Budimex
Warszawa Budownictwo / Architektura

Radca Prawny

Budimex Warszawa
Nie podano
Praca

Zadania i cele

Do Twoich zadań należeć będzie:

 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie warunków prawnych umów, aneksów i porozumień zawieranych przez kontrakt, sprawowanie nadzoru prawnego nad dokumentacją dotyczącą kontraktu,;
 • weryfikacja od strony formalnej zgłaszanych w procesie budowlanym powiadomień i roszczeń, przygotowywanie korespondencji kontraktowej z zamawiającym, podwykonawcami;
 • udział w spotkaniach i negocjacjach, prowadzonych w ramach realizowanych kontraktów/projektów;
 • współdziałanie w zakresie przygotowywania pism procesowych oraz reprezentowanie firmy przed sądami, urzędami i organami administracji publicznej;
 • udzielanie porad prawnych i przygotowywanie opinii prawnych w zakresie uregulowań związanych z działalnością firmy i branży budowlanej;
 • współpraca z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi firmy oraz organizacjami branżowymi.

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego prawniczego oraz wpisu na listę radców prawnych;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku Radcy Prawnego w branży budowlanej - wymagane;
 • praktycznej znajomości prawa materialnego-cywilnego w zakresie zobowiązań, w tym w szczególności umów nazwanych mających zastosowanie w procesie inwestycyjnym oraz ustaw branżowych - jak Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, Partnerstwo publiczno-prywatne;
 • praktycznej znajomości procedury cywilnej i administracyjnej oraz wzorów i procedur „FIDIC”;
 • rozwiniętych umiejętności analitycznych, negocjacyjnych i komunikacyjnych w tym współdziałania w zespole oraz dobrej organizacji pracy własnej;
 • rzetelności i samodzielności w działaniu oraz odpowiedzialności za powierzone zadania;
 • umiejętności pracy równoległej nad wieloma projektami;
 • predyspozycji do wystąpień publicznych w tym przez sądami, organami, urzędami oraz umiejętności obrony własnej argumentacji;
 • dobrej znajomości języka angielskiego, szczególnie w zakresie terminologii prawniczej;
 • biegłej znajomości obsługi pakietu MS Office;
 • prawa jazdy kat. B.
Aplikuj teraz
Udostępnij stronę

Podobne oferty

Accenture
Warszawa
Nie podano
Accenture
Warszawa
Nie podano
Brzezińska Narolski Adwokaci sp. p.
Łódź
Nie podano