Jak wygląda rekrutacja na studia 2023? Wszystkie etapy i wymagania.

Zdjęcia profilowe Aleksandra Brzozowska
Aleksandra Brzozowska
Ekspert kariery w Students.pl
Aktualizacja: 26 maja 2023
7 min
Rekrutacja na studia różni się w zależności od kraju i konkretnych uczelni. W Polsce darmowe studiowanie w trybie stacjonarnym oferują wszystkie Uniwersytety, Akademie i Wyższe Szkoły państwowe. W przypadku placówek prywatnych – opłata jest zwykle pobierana zarówno za studia dzienne, jak i wieczorowe. Terminy rekrutacji są indywidualnie ustalane dla każdej uczelni. Jednak zwykle obejmują okres między lipcem a październikiem każdego roku. Jak wygląda rekrutacja na studia 2023?Jak wygląda rekrutacja na studia 2023? Wszystkie etapy i wymagania.

Warunki rozpoczęcia rekrutacji na studia 2023

Warunkiem rozpoczęcia rekrutacji na studia 2023 roku jest ukończenie szkoły średniej i pozytywne wyniki matury. Wymogi te otwierają drogę do studiowania na wszystkich polskich uczelniach. Osoby decydujące się na studiowanie poza granicami kraju – muszą liczyć się z dodatkowymi elementami rekrutacji. Wśród nich mogą znajdować się: matura międzynarodowa, egzaminy językowe, list motywacyjny, rozmowa rekrutacyjna i dodatkowe egzaminy.

Wybór kierunku studiów

Proces rekrutacyjny rozpoczyna się wyborem kierunku studiów. Ostateczna decyzja zależy nie tylko od preferencji kandydata, lecz także przedmiotów zdawanych w trakcie egzaminów maturalnych. W obszarze nauk humanistycznych brane pod uwagę są: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, a także filozofia. Osoby chcące podjąć naukę na kierunkach ścisłych i przyrodniczych będą musiały wykazać się maturą z fizyki, matematyki, chemii, biologii lub geografii. Na studiach filologicznych najważniejsze będą wyniki z języków obcych, w tym matur ustnych. Z kolei szkoły artystyczne skupiają główną uwagę na portfoliach swoich kandydatów. Jednocześnie świadectwo dojrzałości stanowi element konieczny i umożliwiający dalszą rekrutację.

Jak wybrać kierunek studiów? Każda uczelnia informuje o wymaganiach rekrutacyjnych, również z uwzględnieniem niezbędnych wyników matur z poszczególnych przedmiotów.

Jak wygląda rejestracja elektroniczna na studia?

Rekrutacja elektroniczna na studia 2023 odbywa się na indywidualnych stronach uczelni. Zatem przed rozpoczęciem rejestracji należy dokonać wyboru konkretnego uniwersytetu lub szkoły wyższej. Wówczas odwiedzamy stronę wybranej placówki i wchodzimy w zakładkę „REJESTRACJA”, a następnie zakładamy konto kandydata. Najczęściej obsługa rejestracji odbywa się poprzez ERK tzn. Elektroniczną Rejestrację Kandydatów. Co ważne, wszystkie istotne informacje i etapy rekrutacji będą odbywać się głównie poprzez tę platformę. W pierwszym etapie należy podać podstawowe dane tj. imię, nazwisko, adres zamieszkania, pesel, przedmioty zdawane na maturze, a także szkołę średnią – ukończoną przez kandydata. Na ten moment nie trzeba jeszcze deklarować wyników egzaminu dojrzałości.

Najważniejszym etapem elektronicznej rejestracji jest oczywiście wybór kierunku studiów. Zwykle strony uczelni ułatwiają ten proces poprzez listy wydziałów lub kierunków dopasowanych pod zdawane na maturze przedmioty. Istnieje również możliwość rejestracji na więcej niż jeden kierunek studiów. Wówczas należy ustalić tzw. „hierarchię”. To nic innego jak uszeregowanie swoich preferencji i ustalenie pierwszeństwa wybranego kierunku. Wówczas będzie on traktowany jako priorytetowy. Zatem pozostałe opcje mogą stanowić alternatywę, jeśli nie uda nam się dostać na pierwszą opcję. Jednocześnie warto pamiętać, że uczelnie będą zwykle pobierać osobne opłaty rekrutacyjne za każdy wybrany kierunek.

Czy można rekrutować się na kilka uczelni jednocześnie? Tak, rekrutacja na kilka uczelni jednocześnie jest dozwolona. Nawet, jeśli w każdej z tych placówek wybierzemy ten sam lub podobny kierunek studiów. To również zwiększenie szans na podjęcie studiowania. Zwłaszcza w kontekście obleganych kierunków takich jak prawo lub medycyna.

Opłata za rekrutację i deklaracja wyników egzaminów maturalnych

Po zapisaniu się na wybrany kierunek studiów należy wnieść tzw. „opłatę rekrutacyjną”. To koszt po stronie kandydata za procedowanie jego kandydatury na studia. Koszt będzie uzależniony od ilości etapów rekrutacji. Jeśli kierunek wymaga egzaminów wstępnych, to cena będzie wahać się w granicach 100 zł. Natomiast w przypadku standardowej rekrutacji opartej na wynikach egzaminów maturalnych – opłata wynosi ok. 85 zł.

Po dokonaniu wpłaty rekrutacyjnej należy wgrać zdjęcie kandydata. Musi spełniać ono wymogi fotografii do dowodu osobistego. Oprócz tego plik powinien mieć odpowiednią wielkość. Nie warto zostawiać tej czynności na ostatnią chwilę, ponieważ zdjęcie musi zostać zaakceptowane w systemie. Bez tego nie będzie możliwe wydrukowanie kwestionariusza osobowego, który jest elementem dokumentacji, składanej w trakcie wpisu na studia.

Po uzyskaniu wyników matury należy wprowadzić wyniki z przedmiotów, które są brane pod uwagę w trakcie rekrutacji. Każda uczelnia wyznacza termin na dokonanie tej deklaracji. Zwykle to kilka dni po otrzymaniu świadectwa dojrzałości. Na tym etapie nie trzeba składać dokumentacji stacjonarnie. Odbywa się to dopiero po zakwalifikowaniu się na wybrany kierunek studiów.

Terminy rejestracji na studia 2023 najpopularniejszych uczelni w Polsce

Terminy rekrutacji na studia 2023 mieszczą się w przedziale czasowym marzec – październik 2023. W pierwszym kwartale rekrutacja dotyczy przede wszystkim kontynuowania studiów na drugim stopniu, po ukończeniu studiów inżynieryjnych. Natomiast latem odbywa się rekrutacja na studia I stopnia, jednolite magisterskie i II stopnia (po studiach licencjackich). Niemniej każdy kandydat musi rozpocząć proces rekrutacyjny od rejestracji na wybranym przez uczelnię serwisie rekrutacyjnym. Oto terminy rejestracji kandydatów na wybranych uczelni w Polsce:

 • Politechnika Warszawska od 5 czerwca do 10 lipca 2023
 • Politechnika Krakowska od 6 czerwca do 18 września 2023
 • Politechnika Wrocławska od 16 maja do 14 czerwca 2023
 • Politechnika Śląska od 30 maja do 24 lipca 2023
 • Uniwersytet Warszawski od 6 czerwca do 7 lipca 2023
 • Uniwersytet Jagielloński od 4 czerwca do 13 lipca 2023
 • Uniwersytet Śląski od 1 czerwca do 30 września 2023
 • Uniwersytet Gdański od 1 czerwca do 15 lipca 2023
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie od 5 czerwca do 11 lipca 2023

Podane zestawienie dotyczy terminów, w którym należy dokonać rejestracji na studia i wniesienia opłaty rekrutacyjnej. Jednak warto dokonać tego możliwie jak najszybciej. Wówczas mamy szansę na udział w pierwszy turach rekrutacji. Wrześniowe wpisy dotyczą zwykle kierunków, które nie zostały zapełnione w pierwszych terminach. Co więcej, terminy rejestracji mogą różnić się w zależności od trybu studiów (stacjonarne lub niestacjonarne) i stopnia. Zwykle kandydaci na II stopień studiów mają wydłużony czas rejestracji, a to ze względu na terminy obron prac licencjackich (przeważnie lipiec). Każda uczelnia na swojej stronie internetowej posiada zakładkę „Harmonogram rekrutacji”, gdzie znajdziemy bardziej szczegółowe informacje o terminach rekrutacji.

