Aktualizacja: 5 października 2021
6 min
Zmiany klimatyczne i degradacja środowiska naturalnego stały się się faktem, z którym mało kto próbuje obecnie dyskutować. Naukowcy NASA szacują, że przy zachowaniu obecnej skali negatywnych zjawisk przyrodniczych do 2100 roku poziom wód wzrośnie nawet o 2,5 metra, a do 2050 roku lód na Arktyce całkowicie stopnieje. Ponieważ przyczyn takiego stanu rzeczy jest wiele, nie istnieje także proste rozwiązanie, które umożliwiłoby szybkie i bezproblemowe przywrócenie kondycji planety. Niezwykle ważne jest jednak poszukiwanie systemowych sposobów na ograniczanie niekorzystnych skutków działalności człowieka na Ziemi oraz ochronę zachowanego dziedzictwa naturalnego. Jeśli właśnie temu chcielibyście poświęcić waszą karierę zawodową, studia na kierunku ochrona środowiska wydają się strzałem w dziesiątkę.Co po ochronie środowiska?

Studia na kierunku ochrona środowiska

Kształcenie na tym kierunku odbywa się według jednego z dwóch modeli:

 • 3-letnie studia licencjackie + 2-letnie studia magisterskie
 • 3,5-letnie studia inżynierskie + 1,5-roczne studia magisterskie

Drugi model jest stosowany przez politechniki oraz uniwersytety przyrodnicze, podczas gdy pierwszy przez większość pozostałych uczelni. W niektórych szkołach studia inżynierskie trwają dłużej (np. 4 lata na Politechnice Warszawskiej), zwłaszcza jeśli zdecydujecie się na naukę w trybie zaocznym. Po uzyskaniu tytułu magistra można kontynuować studia w szkole doktorskiej.

Bez względu na to, czy będziecie kształcić się na politechnice czy na uniwersytecie, na pierwszych semestrach studiów czeka was sporo zajęć z przedmiotów ścisłych - matematyki, fizyki, chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej i biochemii, a także przyrodniczych - botaniki, zoologii, biologii, mikrobiologii. W planie nauczania królować będą jednak przedmioty kierunkowe takie jak meteorologia i klimatologia, geologia i geomorfologia, gleboznawstwo, zagrożenia cywilizacyjne i rozwój zrównoważony, hydrologia i gospodarka wodna, ekologia ogólna, szata roślinna i fauna Polski, gospodarka leśna, gospodarka ściekowa, gospodarka odpadami, kształtowanie środowiska. Nie zabraknie także zajęć z prawa ochrony środowiska. Studia na kierunku ochrona środowiska wyposażą was nie tylko w specjalistyczną wiedzę, ale i umiejętności doskonalone podczas laboratoriów i praktyk. Nauczycie się analizować skażenia środowiska, monitorować środowisko, modelować procesy środowiskowe i konserwować przyrodę. Niektóre uczelnie (np. Uniwersytet Warszawski) organizują też dla studentów ochrony środowiska kursy pedagogiczne pozwalające na uzyskanie uprawnień do nauczania przedmiotów biologicznych.

Studiując ochronę środowiska, będzie mogli wybrać ścieżkę, w której chcecie się specjalizować. Oto zbiorcza lista specjalizacji dostępnych na różnych uczelniach:

 • zarządzanie ochroną środowiska
 • technologie w ochronie środowiska
 • ochrona i kształtowanie zasobów wodnych
 • systemy ochrony środowiska
 • monitoring i zarządzanie środowiskiem
 • fizyko-chemiczne metody ochrony środowiska
 • geoekologia
 • nowoczesne metody instrumentalne
 • biotechnologia środowiska
 • zagrożenia i ochrona ekosystemów
 • ekoinżynieria
 • informacja i zarządzanie w ochronie środowiska
 • ochrona i kształtowanie środowiska
 • zarządzanie środowiskiem i edukacja środowiskowa
 • polityka zgodności w zarządzaniu środowiskiem
 • diagnostyka skażeń środowiska
 • ekohydrologia
 • ekologia człowieka
 • ochrona przyrody
 • odnawialne źródła energii
 • ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych
 • gospodarka odpadami
 • zdrowie i środowisko
 • gospodarka komunalna i wodno-ściekowa

Na jakich uczelniach można studiować ochronę środowiska?

Wybrane uczelnie publiczne prowadzące kierunek ochrona środowiska to:

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Akademia Pomorska w Słupsku

Natomiast szkoły prywatne, które kształcą specjalistów ochrony środowiska, to Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Collegium Humanum w Warszawie.

Praca po ochronie środowiska

Pracownik instytucji monitorujących stan środowiska

Po ukończeniu studiów na kierunku ochrona środowiska będziecie mogli podjąć pracę w instytucjach zajmujących się monitoringiem stanu środowiska takich jak Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, regionalne zarządy gospodarki wodnej. Do waszych obowiązków będzie wówczas należała kontrola przestrzegania przepisów z zakresu ochrony środowiska, norm emisji i stężeń różnych substancji szkodliwych dla środowiska, opracowywanie raportów o stanie środowiska, podejmowanie działań zapobiegających szkodom w środowisku i wiele innych.

Specjalista ds. odnawialnych źródeł energii

W odnawialnych źródłach energii (OZE) nie bez przyczyny pokłada się olbrzymie nadzieje. Pozwalają one na produkowanie energii elektrycznej w sposób ekologiczny, czyli w oparciu o niewyczerpywalne źródła (energia wiatru, wody, słońca, geotermalna) i w sposób bezemisyjny. W Polsce powstaje coraz więcej firm specjalizujących się w instalacjach dostarczających “zielonej” energii, w szczególności z zakresu fotowoltaiki. Jest to potencjalne miejsce zatrudnienia dla osób po ochronie środowiska.

Specjalista ds. gospodarowania odpadami

W każdej większej miejscowości funkcjonuje firma zajmująca się gospodarką odpadami. W dzisiejszych czasach ważne jest nie tylko terminowe odebranie odpadów od klientów, ale także odpowiednie ewidencjonowanie, a także racjonalne, bezpieczne i zgodne z przepisami składowanie i utylizacja śmieci. W takiej roli doskonale sprawdzi się osoba, która ukończyła ochronę środowiska.

Specjalista ds. gospodarki wodno-ściekowej

Studia na kierunku ochrona środowiska mogą otworzyć wam drzwi do kariery w instytucjach zajmujących się gospodarką wodno-ściekową, np. miejskich przedsiębiorstwach wodociągowych, gdzie nadzorując procesy takie jak uzdatnianie wody czy oczyszczanie ścieków, będziecie odpowiadać za bezpieczeństwo ludzi i stan środowiska. Coraz więcej przedsiębiorstw komunalnych prowadzi także edukację ekologiczną.

Pracownik firmy projektowej

Po ochronie środowiska będziecie mogli podjąć pracę również w firmach projektowych specjalizujących się w tworzeniu ekologicznych rozwiązań. Wasza wiedza w zakresie monitoringu parametrów środowiskowych i ochrony ekosystemów okaże się wówczas bardzo cenna.

Pracownik firmy konsultingowej

Firmy konsultingowe działające w obszarze ochrony środowiska wspierają swoich klientów w uzyskaniu odpowiednich pozwoleń i tworzeniu niezbędnych dokumentów (np. planów gospodarki odpadami, raportów oddziaływania na środowisko), a także przeprowadzają audyty środowiskowe i przygotowują do certyfikacji w zakresie systemów zarządzania środowiskowego (ISO 14001). Z wyższym wykształceniem w zakresie ochrony środowiska również tam możecie szukać pracy.

Urzędnik rządowy lub samorządowy

W strukturach większości organów administracji samorządowej funkcjonują komórki odpowiedzialne za ochronę środowiska, kształtowanie środowiska, gospodarkę odpadami i sprawy komunalne. Posiadając wiedzę zdobytą na studiach, będziecie odpowiednimi kandydatami na stanowiska urzędnicze w tych jednostkach. Główna instytucja administracji rządowej odpowiedzialna za ochronę środowiska to z kolei Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Edukator ekologiczny

Jeśli z łatwością przychodzi wam dzielenie się wiedzą z innymi, spróbujcie swoich sił jako edukator ekologiczny. Wasza praca będzie polegała na szkoleniu w zakresie ekologii i kształtowaniu postaw przyjaznych środowisku. Dowodem na to, że w naszym społeczeństwie istnieje zapotrzebowanie na takich specjalistów jest obecność tego zawodu w oficjalnej Klasyfikacji Zawodów i Specjalności prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Miejsca, w których pracują edukatorzy ekologiczni to na przykład przedsiębiorstwa gospodarowania odpadami, przedsiębiorstwa wodociągowe, organizacje pozarządowe, placówki oświatowe.

Naukowiec

Jeśli chcecie wnieść do świata nauki coś nowego i znaleźć rozwiązanie, które zrewolucjonizuje świat ochrony środowiska i ekologii, drzwi do kariery naukowca stoją dla was otworem. Możecie realizować się w pracy na rzecz uczelni wyższych, instytucji naukowo-badawczych lub firm prywatnych

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij