Aktualizacja: 3 listopada 2023
8 min
Życie studenta często kojarzone jest z beztroską, jednak jest to jednak okres, w którym szybko należy się usamodzielnić i uświadomić sobie, że powinniśmy podjąć wiele decyzji tak, aby jak najlepiej zabezpieczyć nasze interesy. Jednym z najcenniejszych interesów jest na pewno zdrowie. W młodym wieku zwykle dolegliwości zdrowotne nie doskwierają jeszcze tak bardzo, natomiast warto odpowiednio zadbać o to, by w razie potrzeby nie mieć problemów z uzyskaniem pomocy lekarskiej. Co więcej, dobrze jest również zabezpieczyć swoje finanse poprzez ograniczenie konieczności sięgania do własnych środków w razie problemów ze zdrowiem. W tym celu warto rozważyć także zakup któregoś z dobrowolnych ubezpieczeń.Ubezpieczenie dla studenta

Podstawowa opieka zdrowotna

Co w razie choroby, czy konieczności konsultacji z lekarzem? (NFZ)

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, powszechne ubezpieczenie zdrowotne obejmuje również studentów, którzy są uprawnieni do korzystania ze świadczeń w publicznych placówkach zdrowia jako osoby ubezpieczone.

Jeżeli studiujesz i chcesz mieć prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, to musisz być zgłoszony do ubezpieczenia, do którego mogą Cię zgłosić rodzice, jako członka rodziny, ale jedynie do 26 roku życia. Po ukończeniu tego wieku, jeśli nie jesteś objęty ubezpieczeniem z innego tytułu, do ubezpieczenia może zgłosić Cię Twoja uczelnia. Powinieneś jednak ją o tym poinformować. Jeśli ukończyłeś studia albo skreślono Cię z listy studentów, a jeszcze nie znalazłeś pracy to pamiętaj, że masz prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach NFZ jeszcze przez 4 miesiące.

A jak z wizytami u lekarza za granicą? (EKUZ)

Jeśli planujesz wakacje, pracę lub naukę za granicą, to dobrym pomysłem jest zaopatrzenie się w Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). W celu otrzymania karty należy złożyć wniosek do NFZ osobiście, pocztą elektroniczną, przez ePUAP czy faksem.

EKUZ umożliwi Ci korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), czyli także Islandia, Lichtenstein, Norwegia czy Szwajcaria.

Dzięki rej karcie prawo do leczenia w danym kraju przysługuje Ci na tych samych zasadach, na jakich korzystają z niego jego obywatele. Zatem często (podobnie jak w Polsce) wizyta u lekarza będzie bezpłatna. Pamiętaj jednak, że jeśli w danym kraju istnieje obowiązek opłaty za dane świadczenie medyczne, wówczas Ty również będziesz musiał ją uiścić. W takim przypadku rozwiązaniem tej kwestii może być osobne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ), o którym poniżej.

Kartę tą może uzyskać każdy kto posiada ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, czy też osoby, które mają prawo do korzystania z opieki medycznej w Polsce. Jeśli jesteś studentem, to najprawdopodobniej posiadasz ubezpieczenie w NFZ, bo zgłosiła Cię do niego Twoja uczelnia. Wystarczy więc wystąpić do NFZ z wnioskiem o wydanie karty.

Ważną informacją jest to, że karta EKUZ jest całkowicie bezpłatna.

Ubezpieczenia dobrowolne

Dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne

Najczęściej, w razie klasycznych problemów ze zdrowiem (np. grypa, angina) wystarczające jest udanie się do przychodni i uzyskanie porady lekarskiej oraz, jeśli to konieczne, recepty. Często jednak pacjenci narzekają na kolejki w przychodniach, konieczność uzyskania skierowania czy odległe terminu konsultacji z lekarzem specjalistą. Powoduje to konieczność opłacania wizyt w prywatnych gabinetach lekarskich.

Rozwiązaniem może być wykupienie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, które w założeniu ma umożliwić szybką konsultację z wybranym lekarzem. Ubezpieczenie takie oferuje zwykle szeroki wachlarz specjalistów bez skierowania, badań, a nawet prywatne pogotowie ratunkowe.

Chcąc zawrzeć takie ubezpieczenie na własną rękę należy liczyć się ze sporym wydatkiem. Rozwiązaniem może być wstąpienie do grupowego ubezpieczenia, na przykład u pracodawcy.

Ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (KLZ)

Powyżej opisaliśmy kartę EKUZ, która daje możliwość uzyskania bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w przypadku pobytu za granicą. Wskazaliśmy jednak, że jeśli w obcym kraju dane świadczenie jest płatne, wówczas i Ty będziesz musiał je opłacić. Rozwiązaniem takiej sytuacji jest wykupienie przed podróżą ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą (KLZ). Warto o nie zadbać szczególnie podczas wyjazdu na wakacje, czy narty.

Podstawowym celem tego ubezpieczenia jest możliwość pokrycia kosztów leczenia za granicą poniesione w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem. Koszty te wyniknąć mogą z konieczności nagłego leczenia, konsultacji lekarskich, operacji, pobytu w szpitalu, transportu do szpitala, leczenia stomatologicznego, czy nawet kosztu zakupu niezbędnych lekarstw, czy kosztu podróży i noclegu osoby towarzyszącej. Obejmuje ono najczęściej również szereg świadczeń, które nie są pokrywane przez EKUZ.

Koszty świadczeń medycznych mogą być bardzo wysokie, dlatego należy zadbać, aby suma ubezpieczenia (limit polisy) nie była zbyt niska. Poza tym ubezpieczenie to warto uzupełnić o dodatkowe opcje, jak na przykład ubezpieczenie nieszczęśliwych wypadków (NNW), assistance, ubezpieczenie bagażu, czy odpowiedzialności cywilnej.

Jego koszt oscyluje w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, w zależności chociażby od wysokości sumy ubezpieczenia, zakresu terytorialnego, okresu ubezpieczenia, czy opcji dodatkowych.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Wymienione powyżej ubezpieczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czy dobrowolne ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą pokrywają koszty świadczeń medycznych (np. konsultacje lekarskie), natomiast nie uprawniają do uzyskania odszkodowania (np. za złamaną rękę), które to środki mógłbyś rozdysponować chociażby w celu powrotu do szybszego powrotu do zdrowia. (np. rehabilitacja), czy w inny sposób, wedle swojego uznania. W tym celu należy wykupić ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wysokość świadczenia ustala się tutaj jako procent sumy ubezpieczenia. Przykładowo, gdy wykupisz ubezpieczenie NNW z sumą ubezpieczenia 50 000 zł, to jeśli jego zakres obejmuje śmierć ubezpieczonego, wówczas odszkodowanie, które otrzymają Twoi bliscy może wynieść nawet 100% sumy ubezpieczenia. W przypadku powszechnych urazów, jak np. złamania może to być kilka procent sumy ubezpieczenia, w zależności od stopnia uszczerbku na zdrowiu.

O tym ubezpieczeniu warto pamiętać również przy okazji wykupywania ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą tak, aby rozszerzyć zakres ochrony.

Jego koszt oscyluje w przedziale od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie, w zależności chociażby od wysokości sumy ubezpieczenia, czy zakresu terytorialnego.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym)

Coraz popularniejszym ubezpieczeniem jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym (OC w życiu prywatnym). W krajach Europy Zachodniej mało kto wyobraża sobie bezpieczeństwo finansowe swoje, czy rodziny bez zabezpieczenia taką polisą codziennej aktywności.

W ramach tego ubezpieczenia ochrona objęte są szkody, które możemy wyrządzić innej osoby. Dotyczy to zarówno szkód w majątku tej osoby (np. przypadkowe uszkodzenie/zniszczenie laptopa podczas wizyty u znajomych), czy szkody osobowe. Koszty te mogą sięgać od kilkuset (uszkodzony smartfon znajomego) do kilkudziesięciu czy nawet kilkuset tysięcy złotych w przypadku na przykład konieczności przeprowadzenia skomplikowanej operacji i rehabilitacji u poszkodowanego w wypadku na stoku narciarskim we Włoszech.

