Aktualizacja: 19 czerwca 2022
5 min
Studia na kierunkach związanych z administracją każdego roku przyciągają ogromną liczbę zainteresowanych osób. Wszechstronność kierunku sprawia, że cieszy się on dużą popularnością wśród kandydatów na studia. Znajduje to odzwierciedlenie w bogatej ofercie uczelni wyższych, a także w atrakcyjnym programie kształcenia. Ze względu na interdyscyplinarny charakter studiów absolwenci nie powinni mieć trudności ze znalezieniem zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.Studia na kierunku administracja. Co po administracji?

Studia na kierunku administracja

Kształcenie na kierunku administracja odbywa się zgodnie z systemem bolońskim, co oznacza, że obejmuje 3-letnie studia I stopnia (licencjackie) oraz 2-letnie studia II stopnia (magisterskie). Administrację można studiować w trybie stacjonarnym (dziennie) lub niestacjonarnym (wieczorowo bądź zaocznie).

W programie studiów na kierunku administracja przeważają przedmioty z zakresu nauk prawnych i społecznych. W trakcie studiów licencjackich należy zaliczyć między innymi podstawy prawoznawstwa, naukę o administracji, ustrój samorządu terytorialnego, podstawy mikro- i makroekonomii, prawo administracyjne, podstawy prawa cywilnego, publiczne prawo gospodarcze, finanse publiczne i prawo finansowe, postępowanie administracyjne. Po drugim i trzecim roku należy ponadto odbyć 2-miesięczne praktyki. Przedmioty obowiązkowe na studiach II stopnia to na przykład polityka społeczna i system ubezpieczeń społecznych, prawo karne skarbowe, przygotowywanie projektów do UE oraz zasady ustroju politycznego państwa. Na studiach magisterskich zdecydowany nacisk jest położony na przedmioty specjalizacyjne.

Oto zbiorcza lista specjalności oferowanych przez różne uczelnie na kierunku administracja:

 • administracja bezpieczeństwa publicznego
 • administracja biznesu i finansów
 • administracja gospodarcza
 • administracja organizacji i instytucji międzynarodowych
 • administracja wymiaru sprawiedliwości
 • samorząd terytorialny i terenowa administracja rządowa
 • administracja urzędnicza
 • administracja wojskowa
 • nowe technologie w administracji
 • administracja samorządowa
 • e-administracja
 • administracja w ochronie zdrowia
 • gospodarka komunalna i gospodarowanie nieruchomościami
 • kadry i płace
 • obsługa kancelarii prawno-finansowych
 • ochrona danych osobowych
 • obsługa inwestycji w gospodarce
 • administrowanie nieruchomościami oraz obiektami sportowymi
 • administrowanie ruchem lotniczym

Na jakich uczelniach można studiować administrację?

Administracja to popularny kierunek. Oferują go między innymi następujące uczelnie publiczne:

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

Administrację można studiować także na uczelniach prywatnych:

 • Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
 • Akademia Biznesu i Finansów Vistula
 • Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
 • Bydgoska Szkoła Wyższa
 • Dolnośląska Szkoła Wyższa
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

Studia administracyjne – gdzie odbyć praktyki lub staż?

Studia na kierunku administracja mają charakter interdyscyplinarny, co oznacza, że na absolwentów czeka zatrudnienie w wielu różnych sektorach. Osoby, które zakończyły już edukację, mogą liczyć między innymi na odbycie stażu w strukturach samorządowych, do których należą takie organy jak urząd gminy, starostwo powiatowe czy urząd marszałkowski. Ponadto absolwenci studiów administracyjnych na polskich uczelniach wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, są przygotowani do podjęcia zatrudnienia w organach podatkowych, urzędach administracji terenowych, strukturach administracyjnych sądów, organizacjach pozarządowych i kancelariach prawnych. Oznacza to, że bez problemu mogą się również ubiegać o staż zawodowy w wyżej wymienionych placówkach.

Szukający ofert stażu po administracji mogą zgłaszać swoje kandydatury również w biurach partii politycznych lub biurach poselskich, które często potrzebują młodych i ambitnych ludzi do współpracy. A jeśli władacie biegle przynajmniej jednym językiem obcym, możecie spróbować swoich sił na stażu w zagranicznych instytucjach lub przedsiębiorstwach.

Osoby mające wykształcenie z zakresu administracji mają spore szanse na odbycie stażu nie tylko w instytucjach rządowych i pozarządowych, lecz także w prywatnych firmach, które do sprawnego funkcjonowania potrzebują odpowiednio zarządzanego działu administracyjnego. Zatem stażu w tej dziedzinie możecie szukać też w małych i średnich przedsiębiorstwach, dużych koncernach lub startupach.

Praca po administracji

Urzędnik

Większość kandydatów na administrację wybiera ten kierunek z myślą o późniejszej karierze urzędniczej. Na stanowiskach urzędniczych rzadko uzyskuje się bardzo wysokie zarobki, jednak rekompensują to zalety bycia urzędnikiem, takie jak stabilność zatrudnienia i liczne benefity, np. trzynaste pensje, liczne dodatki, wysługa lat. Oto przykłady miejsc, gdzie możecie szukać pracy jako urzędnicy:

 • urzędy gmin i miast
 • starostwa powiatowe
 • urzędy marszałkowskie
 • urzędy wojewódzkie
 • ministerstwa i ich agendy
 • urzędy skarbowe
 • służba celno-skarbowa
 • konsulaty i ambasady
 • szpitale
 • szkoły i uczelnie wyższe
 • spółki miejskie
 • spółki skarbu państwa
 • sądy
 • prokuratury

Informacja o naborze na wolne stanowisko urzędnicze musi być podana do wiadomości publicznej, na przykład opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. W ogłoszeniu są prezentowane wymagania stawiane kandydatom. Ogólne wymagania formalne dotyczą zawsze niekaralności i nieposzlakowanej opinii. Ponadto pracodawcy mają odpowiednie do stanowiska oczekiwania w kwestii wykształcenia, doświadczenia na podobnych stanowiskach i znajomości konkretnych ustaw. Urzędnicy mogą być zatrudnieni wsłużbie cywilnej- korpusie pracowników podlegających Szefowi Służby Cywilnej zatrudnionych w jednostkach administracji publicznej takich jak Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, urzędy ministrów, urzędy wojewódzkie czy Krajowa Informacja Skarbowa. Absolwenci administracji mogą ubiegać się o pracę także w instytucjach Unii Europejskiej.

Pracownik biura poselskiego lub partii politycznej

Bardzo dobra znajomość prawa, a także zagadnień z zakresu ekonomii i socjologii sprawia, że absolwenci administracji to dobrzy kandydaci do pracy w biurach partii politycznych i biurach poselskich. Mogą zajmować się prowadzeniem kancelarii, organizowaniem spotkań z wyborcami, odpowiadaniem na korespondencję, a także reprezentowaniem polityków w mediach.

Pracownik służb mundurowych

Po ukończeniu administracji będziecie mogli szukać pracy także jako pracownicy cywilni lub mundurowi w takich służbach jak: policja, straż pożarna, wojsko, straż miejska czy straż graniczna. Specyfika i zadania każdej z tych formacji są odmienne, co będzie przekładać się na inny zakres obowiązków. Również oczekiwania stawiane kandydatom mogą różnić się w zależności od miejsca i stanowiska pracy, na przykład pracownicy mundurowi muszą wykazać się bardzo dobrą sprawnością fizyczną.

Pracownik kancelarii lub działu kadr

Administracja to nie tylko urzędy i służby. Również w sektorze prywatnym istnieje zapotrzebowanie na pracowników obeznanych w sprawach administracyjnych. Absolwentów administracji zatrudnia się na przykład w kancelariach adwokackich i radcowskich, kancelariach podatkowych, a także działach kadr dużych firm, gdzie zajmują się prowadzeniem sekretariatów, obsługą klienta, prowadzeniem bieżących spraw, obsługą korespondencji, a także tworzeniem i archiwizacją dokumentów.

Pracownik organizacji pozarządowej

Aktywistom działającym w trzecim sektorze może być ciężko odnaleźć się w zawiłościach prawnych i administracyjnych dotyczących funkcjonowania organizacji. Absolwenci administracji ze swoją wiedzą i umiejętnościami mogą doskonale sprawdzić się jako pracownicy fundacji i stowarzyszeń, którym mogą zaoferować od siebie bardzo dużo - od prowadzenia dokumentacji i obsługi sekretariatu po tworzenie projektów konkursowych i fundraising.

Informacja dotycząca plików cookies
Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.
Polityka cookies | Polityka prywatności | Zamknij