Egzaminy wstępne na wybrane kierunki studiów

Na wielu kierunkach studiów poza wynikami matur brane są pod uwagę również egzaminy wstępne lub ocenianie tzw. „teczek kandydatów”. Zawierają one dotychczasowe osiągnięcia i prace kandydata. Jakie kierunki studiów wymagają egzaminów wstępnych?

 1. Aktorstwo
 2. Reżyseria
 3. Montaż filmowy
 4. Scenopisarstwo
 5. Teologia (specjalność kapłańska i katechetyczno-pastoralna)
 6. Architektura
 7. Edukacja Artystyczna (sztuka muzyczna i plastyczna)
 8. Pedagogika specjalna (np. specjalność logopedyczna)
 9. Kierunki sportowe i wojskowe

Ogłoszenie list osób zakwalifikowanych na studia

Po zakończeniu procesu rejestracji kandydatów, odbywa się I tura rekrutacji. Zwykle po upływie tygodnia na platformie rekrutacyjnej pojawia się lista kandydatów zakwalifikowanych na studia. Te osoby mogą dokonać wpisu. Oprócz tego powstaje tzw. lista rezerwowa. Kandydaci z tej listy otrzymają szansę na wpis, jeśli ktoś nie dokona wpisu w odpowiednim terminie lub zrezygnuje.

Kolejne tury rekrutacji odbywają się, jeśli lista dostępnych miejsc na konkretnym kierunku studiów – nie zostanie zapełniona w pierwszym terminie.

Złożenie dokumentów na uczelni i wpis na studia

Po zakwalifikowaniu się na studia należy dokonać wpisu. Oznacza to złożenie dokumentacji, zawierającej kwestionariusz osobowy (wydrukowany ze strony rekrutacyjnej), świadectwo dojrzałości i zdjęcie do legitymacji studenckiej. W zależności od kierunku mogą być wymagane dodatkowe dokumenty. Na tym etapie powinna być również uregulowana opłata za legitymację studencką. Jej koszt waha się w granicach 30 zł.

Co ważne, wpis musi zostać dokonany w podanym terminie. Jeśli nie możemy dokonać tego osobiście, należy upoważnić pisemnie osobę, która będzie składać dokumentację w siedzibie uczelni.

Jak wygląda rekrutacja na studia II stopnia?

Rekrutacja na studia II stopnia może odbywać się na podstawie ukończenia studiów licencjackich lub inżynierskich. Co może podlegać ocenie w trakcie rekrutacji?

 • średnia ocen ze studiów
 • ocena na dyplomie
 • rozmowa rekrutacyjna
 • egzaminy wstępne

Rekrutacja na studia magisterskie rozpoczyna się już w lipcu. Dlatego chcąc brać udział w pierwszej turze konieczne jest ukończenie studiów I stopnia tj. obrona pracy licencjackiej/inżynierskiej w terminie lipcowym.

Jaki kierunek studiów warto wybrać w 2023 roku?

W trakcie wyboru kierunku studiów w 2023 roku warto sugerować się trendami, które opierają się przede wszystkim o potrzeby rynku pracy. Wówczas istnieje większe prawdopodobieństwo szybkiego zatrudnienia po ukończeniu studiów. Jakie kierunki będą najczęściej wybierane w 2023 roku? Dwanaście prawdopodobnie najpopularniejszych kierunków studiów w 2023 roku to:

 1. Informatyka
 2. Psychologia
 3. Zarządzanie
 4. Marketing
 5. Prawo
 6. Medycyna
 7. Ekonomia
 8. Logistyka
 9. Biotechnologia
 10. Automatyka i Robotyka
 11. Mechanika i Budowa Maszyn
 12. Bezpieczeństwo Narodowe.
Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij