Sistema Poland Systematically ahead.
Aplikuj teraz
Udostępnij stronę

Specjalista ds bhp

Praca
nie podano
lubelskie

BCUBE Sp. z o.o.

Obecnie poszukuje osób do pracy na stanowisko:

Specjalista ds bhp

które wsparłyby naszą działalność logistyczną zlokalizowaną w Świdniku


Podstawowe obowiązki

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z rozporządzenia gwarantująca zgodność przepisów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i PPOŻ. Budowanie i promowanie w zakładzie kultury oraz komunikacji BHP zapewniającej transparentność, terminowość i otwartość na informacje zwrotne
 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa w firmie oraz regularna kontrola warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur.
 • Inicjowanie i koordynowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego oraz angażowanie w tym zakresie wszystkich niezbędnych komórek organizacyjnych firmy.
 • Dbałość o rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez prawo i instytucje zewnętrzne (np.PIP, PIS i in.).
 • Tworzenie dokumentacji z zakresu BHP (oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcje, procedury wewnątrzzakładowe, analizy, itp.) oraz dbanie o aktualność rewizji tych dokumentów.
 • Przygotowanie raportów, analiz, prezentacji, szkoleń
 • Proponowanie działań korygujących i doskonalących
 • Archiwizacja dokumentów
 • Czynny udział kontrolach bieżących zakładu dot. spełnienia przepisów BHP (krajowych oraz korporacyjnych)
 • Czynny udział w przeprowadzaniu audytów wewnętrznych
 • Aktywne działania na rzecz podnoszenia świadomości bezpieczeństwa pracy
 • Monitorowanie zmian w przepisach prawnych
 • Realizacja obowiązków w zakresie ochrony środowiska oraz nadzór nad przestrzeganiem tych obowiązków

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe kierunkowe
 • Minimum 3 lata doświadczenia na analogicznym stanowisku w firmie produkcyjnej lub u operatora logistycznego
 • Praktyczna znajomość aktualnych przepisów prawa w zakresie BHP i PPOŻ oraz norm zarządzania wg ISO 14001
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację.
 • Umiejętność profesjonalnego przygotowania dokumentów z wykorzystaniem MS Office: procedury, prezentacje, analizy, raporty.
 • Dokładność, rzetelność, dociekliwość
 • Samodzielność
 • Zainteresowanie tematyką EHS

Oferujemy:

 • Stabilne zatrudnię w oparciu o umowę o pracę
 • Pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji na rynku z branży logistyki kontraktowej
 • Wyzwania i możliwości realizacji własnych pomysłów oraz rozwój zawodowy
 • Ubezpieczenia grupowe
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
 • Możliwość przystąpienia do PPK
 • Udział w ciekawych projektach
 • Możliwość doskonalenia swoich umiejętności, poszerzania kompetencji


Klauzula informacyjna:

Prosimy o uwzględnienie w dokumentach rekrutacyjnych poniższych zgód. Nie są one wymagane, bez nich jednak nie będziemy mogli wziąć pod uwagę Twoich uprawnień/umiejętności, a także zatrzymać Twojego CV dla potrzeby przyszłych rekrutacji.

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji w BCUBE Sp. z o. o.
 • Wyrażam zgodę na potrzeby na potrzeby przyszłych rekrutacji w BCUBE Sp. z o.o
Aplikuj teraz