Jeśli wynajmujesz mieszkanie studenckie warto żebyś upewnił się, że Twoja polisa obejmuje również ochroną szkody, które możesz wyrządzić w tym mieszkaniu (OC najemcy). Coraz częściej również właściciele mieszkań wymagają zawarcia takiego ubezpieczenia, żeby zapewnić sobie wypłacalność najemcy. Taką polisą można również zbiorczo objąć małżonka, czy też partnera, jak również dzieci, zwierzęta, czy pomoce domowe.

Ryzyko poniesienia ww. kosztów można za stosunkowo niewielką składką (od kilkudziesięciu do kilkuset złotych rocznie) przerzucić na ubezpieczyciela. Tu również należy pamiętać, żeby suma gwarancyjna (limit polisy) nie był symboliczny i opiewał raczej na minimum kilkaset tysięcy złotych).

Ubezpieczenie samochodu (OC, AC, NNW, Assistance)

O ile powyższe ubezpieczenie mają charakter dobrowolny, o tyle w przypadku ubezpieczenia pojazdu nie masz wyjścia i musisz ubezpieczyć go w zakresie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu mechaniczne (OC obowiązkowe), bo tego wymaga ustawa. Ten obowiązek, choć dla niektórych stanowiący uciążliwy wydatek, jest bardzo ważnym elementem zabezpieczenia finansowego nie tylko sprawcy wypadku, ale również poszkodowanego, który ma gwarancję uzyskania środków.

Tutaj jednak również mamy do czynienia z ubezpieczeniami dobrowolnymi. Chcąc zapewnić ochronę na wypadek szkód w pojeździe w przypadku, gdy to my jesteśmy winni wypadku/kolizji, lub gdy do uszkodzenia doszło bez udziału innego pojazdu (np. kolizja ze słupem, czy dzikim zwierzęciem), a także po prostu na wypadek kradzieży, należy zadbać o zawarcie ubezpieczenia autocasco. Składka liczona jest jako procent od wartości pojazdu, dlatego należy zadbać o jego rzetelną wycenę (zwykle robi to ubezpieczyciel na podstawie danych o pojeździe).

Oprócz autocasco warto wykupić jeszcze ubezpieczenie NNW (działające na podanych zasadach, jak to opisane powyżej w artykule), a także assistance, które pokrywa chociażby koszty holowania w przypadku wypadku, czy awarii, a nawet pojazdu zastępczego.

Ubezpieczenie mieszkania lub domu od zdarzeń losowych

Ubezpieczenie to chroni Twoje mieszkanie lub dom od szkód od zdarzeń losowych, jak na przykład pożar, powódź, zalanie, ale również przepięć. Warto, aby oprócz lokalu/budynku polisa obejmowała także ochroną wyposażenie (np. sprzęt RTV i AGD, meble), czy stałe elementy (np. meble kuchenne, podłogi).

W polisie ubezpieczenia mieszkania można zawrzeć także ubezpieczenie OC w życiu prywatnym, co bardzo często pozwala zoptymalizować jego koszt.

Ubezpieczenie na życie

Coraz powszechniejszym ubezpieczeniem, które pozwala zabezpieczyć byt swój i swojej rodziny jest ubezpieczenie na życie. Tłumacząc najprościej, pozwala uzyskać bliskim konkretną kwotę odszkodowania w wypadku naszej śmierci, ewentualnie pozwala nam uzyskać środki chociażby na rehabilitację, czy dostosowanie do nowej rzeczywistości po poważnym wypadku, czy w razie ciężkiego zachorowania.

Ubezpieczenia te zawierane indywidualne mogą być dosyć drogie, dlatego warto poszukać możliwości dołączenia do grupowego ubezpieczenia na życie, na przykład u pracodawcy.

Nawyk zapewniania sobie ubezpieczenia w razie różnych aktywności życiowych (wyjazd, wynajem mieszkania, kupno samochodu czy mieszkania) powinien nam towarzyszyć przez całe życie i to już od najmłodszych lat. Pozwala nie tylko na podniesienie komfortu psychicznego, ale zapewnia realne zabezpieczenie finansowe, co konkretnie wpływa na poziom bezpieczeństwa samego siebie, jak i rodziny.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij