Referent/Referentka

Praca
Warszawa
3300 - 3500zł

Praca w systemie zmianowym na podstawie umowy o pracę, na pełen etat.

Praca w godzinach 8-16 lub 10-18. Podstawa + premia uznaniowa do 900 zł brutto.

Obowiązki osoby zatrudnionej na stanowisku referenta:

·         przyjęcie i obsługa zamówień od dostawców i odbiorców;

·         bieżąca kontrola dokumentacji dostawy;

·         kontrola transakcji systemowych;

·         organizacja i dedykowanie zadań pracownikom strefy przyjęć dostaw zewnętrznych;

·         sprawna obsługa systemu magazynowego;

·         sporządzanie raportów magazynowo-transportowych;

·         podejmowanie działań na rzecz optymalizacji procesów magazynowania;

·         współpraca z kierownikami zmiany magazynu, oraz działami zakupów i KJ.

Oczekiwania:

·         znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych;

·         bardzo dobra praktyczna znajomość pakiet office w szczególności Excel

·         umiejętność sprawnego wyszukiwania informacji;

·         umiejętność pracy

·         łatwość uczenia się - dotyczy w szczególności sprawnej obsługi systemu WMS oraz dokumentacji magazynowo - transportowej

Administratorem danych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych (w szczególności: cv oraz list motywacyjny) jest Abakus Sp. z o.o., ul. Aksamitna 2, 02-287 Warszawa. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych niniejsza zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), a Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przez Administratora danych procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres:

a) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na cele jednego procesu rekrutacyjnego - do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, wydłużonego o okres 2 tygodni, b) W przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych na potrzeby rekrutacji przyszłych - 5 lat od licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzane dane należą do zwykłych danych osobowych (nie są to dane szczególnych kategorii). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacji. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe przeprowadzenie tego procesu. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celu, wskazanego w punkcie powyżej, mogą być podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (stali usługodawcy Administratora, np. firma IT) oraz podmioty powiązane z Administratorem. Administrator danych nie zamierza przekazać Pani/Pana Danych Osobowych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Przysługują Pani/Panu następujące prawa: dostępu do Danych osobowych, niezwłocznego sprostowania Danych osobowych, które są nieprawidłowe, a także uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych; niezwłocznego usunięcia Danych osobowych; ograniczenia przetwarzania, jeżeli: a) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość Danych osobowych, b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, lecz sprzeciwia się Pani/Pan usunięciu danych, c) Administrator danych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, d) wniosła/wniósł Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw Pani/Pana sprzeciwu; przenoszenia danych, w tym do: a) otrzymania (w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego) danych, które dostarczyła Pani/dostarczył Pan Administratorowi danych i ich przesłania innemu administratorowi, b) żądania, by dane zostały przesłane przez Administratora danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe; cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Pani/Pan zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza RODO.

Aplikuj teraz
Twoja przeglądarka jest przestarzała!

Zaktualizuj swoją przeglądarkę, aby poprawnie wyświetlić tę stronę. Zaktualizuj przeglądarkę już teraz

×