Płatny staż dla studentów ostatniego roku studiów i absolwentów uczelni wyższych (program PFRON)

Ta oferta pracy jest nieaktualna od 20 lipca 2020. Sprawdź aktualne oferty.
Praktyki, Staż
2200zł +
Rekrutacja zdalna
Kraków

Fundacja Sustinae zaprasza studentów i absolwentów uczelni wyższych do skorzystania z kompleksowego programu rozwoju kariery: „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Udział w programie to szansa dla absolwentów i studentów ostatnich lat studiów na zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego oraz podniesienie i nabycie kwalifikacji niezbędnych do utrzymania się na rynku pracy!

Projekt „3…2…1” to kolejny program Fundacji Sustinae skierowany do studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami, w ramach pilotażowego programu ABSOLWENT. Tym razem, wsparcie zostanie udzielone osobom, które kończą studia lub uzyskały status absolwenta/lub absolutorium w ciągu ostatnich 5 lat na małopolskich, śląskich, mazowieckich i podkarpackich uczelniach wyższych.

JAK TO DZIAŁA?

Wsparcie zostanie zrealizowane od momentu zakwalifikowania do udziału do końca września 2021 r. poprzez zintegrowane działania oparte o diagnozę i stały monitoring sytuacji Uczestnika.


W ramach programu Uczestnik, niezależnie od stopnia niepełnosprawności ma prawo do skorzystania w dowolnym czasie m.in. szkoleń specjalistycznych lub kursów językowych, stażu zawodowego lub wsparcia doradcy zawodowego i asystenta rynku pracy. Łączenie w programie weźmie udział 160 osób. Nabór do I etapu realizacji programu trwa do wyczerpania wolnych miejsc!

CO OFERUJE PROGRAM?

  1. diagnozę sytuacji w kontekście biopsychospołecznym, z uwzględnieniem czynników osobowościowych i środowiskowych;
  2. grupowe warsztaty treningu pracy;
  3. zaplanowanie i wdrożenie indywidualnej ścieżki kariery;
  4. wsparcie asystenta rynku pracy w procesie rekrutacji i kontaktu z pracodawcami;
  5. wsparcie trenera aktywizacji;
  6. udział w szkoleniu specjalistycznym, branżowym lub zawodowym, kursie językowym w wymiarze średnio 90 godzin – szkolenia/kursy można realizować do końca września 2021 r. niezależnie od statusu na rynku pracy;
  7. realizacja 4-miesięcznego płatnego stażu zawodowego- wynagrodzenie w wysokości 2200 zł brutto/miesiąc;
  8. otrzymanie dodatku motywacyjnego na pokrycie kosztów: zakwaterowania (wynajmu mieszkania/akademika), zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej, zatrudnienia tłumacza języka migowego, kosztów dojazdu do i z zakładu pracy - w kwocie do 400 zł/miesiąc przez max. 12 miesięcy

JAK SIĘ ZGŁOSIĆ?

Chętne osoby zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego w celu umówienia rozmowy rekrutacyjnej. Formularze rekrutacyjne dostępne są do pobrania pod linkiem: http://fundacjasustinae.org/rekrutacja-do-projektu-3-2-1-absolwencki-start-do-kariery-program-aktywizacji-zawodowej-studentow-i-absolwentow-z-niepelnosprawnosciami/.

Do poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z oświadczeniami należy przedłożyć skan/kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego oraz kserokopię dyplomu, świadectwa lub innego dokumentu potwierdzającego tytuł zawodowy lub naukowy uzyskany nie wcześniej niż 5 lat przed dniem przystąpienia do projektu. W przypadku studentów ostatniego roku studiów należy przedłożyć zaświadczenie wydane przez Uczelnię.

Na chwilę obecną prowadzimy nabór drogą e-mailową. Prosimy o kontakt z oddziałami Fundacji Sustinae:

Małopolska: tel. +48 883 340 209, e-mail: absolwent_malopolska@fundacjasustinae.org

Mazowsze: tel. +48 883 340 212, absolwent_mazowsze@fundacjasustinae.org

Śląsk: tel. +48 735 933 905, absolwent_slask@fundacjasustinae.org

Podkarpacie: tel. 48 695 002 451, absolwent_podkarpacie@fundacjasustinae.org

Zapraszamy!

Projekt „3…2…1… absolwencki start do kariery – program aktywizacji zawodowej studentów i absolwentów z niepełnosprawnościami” jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pilotażowego programu Absolwent.