punktu widzenia problemów, z jakimi w przyszłości będzie mierzyć się ludzkość. Do tych palących kwestii należą między innymi: zanieczyszczenie środowiska, ocieplenie klimatu, eksploatacja surowców naturalnych, głód w krajach afrykańskich, rosnąca oporność na antybiotyki czy groźne choroby powodowane przez mutujące wirusy.

Biotechnolodzy wykorzystują wiedzę z zakresu biologii, chemii, fizyki, medycyny, farmakologii czy rolnictwa. Ścieżka do tego zawodu prowadzi zazwyczaj przez studia na kierunku biotechnologia, chociaż swoich szans w tej branży mogą próbować również absolwenci kierunków takich jak inżynieria środowiska, farmacja, rolnictwo czy inżynieria chemiczna.

Lekarz / psycholog / psychoterapeuta

Społeczeństwa w większości krajów rozwiniętych, w tym w Polsce, starzeją się. Od lat średnia długość życia ludzi w naszym kraju rośnie (jedynie w związku z pandemią koronawiursa w prognozach opublikowanych w 2022 r. odnotowano spadek). Jak wiadomo, wraz z wiekiem do głosu zaczynają dochodzić choroby, których nie doświadczają młodsi pacjenci. Są to między innymi schorzenia reumatologiczne, ortopedyczne, neurologiczne i kardiologiczne. Również ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe jest wyższe u osób starszych. W związku z tym, że w naszej populacji będzie przybywać seniorów, należy się spodziewać istotnego wzrostu zapotrzebowania na świadczenia lekarzy. Wybór kariery medycznej to w tym kontekście niewątpliwie przyszłościowa decyzja.

Inną istotną medycznie kwestią są problemy zdrowia psychicznego. Coraz więcej osób zmaga się z zaburzeniami psychicznymi i w związku z tym potrzebuje wsparcia psychologów i psychoterapeutów. Na szczególną uwagę zasługuje pogarszająca się kondycja psychiczna dzieci i młodzieży. Zapotrzebowanie na usługi specjalistów w dziedzinie zdrowia psychicznego z pewnością będzie w najbliższych latach wysokie.

Trener osobisty / dietetyk

Pozytywnym trendem zauważalnym od kilku lat jest wzrost świadomości części społeczeństwa na temat roli aktywności fizycznej. Z tego powodu coraz więcej osób pracuje nad poprawą swojej sprawności pod okiem trenerów osobistych. Trener osobisty analizuje potrzeby swojego klienta i w oparciu o nie opracowuje plan treningowy, który jest następnie pod jego okiem wdrażany w życie. W tej pracy ważna jest nie tylko dobra kondycja fizyczna, ale także wiedza z zakresu anatomii, fizjologii i dietetyki, jak również umiejętności psychologiczne. Trenerem osobistym można zostać po ukończeniu studiów (na przykład na kierunku wychowanie fizyczne lub fizjoterapia) lub po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia.

Jednocześnie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych narasta problem nadwagi i otyłości. Mając świadomość negatywnych konsekwencji zbyt wysokiej masy ciała, coraz więcej osób zwraca się po pomoc do dietetyków. Z tego względu ten zawód również należy zaliczyć do przyszłościowych. Dietetycy dokonują oceny nawyków żywieniowych swoich pacjentów oraz przygotowują dla nich plan leczenia. Wymaga to dużej wiedzy z zakresu żywienia i medycyny, a także dużej empatii i umiejętności komunikacyjnych.

Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

Zmieniający się klimat stawia przed nami liczne wyzwania. Jednym z nich jest konieczność pozyskiwania energii z innych niż dotychczas źródeł. Te, do których przez dziesięciolecia zdążyliśmy jako ludzie się przyzwyczaić (np. węgiel, ropa naftowa, gaz ziemny), należą do źródeł nieodnawialnych, a więc ich pokłady w przyszłości się wyczerpią. Dodatkowo ich eksploatacja wiąże się z dużymi kosztami dla środowiska, czego drastycznym przykładem może być eksplozja platformy wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku. W związku z tym od kilkunastu lat obserwujemy dynamiczny rozwój firm zajmujących się projektowaniem i sprzedażą systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), np. kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych, turbin wiatrowych.

Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii zajmuje się głównie tworzeniem ofert technicznych, doradztwem merytorycznym, pozyskiwaniem nowych klientów i współtworzeniem strategii sprzedaży. Od kandydatów na to stanowisko zazwyczaj oczekuje się wyższego wykształcenia, najlepiej technicznego.

specjalista ds. cyberbezpieczeństwa

Kolejną kwestią związaną z coraz aktywniejszym, a często niezauważalnym, wpływem technologii na nasze życie, jest cyberbezpieczeństwo. Problemy, z którymi mogą mierzyć się zarówno firmy, jak i osoby prywatne, to między innymi kradzież danych wrażliwych, ransomware, oszustwa bankowe, denial of service (cyberatak uniemożliwiający urządzeniom lub sieciom odpowiadanie na polecenia), phishing, kradzież haseł. Ponieważ skutki ataków hakerskich są kosztowne finansowo i wizerunkowo, rośnie zapotrzebowanie na specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa. Są oni zatrudniani w firmach, urzędach i instytucjach.

Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa zajmuje się prowadzeniem audytów bezpieczeństwa, projektowaniem i wdrażaniem systemów bezpieczeństwa, rozwiązywaniem bieżących problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz tworzeniem procedur i standardów dla innych pracowników. Niekiedy ekspertom w tej dziedzinie zleca się przeprowadzanie pentestów, czyli zaaranżowanych ataków na infrastrukturę informatyczną danej firmy w celu wykrycia luk w zabezpieczeniach. Jeśli myślicie o tego typu karierze, powinniście rozważyć wybór takich kierunków jak informatyka lub cyberbezpieczeństwo.

Specjalista ds. AI

Sztuczna inteligencja (artificial intelligence, AI) to temat, do którego niektórzy podchodzą z niepokojem. Niepokój ten może być potęgowany przez prognozy niektórych gigantów branży IT, np. Elona Muska, który przewiduje, że do 2025 roku sztuczna inteligencja będzie mądrzejsza od ludzi. Jednocześnie jednak korzyści z wykorzystywania sztucznej inteligencji są ogromne i ciężko wyobrazić sobie rozwój w wielu dyscyplinach bez niej. AI pozwala na przetwarzanie danych z szybkością i dokładnością niedostępną człowiekowi, co umożliwia wyciąganie wartościowych wniosków z big data. Sztuczna inteligencja usprawnia także działanie większości nowoczesnych urządzeń. Znaczna część aplikacji mobilnych wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji. AI jest wykorzystywana między innymi w bankowości do wychwytywania sfałszowanych przelewów i obliczania zdolności kredytowej. Ze sztuczną inteligencją coraz powszechniej spotykamy się też w obsłudze klienta, na przykład na infoliniach.

Specjaliści ds. AI to często informatycy, ale nie zawsze. W tym zawodzie mają szansę sprawdzić się również matematycy, fizycy i inne umysły ścisłe. Kluczową kwestią wydaje się być znajomość języków programowania, rachunku prawdopodobieństwa, statystyki, zasad tworzenia i działania algorytmów i technologii związanych z big data.

Grafik komputerowy (w tym projektant augmented reality)

Wśród zawodów przyszłości nie zabrakło także propozycji dla osób planujących karierę w branży kreatywnej. Jeśli macie artystyczną duszę, rozważcie pracę projektanta augmented reality (AR). Zapotrzebowanie na technologie AR zwyżkuje. Z tego typu rozwiązań korzysta między innymi branża medyczna, rozrywkowa, przemysł, lotnictwo i e-commerce. Projektanci AR stawiają sobie za cel połączenie świata rzeczywistego z tym wygenerowanym komputerowo. Dzięki temu powstaje tak zwana rozszerzona rzeczywistość. Projektant AR musi być osobą uzdolnioną artystycznie, ale i wykwalifikowaną informatycznie (umiejętność programowania, znajomość zasad UX). Niezwykle ważne jest także przestrzeganie pewnych dobrych praktyk, w tym troska o bezpieczeństwo użytkowników. Zawód projektanta rozszerzonej rzeczywistości jest zatem niezwykle ciekawy, satysfakcjonujący i pełen ciekawych wyzwań, ale jednocześnie dość wymagający.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij