Aktualizacja: 19 kwietnia 2022
5 min
W krajach wysoko rozwiniętych powszechna dostępność różnych źródeł energii jest sprawą tak oczywistą, że przeciętny człowiek w ogóle się nad nią nie pochyla. Uświadamiamy sobie, jak bardzo nasze codzienne funkcjonowanie zależy od prądu, gazu czy energii cieplnej dopiero w przypadku awarii, które burzą nasz porządek dnia i nierzadko uniemożliwiają wykonywanie obowiązków zawodowych. Problemy energetyczne są podnoszone coraz częściej również w kontekście kryzysu klimatycznego. Chodzi bowiem nie tylko o to, aby w gniazdkach nie zabrakło prądu, a w kaloryferach zawsze płynęło ciepło, ale również o to, aby produkcja energii odbywała się jak najmniejszym kosztem dla planety. Energetyka jest zatem dziedziną, która postawiła przed sobą wiele wyzwań technologicznych, ekologicznych i demograficznych. Z tego powodu wydaje się być bardzo interesującym i przyszłościowym kierunkiem studiów. Przeczytajcie artykuł, z którego dowiecie się więcej o studiowaniu energetyki i perspektywach zawodowych dla absolwentów.Co po energetyce?

Studia na kierunku energetyka

Kształcenie na kierunku energetyka jest dwuetapowe. Studia I stopnia pozwalają na zdobycie tytułu inżyniera i trwają 3,5 roku (w trybie stacjonarnym) lub 4, a nawet 4,5 roku (w trybie niestacjonarnym). Studia II stopnia kończą się uzyskaniem tytułu magistra i należy na nie przeznaczyć 1,5 roku (w trybie stacjonarnym) lub 2 lata (w trybie niestacjonarnym) nauki.

Jesteście ciekawi, jakie przedmioty znajdują się w programie studiów inżynierskich? Studenci energetyki podczas pierwszych semestrów zdobywają wiedzę i umiejętności ogólnotechniczne. Muszą zaliczyć między innymi fizykę inżynierską, analizę matematyczną, algebrę z geometrią, grafikę inżynierską, informatykę, mechanikę, materiałoznawstwo, elektrotechnikę, termodynamikę, wytrzymałość konstrukcji, teorię maszyn cieplnych, podstawy automatyki i sterowania i podstawy konstrukcji maszyn. W programie kształcenia znalazły się także: nauka CAD, mechanika płynów, miernictwo, podstawy eksploatacji, podstawy zarządzania, inteligentne sieci przesyłowe, współczesne systemy energetyczne i gospodarka energetyczna. Do tego należy dodać przedmioty specjalnościowe oraz praktyki zawodowe. Studia magisterskie obejmują natomiast pewną grupę przedmiotów obowiązkowych (między innymi zrównoważony transport energii, metody numeryczne w wymianie ciepła, modelowanie matematyczne, termodynamika statystyczna i kierowanie projektami), jednak główny nacisk położony jest na naukę zagadnień zgodnych z wybraną specjalnością, a także przygotowanie pracy dyplomowej.

Oto zbiorcza lista specjalności realizowanych na kierunku energetyka na różnych uczelniach w Polsce:

 • systemy i urządzenia energetyczne
 • energetyka niekonwencjonalna
 • instalacje, urządzenia i systemy grzewcze
 • procesy i systemy energetyczne
 • energetyka gazowa i rozproszona
 • modernizacja instalacji energetycznych
 • źródła odnawialne i nowoczesne technologie energetyczne
 • energetyka jądrowa
 • cieplna energetyka przemysłowa
 • elektroenergetyka
 • zrównoważony rozwój energetyki
 • energetyka wodorowa
 • modelowanie komputerowe w energetyce
 • systemy magazynowania i konwersji energii dla e-mobility
 • urządzenia, sieci i systemy elektroenergetyczne
 • chłodnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja
 • rynki energii i systemy energetyczne
 • scentralizowane źródła wytwórcze
 • diagnostyka i eksploatacja systemów energetycznych
 • maszyny przepływowe
 • napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
 • zaawansowane systemy energetyczne
 • energetyka prosumencka
 • energetyka zawodowa i przemysłowa

Na jakich uczelniach można studiować energetykę?

Kierunek energetyka znajduje się w ofercie następujących uczelni:

 • Politechnika Warszawska
 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Politechnika Śląska w Gliwicach
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Łódzka
 • Politechnika Poznańska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Politechnika Częstochowska
 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Politechnika Koszalińska
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Praca po energetyce

Projektant urządzeń i systemów energetycznych

Jedną z możliwości zawodowych dostępnych dla absolwentów energetyki jest projektowanie urządzeń i systemów energetycznych takich jak instalacje fotowoltaiczne, instalacje gazowe, turbiny wiatrowe, wymienniki ciepła czy kotły. Tego typu stanowiska są tworzone między innymi w firmach projektowych, elektrowniach i elektrociepłowniach. Wiele osób decyduje się także na prowadzenie własnej działalności. Ważną informacją jest, że aby legalnie wykonywać projekty instalacji energetycznych, należy posiadać uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Uprawnienia są wydawane przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w oparciu o pozytywny wynik egzaminów pisemnego i ustnego, a także odpowiednie wykształcenie i praktykę zawodową.

Inżynier energetyk

Po ukończeniu studiów na kierunku energetyka będziecie mogli podjąć pracę jako inżynier energetyk. Do obowiązków osoby wykonującej ten zawód należy między innymi nadzór nad eksploatacją urządzeń i instalacji energetycznych (np. elektrycznych, centralnego ogrzewania), nadzór nad urządzeniami pomiarowymi, prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, prowadzenie bieżącej konserwacji i napraw oraz kontrolowanie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa w zakresie eksploatacji urządzeń energetycznych. Inżynierowie energetycy mogą poszukiwać zatrudnienia w niemal każdym większym przedsiębiorstwie produkcyjnym i usługowym, a także w elektrociepłowniach, elektrowniach oraz zakładach przesyłu i dystrybucji energii.

Automatyk

Po energetyce można realizować się również w zawodzie automatyka. Przydatna jest w nim nie tylko wiedza z zakresu energetyki, ale także znajomość specjalistycznego oprogramowania. Automatycy zajmują się głównie bieżącą konserwacją i naprawami aparatury pomiarowej, sterowników, silników, pomp, diagnozowaniem awarii i prowadzeniem napraw. Mogą także uczestniczyć w tworzeniu nowych inwestycji. W tym zawodzie od kandydatów często oczekuje się uprawnień SEP wydawanych przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich. Uprawnienia wydawane są w jednej z 3 klas: G1 (elektryczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe) na okres 5 lat w oparciu o pozytywny wynik egzaminu ustnego.

Doradca energetyczny

W dobie kryzysu klimatycznego i rosnącej świadomości ekologicznej społeczeństwa istnieje coraz większe zapotrzebowanie na usługi doradztwa energetycznego. Absolwenci kierunku energetyka wydają się być idealnymi kandydatami na to stanowisko. Doradca energetyczny może prowadzić własną działalność gospodarczą, być pracownikiem prywatnej firmy konsultingowej lub urzędu. Do jego zadań należy wspieranie klientów w wyborze optymalnych pod względem ekologii i ekonomii źródeł energii podczas budowy czy modernizacji budynków.

Specjalista ds. oceny energetycznej

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków przygotowana w oparciu o odpowiednie przepisy unijne narzuciła na właścicieli i zarządców niektórych budynków obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej. Opracowywanie tych dokumentów leży w kompetencjach specjalistów ds. oceny energetycznej. Poza tym zajmują się oni między innymi prowadzeniem audytów energetycznych przedsiębiorstw. Pomagają swoim klientom zwiększyć efektywność energetyczną firmy i zminimalizować koszty zużywanej energii.

Pracownik firmy produkcyjnej

Posiadając wiedzę z zakresu energetyki, będziecie mogli podjąć pracę także w firmach zajmujących się produkcją instalacji energetycznych i różnego rodzaju podzespołów. Absolwenci energetyki mogą aplikować na stanowiska przedstawicieli handlowych, inżynierów produkcji, inżynierów kontroli jakości, inżynierów utrzymania ruchu czy konstruktorów.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij